"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lena Landström

Min forskning och undervisning är främst inom det straffprocessuella området, med särskilt fokus på polisens och åklagares ansvarsområden och befogenheter.  

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Enheten för polisiärt arbete
Plats
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3 Umeå universitet, 907 36 Umeå

Bakgrund

Jur.kand. 1990, Juris doktor 2011. Arbetat vid Juridiska institutionen sedan år 2001 och har för närvarande uppdrag som ställföreträdande prefekt. Tidigare arbetat vid domstolar och genomgått domarbanan (utnämnd till assessor 1997), och arbetat som åklagare (1999-2001). Ledamot i disciplinnämnden vid Umeå universitet.

Forskning

Min forskning har huvudsakligen rört sig inom det straffprocessuella området, där jag särskilt intresserat mig för polisens och åklagares ansvarsområden och befogenheter.

För närvarande forskar jag inom projektet Offer för rasism, där jag genomför en studie av polisanmälningar och förundersökningsmaterial.

Under de senaste åren har jag varit projektledare för projektet Polisarbetet – mellan effektivitet och rättsstatlighet. Mina publikationer inom projektet redovisas fortlöpande under fliken Publikationer.

Min avhandling, Åklagaren som grindvakt, handlade om åklagarens befogenheter att avgöra vilka ärenden som utreds, åtalas och avgörs i domstol, där jag studerade den rättsliga regleringen av frågor om åtalsplikt och utredningsskyldighet.  

Jag ingår också i rådgivande panel vid ett femårigt forskningsprojekt, Politi- og Påtalerett, vid Universitetet i Bergen.

Samverkan för framgång: 20 år med polisutbildningen i Umeå, Umeå: Umeå universitet, Enheten för polisutbildningen 2021 : 115-130
Eklund, Niklas; Landström, Lena; Henning-Mäki, Anna-Karin
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 35-59
Landström, Lena
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 44
Derlén, Mattias; Landström, Lena; Nilsson Rådeström, Nina
Svensk Juristtidning, Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning 2020, (8) : 665-691
Hjertstedt, Mattias; Landström, Lena
Policing & society, Routledge 2020, Vol. 30, (9) : 1061-1080
Landström, Lena; Eklund, Niklas; Naarttijärvi, Markus
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Kriminalistisk Institut 2020, (3) : 268-286
Landström, Lena; Naarttijärvi, Markus
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 21-24
Danielsson, Lilliann; Sjögren, Carina
Nordisk Administrativt Tidsskrift, Köpenhamn: Djøf Forlag 2019, Vol. 96, (1) : 35-55
Eklund, Niklas; Landström, Lena
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 275-292
Landström, Lena; Henning-Mäki, Anna-Karin
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 331-336
Eklund, Niklas; Landström, Lena
Stockholm: Liber 2018
Eklund, Niklas; Landström, Lena
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 15-24
Eklund, Niklas; Landström, Lena
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 233-256
Hellström, Olof; Landström, Lena
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 193-206
Landström, Lena
Nordic Police Research Seminar: Proceedings - Oslo 8th-9th September 2016, Oslo: Politihøgskolen 2017 : 73-86
Landström, Lena; Eklund, Niklas
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 25-45
Landström, Lena
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, (5-6) : 493-509
Landström, Lena
Festskrift till Christian Diesen
Landström, Lena
Malmö: Liber 2013
Eklund, Niklas; Landström, Lena
Polisen - verksamhet och arbete, Malmö: Liber 2013 : 9-18
Eklund, Niklas; Landström, Lena
Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet
Landström, Lena
Polisen: Verksamhet och arbete
Landström, Lena; Hellström, Olof
Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013 : 11-18
Landström, Lena; Lindberg, Ola
Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013
Landström, Lena; Lindberg, Ola
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 24
Landström, Lena
Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet, Stockholm: Jure AB 2009, Vol. 2008/09, (2) : 296-310
Granström, Görel; Landström, Lena; Mannelqvist, Ruth
Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, 3
Granström, Görel; Landström, Lena; Mannelqvist, Ruth; et al.
Granström, Görel; Landström, Lena; Mannelqvist, Ruth; et al.
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 2006:14
Boström, Viola; Häggqvist, Erik; Landström, Lena; et al.
Brottsoffer: ansvar och konsekvenser. Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005
Landström, Lena

Jag undervisar inom straffprocess på bland annat juristprogrammet och på Polisens nationella förundersökningsledarutbildning. Därtill handleder jag examensarbeten och andra individuella skriftliga arbeten på juristprogrammet, och fördjupningsarbeten på polisprogrammet. Jag är också handledare åt doktorander.