Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Lena Landström

Lena Landström

Min forskning och undervisning är främst inom det straffprocessuella området, med särskilt fokus på polisens och åklagares ansvarsområden och befogenheter.  

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet
Plats
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3 Umeå universitet, 907 36 Umeå

Bakgrund

Jur.kand. 1990, Juris doktor 2011. Arbetat vid Juridiska institutionen sedan år 2001 och har för närvarande uppdrag som ställföreträdande prefekt. Tidigare arbetat vid domstolar och genomgått domarbanan (utnämnd till assessor 1997), och arbetat som åklagare (1999-2001). Ledamot i disciplinnämnden vid Umeå universitet.

Forskning

Min forskning har huvudsakligen rört sig inom det straffprocessuella området, där jag särskilt intresserat mig för polisens och åklagares ansvarsområden och befogenheter.

För närvarande forskar jag inom projektet Offer för rasism, där jag genomför en studie av polisanmälningar och förundersökningsmaterial.

Under de senaste åren har jag varit projektledare för projektet Polisarbetet – mellan effektivitet och rättsstatlighet. Mina publikationer inom projektet redovisas fortlöpande under fliken Publikationer.

Min avhandling, Åklagaren som grindvakt, handlade om åklagarens befogenheter att avgöra vilka ärenden som utreds, åtalas och avgörs i domstol, där jag studerade den rättsliga regleringen av frågor om åtalsplikt och utredningsskyldighet.  

Jag ingår också i rådgivande panel vid ett femårigt forskningsprojekt, Politi- og Påtalerett, vid Universitetet i Bergen.

2019
Nordisk Administrativt Tidsskrift, Köpenhamn: Djøf Forlag 2019, Vol. 96, (1) : 35-55
Eklund, Niklas; Landström, Lena
2019
Policing & society
Landström, Lena; Eklund, Niklas; Naarttijärvi, Markus
2019
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 275-292
Landström, Lena; Henning-Mäki, Anna-Karin
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 331-336
Eklund, Niklas; Landström, Lena
2018
Stockholm: Liber 2018
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 15-24
Eklund, Niklas; Landström, Lena
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 233-256
Hellström, Olof; Landström, Lena
2017
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 193-206
Landström, Lena
2017
Nordic Police Research Seminar: Proceedings - Oslo 8th-9th September 2016, Oslo: Politihøgskolen 2017 : 73-86
Landström, Lena; Eklund, Niklas
2016
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 25-45
Landström, Lena
2015
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, (5-6) : 493-509
Landström, Lena
2014
Festskrift till Christian Diesen
Landström, Lena
2013
Polisen - verksamhet och arbete, Malmö: Liber 2013 : 9-18
Eklund, Niklas; Landström, Lena
2013
Malmö: Liber 2013
2013
Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet
Landström, Lena
2013
Polisen: Verksamhet och arbete
Landström, Lena; Hellström, Olof
2013
Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013 : 11-18
Landström, Lena; Lindberg, Ola
2011
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 24
Landström, Lena
2009
Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet, Stockholm: Jure AB 2009, Vol. 2008/09, (2) : 296-310
Granström, Görel; Landström, Lena; Mannelqvist, Ruth
2008
Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, 3
Granström, Görel; Landström, Lena; Mannelqvist, Ruth; et al.
2007
Granström, Görel; Landström, Lena; Mannelqvist, Ruth; et al.
2006
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 2006:14
Boström, Viola; Häggqvist, Erik; Landström, Lena; et al.
2006
Brottsoffer: ansvar och konsekvenser. Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005
Landström, Lena

Jag undervisar inom straffprocess på bland annat juristprogrammet och på Polisens nationella förundersökningsledarutbildning. Därtill handleder jag examensarbeten och andra individuella skriftliga arbeten på juristprogrammet, och fördjupningsarbeten på polisprogrammet. Jag är också handledare åt doktorander.