Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Brottsoffer i rättsväsendet

Forskargrupp Brottsofferforskningen vid Juridiska institutionen, samlar sedan 2008 forskare med ett brett kontaktnät, såväl inom andra vetenskapliga discipliner som med praktiker och ideella organisationer som arbetar med brottsoffer.

Bakgrund

Bakgrunden till forskningstemat är att Juridiska institutionen under perioden 2003-2007 bedrev forskningsprojektet "Brottsoffer i rättsväsendet". Projektet syftade till att etablera brottsofferperspektivet inom den juridiska forskningen. Brottsoffers möte med rättsväsendet, såväl när det handlar om den rent juridiska dimensionen, dvs. rättsliga regleringar, som frågor rörande bemötande och attityder hos rättsväsendets aktörer, var områden som uppmärksammades. Forskningsprojektet innehöll flera olika delprojekt om bl.a. barn som brottsoffer, våld i nära relationer, offer för homofobiska hatbrott och ekonomiska konsekvenser för brottsoffer. De olika delprojekten finansierades av olika forskningsfinansiärer, bland annat Brottsofferfonden, Kempestiftelserna, Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Aktuella projekt

Nu aktuella projekt inom forskningstemat Brottsoffer i rättsväsendet handlar bland annat om offer för människohandel, näthat och möjligheten för brottsoffer att göra sin röst hörd i rätten. Dessutom bedrivs forskning med fokus på brottsoffers möjlighet till upprättelse i internationella konflikter, barns rätt och utsatthet vid våld och övergrepp i hemmet samt offer för hatbrott i ett europeiskt perspektiv.

Våren år 2017 påbörjades också ett nytt forskningsprojekt – Offer för rasism – där fem av temats forskare ingår. Dessa projekt finansieras bland annat av Vetenskapsrådet, Brottsofferfonden och EU-kommissionen.

Under hösten 2015 pågick ett arbete med att skriva en lärobok om brottsoffer med utgångspunkt i de olika projekt som bedrivs inom temat. Läroboken gavs ut av Studentlitteratur under hösten 2016 och heter Brottsoffer: rättsliga perspektiv.

För publikationer av forskare inom brottsoffertemat och för mer specifik information om de olika projekten, se respektive forskares hemsida.

Forskningsledare

Görel Granström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 18

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik