"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Profession, organisation och samverkan

Detta forskningsområde handlar om olika organisations-, professions- och samverkansaspekter i förhållande till organisationer där socialt arbete bedrivs. Frågor om organisationer, professioner och institutionella villkor är något som uppmärksammats och debatterats under lång tid i socialt arbete. Under senare år har frågor som styrning och organisering av socialt arbete, men också behovet av samverkan över organisationsgränser kommit att uppmärksammas alltmer, inte minst i relation till frågor om utvärdering, uppföljning, kunskapsbasering och digitalisering. Därtill har den vetenskapliga diskursen omfattat frågor om bland annat professioners jurisdiktion, handlingsutrymme och kunskapsanvändning. Alla dessa frågor pekar på aktualiteten och vikten av kunskaper om vad styrning, organisering, samverkan och professionella villkor betyder för det sociala arbetet.   

Institutionens forskning 
Institutionens forskning på detta område omfattar en mångfald av människobehandlande organisationer såsom socialtjänst, äldreomsorg, skola, hälso- och sjukvård och institutionsvård, men också intresseorganisationer. På motsvarande sätt berör forskningen en mängd olika människobehandlande professioner som socialsekreterare, polis och hälso- och sjukvårdspersonal. Ett område som fått allt större uppmärksamhet under senare år är välfärdsteknik i socialt arbete. Inom ramen för profilen drivs exempelvis projektet Social omsorg och digital teknik i kommunal hemtjänst som bland annat riktar uppmärksamheten mot vad hemtjänstens organisatoriska förutsättningar betyder för användning av digital teknik. Andra projekt kopplade till forskningsområdet fokuserar bland annat på villkoren för implementering av automation och AI, vad styrning och organisering betyder för möjligheterna till en kunskapsbaserad socialtjänst, men också villkoren för hållbar implementering av komplexa arbetsmodeller i en kommunal kontext.  

Nätverk
Inom forskningsområdet samarbetar forskare med andra institutioner och lärosäten och med aktörer utanför akademin, exempelvis olika FoU-verksamheter. Institutionen är även värd för Umeå Centre for Evaluation Research (UCER), som är ett nätverk som spänner över alla fakulteter vid Umeå universitet. Inom detta nätverk sker även ett samarbete med andra universitet, myndigheter och FoU-verksamheter i andra delar av Sverige. 

Kontaktpersoner

Björn Blom
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 46
Jan Hjelte
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 98

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete
Senast uppdaterad: 2024-05-15