"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Brottsoffer i rättsväsendet

Bild: Inhousebyrån

Profilområde Brottsofferforskningen vid Juridiska institutionen, samlar sedan 2008 forskare med ett brett kontaktnät, såväl inom andra vetenskapliga discipliner som med praktiker och ideella organisationer som arbetar med brottsoffer.

Bakgrund

Bakgrunden till forskningstemat är att Juridiska institutionen under perioden 2003-2007 bedrev forskningsprojektet "Brottsoffer i rättsväsendet". Projektet syftade till att etablera brottsofferperspektivet inom den juridiska forskningen. Brottsoffers möte med rättsväsendet, såväl när det handlar om den rent juridiska dimensionen, dvs. rättsliga regleringar, som frågor rörande bemötande och attityder hos rättsväsendets aktörer, var områden som uppmärksammades. Forskningsprojektet innehöll flera olika delprojekt om bl.a. barn som brottsoffer, våld i nära relationer, offer för homofobiska hatbrott och ekonomiska konsekvenser för brottsoffer. De olika delprojekten finansierades av olika forskningsfinansiärer, bland annat Brottsofferfonden, Kempestiftelserna, Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Aktuella projekt

Nu aktuella projekt inom forskningstemat Brottsoffer i rättsväsendet handlar bland annat om offer för rasism bemöts av rättsväsendet, hur polisen ska kunna bli bättre på att utreda hatbrott och om vilka offer för barnpornografibrott som får målsägandestatus. Dessutom bedrivs forskning med fokus på brottsoffers möjlighet till upprättelse i internationella konflikter, barns rätt och utsatthet vid våld och övergrepp i hemmet.

Projekten finansieras bland annat av Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Brottsofferfonden.

Forskarna inom temat har också skrivit ett flertal läroböcker, bland annat Brottsoffer: rättsliga perspektiv, som gavs ut på Studentlitteratur 2021.

För publikationer av forskare inom brottsoffertemat och för mer specifik information om de olika projekten, se respektive forskares hemsida via länken "Medlemmar" nedan.

Kontaktperson

Görel Granström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 18

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Forskningsprojekt

Förtroendevalda som brottsoffer: rättsliga och institutionella vägar till upprättelse och skydd
Forskningsområde: Juridik, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2023-08-28