"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lillemor Lundin-Olsson

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå
European Review of Aging and Physical Activity, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 20, (1)
Pettersson, Beatrice; Lundell, Sara; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Bajraktari, Saranda; Zingmark, Magnus; Pettersson, Beatrice; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Månsson, Linda; Pettersson, Beatrice; Rosendahl, Erik; et al.
Digital health, Sage Publications 2022, Vol. 8
Pettersson, Beatrice; Bajraktari, Saranda; Skelton, Dawn; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2022, Vol. 96 : 60-66
Toots, Annika; Eriksson Domellöf, Magdalena; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
European Journal of Ageing, Springer 2021, Vol. 18, (1) : 109-115
Hörnsten, Carl; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
Neurosurgery, Oxford University Press 2021, Vol. 89, (1) : 122-128
Larsson, Jenny; Israelsson Larsen, Hanna; Eklund, Anders; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Mendham, Amy E.; Goedecke, Julia H.; Micklesfield, Lisa K.; et al.
Frontiers in Nutrition, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 8
Mendham, Amy E.; Lundin-Olsson, Lillemor; Goedecke, Julia H.; et al.
Journal of Medical Internet Research, JMIR Publications 2021, Vol. 23, (7)
Pettersson, Beatrice; Janols, Rebecka; Wiklund, Maria; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2021, Vol. 85 : 65-70
Toots, Annika; Lundin-Olsson, Lillemor; Nordström, Peter; et al.
13th European Nutrition Conference, FENS 2019, 15–18 October 2019, Malnutrition in an Obese World: European Perspectives, Cambridge University Press 2020 : E441-E441
Mendham, Amy; Brooks, Naomi E.; Micklesfield, Lisa K.; et al.
13th European Nutrition Conference, FENS 2019, 15–18 October 2019, Malnutrition in an Obese World: European Perspectives, Cambridge University Press 2020 : E150-E150
Mendham, Amy E.; Brooks, Naomi E.; Micklesfield, Lisa K.; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Månsson, Linda; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (5)
Pettersson, Beatrice; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
Journal of frailty, sarcopenia and falls, Hylonome Publications 2020, Vol. 5, (2) : 24-30
Pettersson, Beatrice; Nordin, Ellinor; Ramnemark, Anna; et al.
Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls, Hylonome Publications 2020, Vol. 5, (4) : 89-91
Pettersson, Beatrice; Nordin, Ellinor; Ramnemark, Anna; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Pettersson, Beatrice; Wiklund, Maria; Janols, Rebecka; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2019, Vol. 20, (7) : 835-842
Toots, Annika; Wiklund, Robert; Littbrand, Håkan; et al.
BioMed Research International
Sandlund, Marlene; Pohl, Petra; Ahlgren, Christina; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2017, Vol. 58 : 481-486
Johansson, Hanna; Lundin-Olsson, Lillemor; Littbrand, Håkan; et al.
PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2017, Vol. 12, (11)
Lindelöf, Nina; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
Journal of alzheimers disease, IOS Press 2017, Vol. 60, (1) : 323-332
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 18, (3) : 227-233
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Holmberg, Henrik; et al.
Topics in Stroke Rehabilitation, Vol. 23, (2) : 90-97
Bråndal, Anna; Eriksson, Marie; Wester, Per; et al.
PLOS ONE, Public library science 2016, Vol. 11, (12)
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Nordin, Ellinor; Skelton, Dawn A.; et al.
International Journal of Child Health and Human Development, Nova Science Publishers, Inc. 2016, Vol. 9, (3) : 389-398
Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; Pohl, Petra; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 64, (1) : 55-64
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Lindelöf, Nina; et al.
Disability and Rehabilitation, Informa Healthcare 2015, Vol. 37, (3) : 214-222
Pohl, Petra; Ahlgren, Christina; Nordin, Ellinor; et al.
Technology, Rehabilitation and Empowerment of People with Special Needs, Nova Science Publishers, Inc. 2015 : 157-168
Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; Pohl, Petra; et al.
Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 205 : 378-382
Lindgren, Helena; Lundin-Olsson, Lillemor; Pohl, Petra; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2014, Vol. 14, (1) : 120-
Pohl, Petra; Nordin, Ellinor; Lundquist, Anders; et al.
The Gerontologist, Oxford University Press 2014, Vol. 54, (3) : 387-397
Zidén, Lena; Häggblom-Kronlöf, Greta; Gustafsson, Susanne; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 14, (7) : 529.e1-529.e6
Toots, Annika; Rosendahl, Erik; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
BMC Geriatrics, Vol. 12 : 62-
Häggqvist, Beatrice; Stenvall, Michael; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Äldres Hälsa: Ett sjukgymnastiskt perspektiv, Studentlitteratur 2012 : 107-125
Lundin-Olsson, Lillemor
Fysioterapi, Stockholm: Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) 2012, (1)
Lundin-Olsson, Lillemor
Det goda åldrandet, Lund: Studentlitteratur 2012 : 191-210
Lundin-Olsson, Lillemor; Rosendahl, Erik
Disability and Rehabilitation, Informa Healthcare 2011, Vol. 33, (23-24) : 2208-2216
Arnadottir, Solveig A; Gunnarsdottir, Elin D; Stenlund, Hans; et al.
BMC Public Health, London: BioMed Central 2011, Vol. 11 : 670-
Arnadottir, Solveig A; Gunnarsdottir, Elin D; Stenlund, Hans; et al.
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Vol. 15, (7) : 554-560
Carlsson, Maine; Littbrand, Håkan; Gustafson, Yngve; et al.
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 52, (3) : e220-e225
Hasselgren, Låtta; Olsson, Lillemor Lundin; Nyberg, Lars
Svensk idrottsforskning, 2011(20):2
Lindberg, Jonatan; Reiz, Johanna; Lundin Olsson, Lillemor; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, John Wiley & Sons 2011, Vol. 59, (7) : 1274-1282
Littbrand, Håkan; Carlsson, Maine; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011
Lundin-Olsson, Lillemor
Nationell satsning för ökad patientsäkerhet
Åberg, Anna Cristina; Lundin-Olsson, Lillemor; Rosendahl, Erik

Forskningsprojekt

1 september 2019
1 augusti 2011 till 31 december 2017