Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Lillemor Lundin-Olsson

Lillemor Lundin-Olsson

Kontakt

E-post
Plats
Vårdvetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknytning

Akademiska examina

Sjukgymnastexamen 1971.
Doktorsexamen i sjukgymnastik, Umeå Universitet (2000). Avhandlingens titel: Prediction and prevention of falls among elderly people in residential care.


Kliniska erfarenheter

Huvudsakligen geriatrik, neurologisk rehabilitering och reumatiologi.


Universitetstjänstgöring

Universitetsadjunkt 1986, universitetslektor sedan 2002.


Undervisningserfarenhet

Grundutbildning, påbyggnadsutbildning, handledarutbildning och fristående kurser.


Forskningsinriktning

Mitt huvudsakliga forskningsområde handlar om äldre personers balans-och gångförmåga samt prediktion och prevention av fall. Jag är särskilt intresserad av förmågan att gå och göra något annat samtidigt eller att gå i en omgivning som förändras. Vi kallar det "interaktiv gång". Hur undersöker och beskriver vi det? Vilka konsekvenser får en nedsatt förmåga? Och i förlängningen: kan vi träna upp denna förmåga?

2020
European Journal of Ageing
Hörnsten, Carl; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
2020
13th European Nutrition Conference, FENS 2019, 15–18 October 2019, Malnutrition in an Obese World: European Perspectives, Cambridge University Press 2020 : E441-E441
Mendham, Amy; Brooks, Naomi E.; Micklesfield, Lisa K.; et al.
2020
13th European Nutrition Conference, FENS 2019, 15–18 October 2019, Malnutrition in an Obese World: European Perspectives, Cambridge University Press 2020 : E150-E150
Mendham, Amy E.; Brooks, Naomi E.; Micklesfield, Lisa K.; et al.
2020
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Månsson, Linda; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
2019
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Pettersson, Beatrice; Wiklund, Maria; Janols, Rebecka; et al.
2019
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2019, Vol. 20, (7) : 835-842
Toots, Annika; Wiklund, Robert; Littbrand, Håkan; et al.
2018
BioMed Research International
Sandlund, Marlene; Pohl, Petra; Ahlgren, Christina; et al.
2017
Gait & Posture, Elsevier 2017, Vol. 58 : 481-486
Johansson, Hanna; Lundin-Olsson, Lillemor; Littbrand, Håkan; et al.
2017
PLoS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2017, Vol. 12, (11)
Lindelöf, Nina; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
2017
Journal of alzheimers disease, IOS Press 2017, Vol. 60, (1) : 323-332
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
2017
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 18, (3) : 227-233
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Holmberg, Henrik; et al.
2016
Topics in Stroke Rehabilitation, Vol. 23, (2) : 90-97
Bråndal, Anna; Eriksson, Marie; Wester, Per; et al.
2016
PLoS ONE, Public library science 2016, Vol. 11, (12)
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Nordin, Ellinor; Skelton, Dawn A.; et al.
2016
International Journal of Child Health and Human Development, Nova Science Publishers, Inc. 2016, Vol. 9, (3) : 389-398
Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; Pohl, Petra; et al.
2016
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 64, (1) : 55-64
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Lindelöf, Nina; et al.
2015
Disability and Rehabilitation, Informa Healthcare 2015, Vol. 37, (3) : 214-222
Pohl, Petra; Ahlgren, Christina; Nordin, Ellinor; et al.
2015
Technology, Rehabilitation and Empowerment of People with Special Needs, Nova Science Publishers, Inc. 2015 : 157-168
Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; Pohl, Petra; et al.
2014
Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 205 : 378-382
Lindgren, Helena; Lundin-Olsson, Lillemor; Pohl, Petra; et al.
2014
BMC Geriatrics, BioMed Central 2014, Vol. 14, (1) : 120-
Pohl, Petra; Nordin, Ellinor; Lundquist, Anders; et al.
2014
The Gerontologist, Oxford University Press 2014, Vol. 54, (3) : 387-397
Zidén, Lena; Häggblom-Kronlöf, Greta; Gustafsson, Susanne; et al.
2013
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 14, (7) : 529.e1-529.e6
Toots, Annika; Rosendahl, Erik; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
2012
BMC Geriatrics, Vol. 12 : 62-
Häggqvist, Beatrice; Stenvall, Michael; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
2012
Äldres Hälsa: Ett sjukgymnastiskt perspektiv, Studentlitteratur 2012 : 107-125
Lundin-Olsson, Lillemor
2012
Fysioterapi, Stockholm: Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) 2012, (1)
Lundin-Olsson, Lillemor
2012
Det goda åldrandet, Lund: Studentlitteratur 2012 : 191-210
Lundin-Olsson, Lillemor; Rosendahl, Erik
2011
BMC Public Health, London: BioMed Central 2011, Vol. 11 : 670-
Arnadottir, Solveig A; Gunnarsdottir, Elin D; Stenlund, Hans; et al.
2011
Disability and Rehabilitation, Informa Healthcare 2011, Vol. 33, (23-24) : 2208-2216
Arnadottir, Solveig A; Gunnarsdottir, Elin D; Stenlund, Hans; et al.
2011
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Vol. 15, (7) : 554-560
Carlsson, Maine; Littbrand, Håkan; Gustafson, Yngve; et al.
2011
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 52, (3) : e220-e225
Hasselgren, Låtta; Olsson, Lillemor Lundin; Nyberg, Lars
2011
Svensk idrottsforskning, 2011(20):2
Lindberg, Jonatan; Reiz, Johanna; Lundin Olsson, Lillemor; et al.
2011
Journal of The American Geriatrics Society, Wiley 2011, Vol. 59, (7) : 1274-1282
Littbrand, Håkan; Carlsson, Maine; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
2011
Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011
Lundin-Olsson, Lillemor
2011
Nationell satsning för ökad patientsäkerhet
Åberg, Anna Cristina; Lundin-Olsson, Lillemor; Rosendahl, Erik
2010
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Vol. 91, (1) : 156-163
Arnadottir, Solveig A; Lundin-Olsson, Lillemor; Gunnarsdottir, Elin D; et al.
2010
Hemsjukvård, Lund: Studentlitteratur 2010 : 109-132
Lundin Olsson, Lillemor; Fahlström, Gunilla
2010
Gait & Posture, Vol. 32, (1) : 92-97
Nordin, Ellinor; Moe-Nilssen, R; Ramnemark, Anna; et al.
2010
International psychogeriatrics, Vol. 22, (4) : 641-649
Tängman, Sofie; Eriksson, Staffan; Gustafson, Yngve; et al.
2009
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 37, (4) : 409-417
Arnadottir, Solveig A; Gunnarsdottir, Elin D; Lundin-Olsson, Lillemor
2009
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 49, (3) : 383-389
Eriksson, Staffan; Lundquist, Anders; Gustafson, Yngve; et al.
2009
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 49, (1) : 80-87
Eriksson, Staffan; Strandberg, Sofie; Gustafson, Yngve; et al.
2009
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 57, (10) : 1741-1749
Littbrand, Håkan; Lundin-Olsson, Lillemor; Gustafson, Yngve; et al.
2009
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Clare: Elsevier 2009, Vol. 49 : 390-396
von Heideken Wågert, Petra; Gustafson, Yngve; Kallin, Kristina; et al.
2009
Australian Journal of Physiotherapy, Vol. 55, (1) : 39-45
von Heideken Wågert, Petra; Gustafson, Yngve; Lundin-Olsson, Lillemor
2009
Journal of rehabilitation medicine : official journal of the UEMS European Board of Physical and Rehabilitation Medicine, Vol. 41, (13) : 1034-1040
Åberg, Anna Cristina; Lundin-Olsson, Lillemor; Rosendahl, Erik
2008
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 46, (3) : 293-306
Eriksson, Staffan; Gustafson, Yngve; Lundin-Olsson, Lillemor