Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Marlene Johansson Falck

Marlene Johansson Falck

Jag är universitetslektor vid Institutionen för språkstudier och docent i engelsk språkvetenskap. Från hösten 2017 är jag biträdande prefekt med ansvar för forskning.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Engelska Roll: Biträdande prefekt
Plats
A, Humanisthuset, korridor HA2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Jag disputerade 2005 vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen Technology, Language and Thought: Extensions of Meaning in the English Lexicon. 2008-2010 var jag postdok vid Psychology Department, University of California, Santa Cruz (UCSC) och forskade där om rörelsemetaforer inom projektet Embodiment of Motion Metaphors (finansierat av Vetenskapsrådet) och om "vocal gestures". Jag har även bedrivit forskning inom projektet Applying Cognitive Linguistics to Second Language Teaching: A case study of the English prepositions in, at and on (finansierat av Vitterhetsakademien och av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse). Jag bedriver för närvarande forskning inom området metaforik och (ekologisk) kognition.

Forskningsvistelser
2008-2010: Postdoktor, Psychology Department, University of California (UCSC), USA.
1 mars-april 30, 2014: Gästforskare, Department of Linguistics, Georgetown University, Washington D.C., USA.
21 juli-21 december, 2014: Gästforskare, Psychology Department, University of California, Santa Cruz (UCSC), USA.

Uppdrag/övrigt:

Ordförande (tillsammans med Linda Greve, The Science Museums, Århus universitet) för det skandinaviska nätverket för metaforforskning MetNet Scandinvania. Följ oss på Twitter, Följ oss på Instagram. 2018-

Styrelsemedlem (ordförande) i Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC)/ Skandinaviska sällskapet för språk och kognition (SSSK). 2017-2019
Styrelsemedlem (kassör) i Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC)/ Skandinaviska sällskapet för språk och kognition (SSSK) 2013-2017.
Styrelsemedlem (sekreterare) i Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC)/ Skandinaviska sällskapet för språk och kognition (SSSK) 2011-2013.
Associerad redaktör för Bibliography of Metaphor and Metonymy (Metbib). Amsterdam: John Benjamins, 2012-2014.

Associerad redaktör för Public Journal of Semiotics. 2015-2017.

Medlem i forskningsnätverket Cogling Umu. 2017-

Följ min forskning på Twitter.

2020
Cognitive Semantics, Umeå: Brill Academic Publishers 2020, Vol. 6, (1) : 29-55
Johansson Falck, Marlene; Lundmark, Carita
2019
Proceedings of the 15th SweCog Conference, Skövde: University of Skövde 2019 : 29-31
Björklund, Johanna; Johansson Falck, Marlene
2019
MetNetScandinavia 2019
Johansson Falck, Marlene
2019
LMS : Lingua, Språklärarnas riksförbund 2019, (4) : 20-23
Johansson Falck, Marlene
2019
Metaphor identification in multiple languages: MIPVU around the world, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2019 : 137-158
Nacey, Susan Lee; Greve, Linda; Johansson Falck, Marlene
2018
What is applied cognitive linguistics?: Answers from current SLA research, Berlin: Mouton de Gruyter 2018 : 287-304
Johansson Falck, Marlene
2018
Metaphor and Symbol, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 33, (2) : 61-84
Johansson Falck, Marlene
2017
Constructing families of constructions: analytical perspectives and theoretical challenges, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2017 : 53-76
Johansson Falck, Marlene
2017
Språk & Stil, Uppsala: 2017, Vol. NF 27 : 96-128
Waldmann, Christian; Johansson Falck, Marlene
2016
International Journal of Corpus Linguistics, John Benjamins Publishing Company 2016, Vol. 21, (1) : 28-47
Johansson Falck, Marlene
2015
Språkdidaktik: researching language teaching and learning, Umeå: Umeå Universitet 2015 : 61-73
Johansson Falck, Marlene
2015
Cognitive science, New York: John Wiley & Sons 2015, Vol. 39, (6) : 1348-1368
Perlman, Marcus; Clark, Nathaniel; Johansson Falck, Marlene
2014
Cognitive Linguistic Studies, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2014, Vol. 1, (2) : 271-288
Johansson Falck, Marlene
2013
Language and the creative mind, Stanford: CSLI Publications 2013 : 393-410
Clark, Nathaniel; Perlman, Marcus; Johansson Falck, Marlene
2013
The Construal of Spatial Meaning: Windows into Conceptual Space, Oxford: Oxford University Press 2013 : 214-235
Johansson Falck, Marlene
2013
Cognitive linguistics: the quantitative turn : the essential reader, Berlin: Mouton de Gruyter 2013 : 81-102
Johansson Falck, Marlene; Gibbs Jr, Raymond W
2012
Metaphor in Use: Context, culture, and communication, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2012 : 109-134
Johansson Falck, Marlene
2012
Space and Time in Languages and Cultures II: Language, Culture and Cognition, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2012 : 329-349
Johansson Falck, Marlene
2012
Cognitive Linguistics, Berlin: Mouton de Gruyter 2012, Vol. 23, (2) : 251-272
Johansson Falck, Marlene; Gibbs W Jr, Raymond
2010
Review of Cognitive Linguistics, Amsterdam: John Benjamins 2010, Vol. 8, (1) : 93-122
Johansson Falck, Marlene
2010
Metaphor and Symbol, Vol. 25, (2) : 114-121
Johansson Falck, Marlene
2009
Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2009

Forskargrupper

Kontaktpersoner
CogLing UmU

Undervisning

Jag undervisar framförallt på de språkvetenskapliga kurserna och momenten (t.ex. kurserna Metaphor and Metonymy: A Cognitive Semantics Perspective, Applying Cognitive Linguistics to Second Language Teaching and Learning (magister/masternivå) och momenten Cognitive Linguistics (C-nivå) och Applied Linguistics (En III). (Länk till kursplanesök och ansökan) 

Jag är huvudhandledare för doktoranderna Daniel Kjellander och Leonardo Nazar samt biträdande handledare för Elena Glotova. Tidigare handledning: biträdande handledare för Per Boström (disputarade 2018-09-21)

Jag har även undervisat (på lingvistik- och grammatikkurser) och handlett uppsatser vid Luleå tekniska universitet (VT1998- VT 2003) och Stockholms universitet (VT 2006- HT 2007).