"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-14

Populärt att tacka ja – antal registrerade studenter har ökat

NYHET Såväl behöriga sökande som antagna har ökat vid högskolor i landet under pandemiåren. En bit in på höstterminen går det att bekräfta att många antagna fullföljde alla stegen – antalet registrerade studenter visar på en ökning vid Umeå universitet.

Text: Johanna Fredriksson

Under pandemin har antalet behöriga sökanden till högskolor ökat, såväl inför höstterminen 2020 som höstterminen 2021.
Vid Umeå universitet slogs rekord i antal behöriga sökande till program och kurser inför höstterminen 2021, en ökning med 5,2 procent jämfört med året innan. 

Läs tidigare artikel om det här.

Ökat från tidigare år

Några veckor in i terminen går det att avgöra hur många av dessa som gått hela vägen och registrerat sig vid Umeå universitet. Sammanlagt är det 24833 personer som har valt att påbörja den utbildning de antagits till, vilket är en ökning med 1,63 procent eller nästan 400 fler personer jämfört med samma tid 2020. Jämfört med 2019 är det en ökning på nästan 9 procent eller fler än 2000 studenter.

– Vi är väldigt glada över att så många studenter väljer att studera vid Umeå universitet. Våra utbildningar håller hög kvalitet och det är särskilt roligt att vi äntligen kan ta emot studenterna på campus igen, säger Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet. 

Ökningen gäller samtliga fyra fakulteter vid Umeå universitet. Vid Lärarhögskolan är antalet något lägre än det föregående året, men över 400 fler än 2019.

Ökat antal antagna på samtliga fakulteter

Det har skett en ökning av registrerade studenter vid varje fakultet. Vid Lärarhögskolan syns en liten minskning. Statistiken gäller samma tidpunkt, tre veckor in i terminen, höstterminen 2021 jämfört med 2020.

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: ökat med 419 studenter.
Medicinska fakulteten: ökat med 231 studenter.
Humanistiska fakulteten: ökat med 168 studenter.
Samhällsvetenskapliga fakulteten: ökat med 103 studenter.
Lärarhögskolan: minskat med 12 studenter.

Man ska ha med sig att statistiken visar registrerade studenter vid en specifik tidpunkt på höstterminen. Kurser som påbörjas senare på terminen räknas därmed inte med i denna statistik.

Bland de utbildningarna som fått ökat antal registrerade studenter finns sjuksköterskeutbildningarna.
– Vi har gjort rejäla satsningar under flera år och ökat antalet studenter utifrån att det finns tryck från både vårdverksamheter och framförallt regeringen om att utbilda flera. Vi planerar även att utöka platser för vissa av utbildningarna, säger Kristina Lämås, ordförande för programrådet för sjuksköterskeprogrammen.

Uppsving för sjuksköterskeprogram

När ansökningsperioden inför höstterminen 2021 var slut blev det tydligt att sjuksköterskeutbildningarna, såväl nationellt som på Umeå universitet, var några av de absolut mest populära utbildningarna, med ett markant ökat söktryck vid samtliga 25 lärosäten i Sverige som utbildar sjuksköterskor. Vid Umeå universitet ökade antalet reserver med över 50 procent. 

– Vi är mycket glada över att sjuksköterskeutbildningen vid Umeå universitet är populärt bland sökande. Behovet av sjuksköterskor är stort och vi gör det vi kan möta upp behovet, säger Kristina Lämås.

Vad som är orsaken till det ökade intresset för sjuksköterskeutbildningarna går bara att spekulera om enligt henne.
– Om pandemin spelar en roll i sammanhanget vet vi inte men det skulle kunna vara så. I media har det rapporterats brist på sjuksköterskor och framförallt specialistsjuksköterskor, det innebär att det är en god arbetsmarknad vilket också kan tänkas påverka söktrycket, säger hon.

Finns begränsningar

Det höga söktrycket till sjuksköterskeutbildningarna har inte omvandlats till fler registrerade studenter i motsvarande omfattning, vilket inte beror på att intresset bland de sökande har dalat under antagningsprocessen utan snarare andra anledningar.
– Trots många sökande finns begränsning gällande hur många vi klarar av att utbilda. I dag tar vi exempelvis in 150 studenter per termin på sjuksköterskeprogrammet. Att vi inte kan ta så många fler har flera orsaker, dels främst tillgång på praktikplatser men även lokaler för både teoretisk såväl som praktisk undervisning samt tillgång till lärare, säger Kristina Lämås. 

Heidi Hansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 49
Kristina Lämås
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 21