Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Lillemor Lundin-Olsson

Lillemor Lundin-Olsson

Verksam vid

Anknytning
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Akademiska examina

Sjukgymnastexamen 1971.
Doktorsexamen i sjukgymnastik, Umeå Universitet (2000). Avhandlingens titel: Prediction and prevention of falls among elderly people in residential care.


Kliniska erfarenheter

Huvudsakligen geriatrik, neurologisk rehabilitering och reumatiologi.


Universitetstjänstgöring

Universitetsadjunkt 1986, universitetslektor sedan 2002.


Undervisningserfarenhet

Grundutbildning, påbyggnadsutbildning, handledarutbildning och fristående kurser.


Forskningsinriktning

Mitt huvudsakliga forskningsområde handlar om äldre personers balans-och gångförmåga samt prediktion och prevention av fall. Jag är särskilt intresserad av förmågan att gå och göra något annat samtidigt eller att gå i en omgivning som förändras. Vi kallar det "interaktiv gång". Hur undersöker och beskriver vi det? Vilka konsekvenser får en nedsatt förmåga? Och i förlängningen: kan vi träna upp denna förmåga?

European Journal of Ageing, Springer 2021, Vol. 18, (1) : 109-115
Hörnsten, Carl; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
Neurosurgery, Oxford University Press 2021, Vol. 89, (1) : 122-128
Larsson, Jenny; Israelsson Larsen, Hanna; Eklund, Anders; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Mendham, Amy E.; Goedecke, Julia H.; Micklesfield, Lisa K.; et al.
Frontiers in Nutrition, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 8
Mendham, Amy E.; Lundin-Olsson, Lillemor; Goedecke, Julia H.; et al.
Journal of Medical Internet Research, JMIR Publications 2021, Vol. 23, (7)
Pettersson, Beatrice; Janols, Rebecka; Wiklund, Maria; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2021, Vol. 85 : 65-70
Toots, Annika; Lundin-Olsson, Lillemor; Nordström, Peter; et al.
13th European Nutrition Conference, FENS 2019, 15–18 October 2019, Malnutrition in an Obese World: European Perspectives, Cambridge University Press 2020 : E441-E441
Mendham, Amy; Brooks, Naomi E.; Micklesfield, Lisa K.; et al.
13th European Nutrition Conference, FENS 2019, 15–18 October 2019, Malnutrition in an Obese World: European Perspectives, Cambridge University Press 2020 : E150-E150
Mendham, Amy E.; Brooks, Naomi E.; Micklesfield, Lisa K.; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Månsson, Linda; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (5)
Pettersson, Beatrice; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Pettersson, Beatrice; Wiklund, Maria; Janols, Rebecka; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2019, Vol. 20, (7) : 835-842
Toots, Annika; Wiklund, Robert; Littbrand, Håkan; et al.
BioMed Research International
Sandlund, Marlene; Pohl, Petra; Ahlgren, Christina; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2017, Vol. 58 : 481-486
Johansson, Hanna; Lundin-Olsson, Lillemor; Littbrand, Håkan; et al.
PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2017, Vol. 12, (11)
Lindelöf, Nina; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
Journal of alzheimers disease, IOS Press 2017, Vol. 60, (1) : 323-332
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 18, (3) : 227-233
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Holmberg, Henrik; et al.
Topics in Stroke Rehabilitation, Vol. 23, (2) : 90-97
Bråndal, Anna; Eriksson, Marie; Wester, Per; et al.
PLOS ONE, Public library science 2016, Vol. 11, (12)
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Nordin, Ellinor; Skelton, Dawn A.; et al.
International Journal of Child Health and Human Development, Nova Science Publishers, Inc. 2016, Vol. 9, (3) : 389-398
Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; Pohl, Petra; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 64, (1) : 55-64
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Lindelöf, Nina; et al.
Disability and Rehabilitation, Informa Healthcare 2015, Vol. 37, (3) : 214-222
Pohl, Petra; Ahlgren, Christina; Nordin, Ellinor; et al.
Technology, Rehabilitation and Empowerment of People with Special Needs, Nova Science Publishers, Inc. 2015 : 157-168
Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; Pohl, Petra; et al.
Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 205 : 378-382
Lindgren, Helena; Lundin-Olsson, Lillemor; Pohl, Petra; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2014, Vol. 14, (1) : 120-
Pohl, Petra; Nordin, Ellinor; Lundquist, Anders; et al.
The Gerontologist, Oxford University Press 2014, Vol. 54, (3) : 387-397
Zidén, Lena; Häggblom-Kronlöf, Greta; Gustafsson, Susanne; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 14, (7) : 529.e1-529.e6
Toots, Annika; Rosendahl, Erik; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
BMC Geriatrics, Vol. 12 : 62-
Häggqvist, Beatrice; Stenvall, Michael; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Äldres Hälsa: Ett sjukgymnastiskt perspektiv, Studentlitteratur 2012 : 107-125
Lundin-Olsson, Lillemor
Fysioterapi, Stockholm: Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) 2012, (1)
Lundin-Olsson, Lillemor
Det goda åldrandet, Lund: Studentlitteratur 2012 : 191-210
Lundin-Olsson, Lillemor; Rosendahl, Erik
BMC Public Health, London: BioMed Central 2011, Vol. 11 : 670-
Arnadottir, Solveig A; Gunnarsdottir, Elin D; Stenlund, Hans; et al.
Disability and Rehabilitation, Informa Healthcare 2011, Vol. 33, (23-24) : 2208-2216
Arnadottir, Solveig A; Gunnarsdottir, Elin D; Stenlund, Hans; et al.
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Vol. 15, (7) : 554-560
Carlsson, Maine; Littbrand, Håkan; Gustafson, Yngve; et al.
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 52, (3) : e220-e225
Hasselgren, Låtta; Olsson, Lillemor Lundin; Nyberg, Lars
Svensk idrottsforskning, 2011(20):2
Lindberg, Jonatan; Reiz, Johanna; Lundin Olsson, Lillemor; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, Wiley 2011, Vol. 59, (7) : 1274-1282
Littbrand, Håkan; Carlsson, Maine; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011
Lundin-Olsson, Lillemor
Nationell satsning för ökad patientsäkerhet
Åberg, Anna Cristina; Lundin-Olsson, Lillemor; Rosendahl, Erik
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Vol. 91, (1) : 156-163
Arnadottir, Solveig A; Lundin-Olsson, Lillemor; Gunnarsdottir, Elin D; et al.
Hemsjukvård, Lund: Studentlitteratur 2010 : 109-132
Lundin Olsson, Lillemor; Fahlström, Gunilla
Gait & Posture, Vol. 32, (1) : 92-97
Nordin, Ellinor; Moe-Nilssen, R; Ramnemark, Anna; et al.
International psychogeriatrics, Vol. 22, (4) : 641-649
Tängman, Sofie; Eriksson, Staffan; Gustafson, Yngve; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 37, (4) : 409-417
Arnadottir, Solveig A; Gunnarsdottir, Elin D; Lundin-Olsson, Lillemor
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 49, (3) : 383-389
Eriksson, Staffan; Lundquist, Anders; Gustafson, Yngve; et al.