"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Margareta Persson

Jag arbetar som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad och är docent i Reproduktiv och perinatal hälsa. Jag är programansvarig för utbildning inom Sexuell och reproduktiv hälsa. 

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som sjuksköterska har jag en bakgrund inom akutvården (10 år). Sedan 1990 har jag arbetat som barnmorska inom alla verksamheter inom den slutna kvinnosjukvården samt på barnmorskemottagning. Jag har arbetat som vikarierande lektor från disputationen och fram till 2011. Åren 2011 – 2014 hade jag ett lektorat med 50% forskning i tjänsten vid Högskolan Dalarna och sedan augusti 2014 har jag arbetat som universitetslektor på Umeå Universitet. Jag har även erfarenhet av undervisning och examination av lärare som arbetar med barnmorskeutbildning i Bangladesh inom ramen för ett internationellt projekt under 2018.

Jag disputerade på Umeå Universitet, Inst för klinisk vetenskap i december 2009 med en avhandling om graviditetsdiabetes. Jag har fortsatt att forska efter disputationen, huvudsakligen inom områden som rör kvinnohälsa och jag använder mig av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för forskningsfrågorna.

För närvarande är jag huvudhandledare för en doktorand och biträdande handledare för en doktorand. Jag har varit biträdande handledare till fyra doktorander som disputerade 2016 - 2022 och även medarbetare/handledare av tre delarbeten i två andra doktorandprojekt. Jag har erfarenhet av nationella och internationella datainsamlingar.

Huvudsakliga områden med pågående forskning:

Jag forskar fortfarande till viss del inom området graviditetsdiabetes, men för närvarande i mindre omfattning.

SWE-TEAR – ett forskningssamarbete mellan forskare på Umeå Universitet och Linköpings universitet där vi med hjälp av registerdata studerar kvinnors hälsa och välbefinnande efter förlossningsbristningar.

The POST-OASIS Project:  Inom ramen för projektet studeras hur kvinnors situation, samliv och arbetsförmåga påverkas upp till 5 år efter en allvarligare förlossningsbristning. Jag är projektledare och även huvudhandledare till doktorand i projektet.

Kvinnors hälsa, välbefinnande och levnadsvanor efter obesitaskirurgi – här samarbetar jag med forskare på Karolinska Institutet och är biträdande handledare till en doktorand.

Childhood obesity: Prevention and web-based treatment interventions. Projektet är ett samarbete med forskare från Inst för klinisk vetenskap, Umeå universitet och syftar till att undersöka effektiviteten av web-baserad behandling av överviktiga barn. Jag är biträdande handledare till en doktorand i projektet.

PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2024, Vol. 19, (5)
Bergström, Cecilia; Axén, Iben; Field, Jonathan; et al.
Women and Birth, Elsevier 2024, Vol. 37, (2) : 296-302
Hildingsson, Ingegerd; Berterö, Carina; Hultcrantz, Monica; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24, (1)
Tjernström, Katharina; Lindberg, Inger; Wiklund, Maria; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2023, Vol. 19, (1)
Dahlberg, Johan; Nylander, Elisabet; Persson, Margareta; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2023, Vol. 18, (8)
Persson, Margareta; Hildingsson, Ingegerd; Hultcrantz, Monica; et al.
Midwifery, Elsevier 2023, Vol. 119
Persson, Margareta; Lindberg, Inger; Öhman, Ann
BMC Women's Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Tjernström, Katharina; Lindberg, Inger; Wiklund, Maria; et al.
Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2022, Vol. 44, (13) : 3062-3070
Valinger Aggeryd, Karin; Bergström, Cecilia; Mogren, Ingrid; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLOS) 2021, Vol. 16, (11)
Possmark, Sofie; Sellberg, Fanny; Ghaderi, Ata; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2021, Vol. 16, (1)
Shayesteh, Alexander; Gerdsdorff, Fredrik; Persson, Margareta; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16, (7)
Shayesteh, Alexander; Persson, Margareta; Brulin, Christine; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2021, Vol. 110, (6) : 1869-1879
Thorén, Annelie; Janson, Annika; Persson, Margareta
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, American Heart Association 2020, Vol. 9, (3)
Ahlqvist, Viktor H; Persson, Margareta; Ortega, Francisco B; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10
Ekström, Lucas; Ahlqvist, Viktor H.; Persson, Margareta; et al.
Midwifery, Elsevier 2020, Vol. 87
Lindberg, Inger; Persson, Margareta; Nilsson, Margareta; et al.
BMC Surgery, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Possmark, Sofie; Sellberg, Fanny; Willmer, Mikaela; et al.
Journal of community psychology (Print), John Wiley & Sons 2020, Vol. 48, (3) : 891-903
Rugema, Lawrence; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid; et al.
PLoS Medicine, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2019, Vol. 16, (12)
Ahlqvist, Viktor H.; Persson, Margareta; Magnusson, Cecilia; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Ahlqvist, Viktor H.; Persson, Margareta; Ortega, Francisco B.; et al.
Chiropractic and Manual Therapies, BMC 2019, Vol. 27, (1)
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 19 : 36-41
Lindqvist, Maria; Lindberg, Inger; Nilsson, Margareta; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2019, Vol. 14, (1)
Possmark, Sofie; Berglind, Daniel; Sellberg, Fanny; et al.
Quality of Life Research, Springer 2019, Vol. 28, (6) : 1497-1507
Sellberg, Fanny; Possmark, Sofie; Willmer, Mikaela; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2018, Vol. 15 : 46-53
Lindqvist, Maria; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid
Midwifery, ELSEVIER SCI LTD 2018, Vol. 61 : 22-28
Lindqvist, Maria; Persson, Margareta; Nilsson, Margareta; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, BIOMED CENTRAL LTD 2017, Vol. 18
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Nergard, Kari-Anne; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Clare: Elsevier 2017, Vol. 13 : 83-90
Lindqvist, Maria; Lindkvist, Marie; Eurenius, Eva; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 11 : 47-52
Nilses, Carin; Persson, Margareta; Lindkvist, Marie; et al.
Chiropractic and Manual Therapies, London: BioMed Central (BMC) 2016, Vol. 24
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 9 : 14-20
Lindqvist, Maria; Lindkvist, Marie; Eurenius, Eva; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 16
Petersson, Kerstin; Lindkvist, Marie; Persson, Margareta; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 15
Edvardsson, Kristina; Mogren, Ingrid; Lalos, Ann; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 15
Åhman, Annika; Persson, Margareta; Edvardsson, Kristina; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 14 : 48-
Bergström, Cecilia; Persson, Margareta; Mogren, Ingrid
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2014, Vol. 14 : 363-
Edvardsson, Kristina; Small, Rhonda; Persson, Margareta; et al.
Diabetes Care, American Diabetes Association 2014, Vol. 37, (5) : 1432-1438
Estampador, Angela C.; Pomeroy, Jeremy; Renström, Frida; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2014, Vol. 14
Lindqvist, Maria; Mogren, Ingrid; Eurenius, Eva; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2014, Vol. 14 : 185-
Lindqvist, Maria; Persson, Margareta; Lindkvist, Marie; et al.
BMC Health Services Research, Vol. 14
Petersson, Kerstin; Persson, Margareta; Lindkvist, Marie; et al.
BMC Health Services Research, Vol. 14 : 364-
Petersson, Kerstin; Persson, Margareta; Lindkvist, Marie; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2013, Vol. 13 : 111-
Persson, Margareta; Winkvist, Anna; Dahlgren, Lars; et al.
Diabetes Care, Vol. 36, (2) : 267-269
Pomeroy, Jeremy; Renström, Frida; Gradmark, Anna; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2012, Vol. 91, (4) : 439-446
Persson, Margareta; Hörnsten, Åsa; Winkvist, Anna; et al.

Min undervisning sker främst inom olika kurser i barnmorskeprogrammet, men även till viss del inom olika specialistutbildningar på avancerad nivå. Jag deltar i institutionens betygskommittéarbete sedan flera år, vilket innebär granskning och bedömning av ett större antal studentarbeten varje termin. Vidare ingår jag sedan 2015 i institutionens programråd.

Utbildningsområde:

Barnmorskeprogrammet (kursansvarig för förlossningskurserna), graviditetsdiabetes, övervikt/fetma och dess konsekvenser för kvinnor i fertil ålder.

Fika efter en forskare

Gravid - ska jag äta för två?

Margareta Persson, institutionen för omvårdnad