"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Johanna Thelaus.

Akvatiska miljöer som riskerar förekomst av patogena bakterier

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Projektet avslutades den 8 december 2023 när Karolina Eriksson disputerade.

Det finns anmärkningsvärda likheter mellan funktionerna hos bakterier som kan motstå nedbrytning av sina fiender ute i naturen och de funktioner patogena bakterier använder för att motstå nedbrytning av humana immunceller. Projektets fokus ligger på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-11-26 2023-11-26

Finansiering

Tjänsten finansieras av den externa parten (Totalförsvarets forskningsinstitut FOI), samt anslag från Företagsforskarskolan. Fördelningen mellan parterna är 50/50.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Ekologi, Marin vetenskap

Projektbeskrivning

Infektionssjukdomar får allt mer uppmärksamhet, både på grund av antibiotikaresistens och klimatförändringar. Bakterier som kan orsaka sjukdom kallas för patogena bakterier.

Bakterier försvarar sig mot sina fiender genom att använda olika mekanismer. Det finns anmärkningsvärda likheter mellan funktionerna hos bakterier som kan motstå nedbrytning av sina fiender ute i naturen, och de funktioner patogena bakterier använder för att motstå nedbrytning av humana immunceller. En spännande teori är att det finns en evolutionär koppling mellan ekosystemet där bakterierna lever och utvecklingen av deras sjukdomsframkallande egenskaper. Det finns oklarheter gällande hur denna koppling kan höra ihop med mänsklig infektion.

Projektet fokuserar på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier. Eftersom levnadsförhållandena för organismer i ekosystemet har förändrats under kort tid kommer fokus ligga vid att undersöka hur bakterier anpassar sig till förändringar som exempelvis temperatur och tillgången till näring. Forskningen är relevant för en hållbar förvaltning av vattenmiljöer, samt för att förutse och förebygga plötsliga utbrott.

Sjukdomsframkallande bakterier trivs i brunare vatten

Ny avhandling avslöjar hur klimatförändringar kan främja potentiell farliga bakterier i Östersjön.

Senast uppdaterad: 2024-03-04