Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Margareta Persson

Margareta Persson

Jag arbetar som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad och är docent i Reproduktiv och perinatal hälsa.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som sjuksköterska har jag en bakgrund inom akutvården (10 år). Sedan 1990 har jag arbetat som barnmorska inom alla verksamheter inom den slutna kvinnosjukvården samt på barnmorskemottagning. Jag har arbetat som vikarierande lektor från disputationen och fram till 2011. Åren 2011 – 2014 hade jag ett lektorat med 50% forskning i tjänsten vid Högskolan Dalarna och sedan augusti 2014 har jag arbetat som universitetslektor på Umeå Universitet. Jag har även erfarenhet av undervisning och examination av lärare som arbetar med barnmorskeutbildning i Bangladesh inom ramen för ett internationellt projekt under 2018.

Jag disputerade på Umeå Universitet, Inst för klinisk vetenskap i december 2009 med en avhandling om graviditetsdiabetes. Jag har fortsatt att forska efter disputationen, huvudsakligen inom områden som rör kvinnohälsa och jag använder mig av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för forskningsfrågorna.

För närvarande är jag huvudhandledare för en doktorand och biträdande handledare för två doktorander. Jag har varit biträdande handledare till två doktorander som disputerade 2016 och även medarbetare/handledare av tre delarbeten i två andra doktorandprojekt. Jag har erfarenhet av nationella och internationella datainsamlingar.

Huvudsakliga områden med pågående forskning:

Jag forskar fortfarande till viss del inom området graviditetsdiabetes, men för närvarande i mindre omfattning.

SWE-TEAR – ett forskningssamarbete mellan forskare på Umeå Universitet och Linköpings universitet där vi med hjälp av registerdata studerar kvinnors hälsa och välbefinnande efter förlossningsbristningar.

OASIS Policies – ett forskningssamarbete med Umeå School of Gender studies där vi genom en policyanalys studerar hur de riktlinjer och rekommendationer som finns beträffande förlossningsbristningar är utformade och vilka underliggande antaganden och värderingar som ligger som grund för dokumenten. Inom ramen för projektet studeras också hur kvinnors situation, samliv och arbetsförmåga påverkas upp till 5 år efter en allvarligare förlossningsbristning. Jag är huvudhandledare till doktorand i projektet.

Kvinnors hälsa, välbefinnande och levnadsvanor efter obesitaskirurgi – här samarbetar jag med forskare på Karolinska Institutet och är biträdande handledare till en doktorand.

Childhood obesity: Prevention and web-based treatment interventions. Projektet är ett samarbete med forskare från Inst för klinisk vetenskap, Umeå universitet och syftar till att undersöka effektiviteten av web-baserad behandling av överviktiga barn. Jag är biträdande handledare till en doktorand i projektet.

2020
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, American Heart Association 2020, Vol. 9, (3)
Ahlqvist, Viktor H; Persson, Margareta; Ortega, Francisco B; et al.
2020
Midwifery, Vol. 87
Lindberg, Inger; Persson, Margareta; Nilsson, Margareta; et al.
2020
BMC Surgery, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Possmark, Sofie; Sellberg, Fanny; Willmer, Mikaela; et al.
2020
Journal of community psychology (Print)
Rugema, Lawrence; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid; et al.
2019
PLoS Medicine, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2019, Vol. 16, (12)
Ahlqvist, Viktor H.; Persson, Margareta; Magnusson, Cecilia; et al.
2019
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Ahlqvist, Viktor H.; Persson, Margareta; Ortega, Francisco B.; et al.
2019
Chiropractic and Manual Therapies, BMC 2019, Vol. 27, (1)
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid
2019
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 19 : 36-41
Lindqvist, Maria; Lindberg, Inger; Nilsson, Margareta; et al.
2019
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2019, Vol. 14, (1)
Possmark, Sofie; Berglind, Daniel; Sellberg, Fanny; et al.
2019
Quality of Life Research, Springer 2019, Vol. 28, (6) : 1497-1507
Sellberg, Fanny; Possmark, Sofie; Willmer, Mikaela; et al.
2018
Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2018, Vol. 15 : 46-53
Lindqvist, Maria; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid
2018
Midwifery, ELSEVIER SCI LTD 2018, Vol. 61 : 22-28
Lindqvist, Maria; Persson, Margareta; Nilsson, Margareta; et al.
2017
BMC Musculoskeletal Disorders, BIOMED CENTRAL LTD 2017, Vol. 18
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Nergard, Kari-Anne; et al.
2017
Sexual & Reproductive HealthCare, Clare: Elsevier 2017, Vol. 13 : 83-90
Lindqvist, Maria; Lindkvist, Marie; Eurenius, Eva; et al.
2017
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 11 : 47-52
Nilses, Carin; Persson, Margareta; Lindkvist, Marie; et al.
2016
Chiropractic and Manual Therapies, London: BioMed Central 2016, Vol. 24
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid
2016
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 9 : 14-20
Lindqvist, Maria; Lindkvist, Marie; Eurenius, Eva; et al.
2016
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 16
Petersson, Kerstin; Lindkvist, Marie; Persson, Margareta; et al.
2015
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 15
Edvardsson, Kristina; Mogren, Ingrid; Lalos, Ann; et al.
2015
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 15
Åhman, Annika; Persson, Margareta; Edvardsson, Kristina; et al.
2014
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 14 : 48-
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid
2014
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2014, Vol. 14 : 363-
Edvardsson, Kristina; Small, Rhonda; Persson, Margareta; et al.
2014
Diabetes Care, American Diabetes Association 2014, Vol. 37, (5) : 1432-1438
Estampador, Angela C.; Pomeroy, Jeremy; Renström, Frida; et al.
2014
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2014, Vol. 14
Lindqvist, Maria; Mogren, Ingrid; Eurenius, Eva; et al.
2014
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2014, Vol. 14 : 185-
Lindqvist, Maria; Persson, Margareta; Lindkvist, Marie; et al.
2014
BMC Health Services Research, Vol. 14
Petersson, Kerstin; Persson, Margareta; Lindkvist, Marie; et al.
2014
BMC Health Services Research, Vol. 14 : 364-
Petersson, Kerstin; Persson, Margareta; Lindkvist, Marie; et al.
2013
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2013, Vol. 13 : 111-
Persson, Margareta; Winkvist, Anna; Dahlgren, Lars; et al.
2013
Diabetes Care, Vol. 36, (2) : 267-269
Pomeroy, Jeremy; Renström, Frida; Gradmark, Anna; et al.
2012
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 91, (4) : 439-446
Persson, Margareta; Hörnsten, Åsa; Winkvist, Anna; et al.
2011
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 11, (1) : 44-
Gradmark, Anna; Pomeroy, Jeremy; Renström, Frida; et al.
2011
Patient Education and Counseling, Vol. 84, (1) : 78-83
Persson, Margareta; Hörnsten, Åsa; Winkvist, Anna; et al.
2010
BMC Women's Health, Vol. 10, (1) : 18-
Pakbaz, Mojgan; Persson, Margareta; Löfgren, Mats; et al.
2010
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell 2010, Vol. 24, (3) : 454-462
Persson, Margareta; Winkvist, Anna; Mogren, Ingrid
2009
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 9, (1) : 53-
Persson, Margareta; Winkvist, Anna; Mogren, Ingrid
2005
Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing, Vol. 34, (1) : 55-62
Ellberg, Lotta; Lundman, Berit; Persson, Margareta; et al.
Persson, Margareta; Hörnsten, Åsa; Winkvist, Anna; et al.

Min undervisning sker främst inom olika kurser i barnmorskeprogrammet, men även till viss del inom olika specialistutbildningar på avancerad nivå. Jag deltar i institutionens betygskommittéarbete sedan flera år, vilket innebär granskning och bedömning av ett större antal studentarbeten varje termin. Vidare ingår jag sedan 2015 i institutionens programråd.

Utbildningsområde:

Barnmorskeprogrammet (kursansvarig för förlossningskurserna), graviditetsdiabetes, övervikt/fetma och dess konsekvenser för kvinnor i fertil ålder.

Film: Fika efter en forskare
Fika efter en forskare

Gravid - ska jag äta för två?

Margareta Persson, institutionen för omvårdnad