Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Akvatiska miljöer i risk för utveckling av patogena bakterier

Doktorandprojekt Projektets fokus ligger på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier.

Karolina Eriksson är doktorand inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-11-26 2023-11-26

Finansiering

Tjänsten finansieras av den externa parten (Totalförsvarets forskningsinstitut FOI), samt anslag från Företagsforskarskolan. Fördelningen mellan parterna är 50/50.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Campus Bigården, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsämne

Ekologi

Projektbeskrivning

Infektionssjukdomar får allt mer uppmärksamhet, både på grund av antibiotikaresistens och klimatförändringar. Bakterier som kan orsaka sjukdom kallas för patogena bakterier.

Bakterier försvarar sig mot sina fiender genom att använda olika mekanismer. Det finns anmärkningsvärda likheter mellan funktionerna hos bakterier som kan motstå nedbrytning av sina fiender ute i naturen, och de funktioner patogena bakterier använder för att motstå nedbrytning av humana immunceller. En spännande teori är att det finns en evolutionär koppling mellan ekosystemet där bakterierna lever och utvecklingen av deras sjukdomsframkallande egenskaper. Det finns oklarheter gällande hur denna koppling kan höra ihop med mänsklig infektion.

Mitt projekt inom detta område fokuserar på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier. Eftersom levnadsförhållandena för organismer i ekosystemet har förändrats under kort tid kommer fokus ligga vid att undersöka hur bakterier anpassar sig till förändringar som exempelvis temperatur och tillgången till näring. Forskningen är relevant för en hållbar förvaltning av vattenmiljöer, samt för att förutse och förebygga plötsliga utbrott.