"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-17

Rapporter från mottagare av Arcums strategiska medel

NYHET Under höstterminen 2019 har vi på Arcum fått in flera olika rapporter från våra mottagare av Arcums strategiska medel.

Text: Oscar Sedholm

Som en del av målsättningen att stärka arktisk forskning vid Umeå Universitet delar Arcum ut stöd i form av strategiska medel till våra affilierade forskare för genomförande av resor, workshops, publiceringar, konferensdeltagande och inbjudningar av gästforskare. Utlysningen sker en gång per termin. Nedan finner du en blandning av rapporter från de olika aktiviteter som Arcums strategiska medel hjälpt till att få till stånd.

Marco Eimermann, forskarassistent vid Institutionen för Geografi, har rapporterat in ett seminarium och en konferens.

Seminarie i mars 2018 med Kristina Svels, som varit forskare vid Nordlandsforskning (Nordland Research Institute) i Bodö, Norge. Hennes föredrag började med en kort film om företagande i turism, kopplat till storytelling och innovativa turismupplevelser från ett nordnorskt perspektiv. Detta relaterade Kristina i sitt seminarium med vetenskap om hur naturresurser används, hur globaliseringen fortskrider och hur teknologiska utvecklingar ger nya möjligheter för (små)företagande inom turism.

En så kallad ‘lifestyle migration hub meeting’ som ägde rum vid Umeå universitet i november 2019, var den största träffen av internationella livsstilsmigrationsforskare någonsin. Fler än 40 deltagare från Europa, Mexiko och Kanada samt med olika samhällsvetenskapliga bakgrunder presenterade sin forskning i Samhällsvetarhuset. Gruppen var en intressant och spännande blandning av kollegor som har varit med sedan nätverket startade år 2010, de som tillkom senare och unga forskare som blev medlem just under konferensdagarna.

Krister Stoor, föreståndare vid Vaarote, har rapporterat att han reste till Grönland den 10 augusti 2017 med stöd av Arcums strategiska medel.

Undertecknad reste till Grönland den 10 augusti för att delta vid University of the Arctic council i Nuuk 15-18 augusti 2017. Då jag då också var ordförande i Indigenous Issues Committee så ingår man i Toyon, den exekutiva kommittén så hade vi förmöte i Sisimiut den 12-14 augusti. Grönland är ett intressant land som intresserat mig mycket sedan länge. När UArctic förlagt sitt årliga möte till Nuuk 2017 ville jag förstås vara med, särskilt då detta var mitt sista år som ordförande för Indigenous Issues Committee.

Jag kommer inte nämna något särskilt om själva mötet, annat att jag som en del av presidiet var strängt upptaget med att leda mötet. På förmötet i Sisimiut fanns det plats för exkursioner i miljön. Samhället kretsar en hel del på fisket och fiskeindustrin, bl.a. finns Royal Greenland med en stor fiskefabrik på plats. Vi var också med på invigningen av de nya studentbyggnaderna för Arctic Tech som inhyser teknologistudenter som finns på plats. Från Sisimiut till Nuuk reste vi med färja som tog ett dygn, vädret var fantastiskt och bjöd på sceniska vyer både på land och i vattnet. Att se en knölval dyka är mer än häftigt. Nuuk är en modern stad och trivsam plats. Hemresan var spännande då dimman slog till och inga plan tilläts landa, efter åtta timmars väntan fick flyga iväg med ett litet plan till Kanggerlussuaq. Därifrån går alla utrikesplan och där fick vi vänta ytterligare sexton timmar innan dimman där lättat. När jag väl kommit hem är min tid som UArctic funktionär slut, två mandatperioder har lärt mig mycket om nätverk i Arktis och Grönlandsresan gav mig nya intryck om Grönländsk kultur.

Daniel Lindmark, professor i idé- och samhällsstudier och anknuten till Vaartoe har rapporterat in sitt deltagande i en konferens i september 2018.

Konferensen ”Rituella rum och heliga platser: Spatiala perspektiv på religion i norr” genomfördes som planerat vid Umeå universitet den 6–7 september 2018. Bakom arrangemanget stod forskarnätverket REHN – Religious History of the North och de två lärosäten som tillsammans leder nätverket, Umeå universitet och Mittuniversitetet. 18 forskare från Sverige, Norge och Finland deltog, och 9 papers presenterades. Naturen som rituellt rum var ett tema som återkom i flera av bidragen. Samisk tematik präglade två bidrag och laestadianismen stod i fokus i två andra. Konferensen var utpräglat mångvetenskaplig med representanter för historia, religionsvetenskap, teologi och litteraturvetenskap.

De intressanta bidragen belyste olika aspekter av konferensens tema, och samtidigt fanns så många teoretiska och empiriska beröringspunkter att texterna tillsammans bildade en sammanhängande helhet, vilket motiverade en publikation baserad på bidragen. Efter konferensen har texterna vidareutvecklats och därefter diskuterats vid en bokworkshop vid Mittuniversitetet i Sundsvall i juni 2019. Under hösten 2019 kommer artiklarna att genomgå peer review enligt det system som gäller för REHN:s skriftserie Studies on the Religious History of the North. Boken kommer att få titeln Rituella rum och heliga platser, och den planeras att ges ut på ett kommersiellt förlag under våren 2020 med Daniel Lindmark och Anders Persson som redaktörer.