"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Marlene Johansson Falck

Prodekan för humanistisk fakultet och professor i engelsk språkvetenskap

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Engelska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.K.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Kansliet för humaniora
Plats
Förvaltningshuset, östra flygeln, plan 4, Umeå universitet, Universitetstorget Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Jag disputerade 2005 vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen Technology, Language and Thought: Extensions of Meaning in the English Lexicon. 2008-2010 var jag postdok vid Psychology Department, University of California, Santa Cruz (UCSC) och forskade där om rörelsemetaforer inom projektet Embodiment of Motion Metaphors (finansierat av Vetenskapsrådet) och om "vocal gestures". Jag har även bedrivit forskning inom projektet Applying Cognitive Linguistics to Second Language Teaching: A case study of the English prepositions in, at and on (finansierat av Vitterhetsakademien och av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse). Jag bedriver för närvarande forskning inom området metaforik och (ekologisk) kognition.

Forskningsvistelser
2008-2010: Postdoktor, Psychology Department, University of California (UCSC), USA.
1 mars-april 30, 2014: Gästforskare, Department of Linguistics, Georgetown University, Washington D.C., USA.
21 juli-21 december, 2014: Gästforskare, Psychology Department, University of California, Santa Cruz (UCSC), USA.

Uppdrag/övrigt

Associerad redaktör för Metaphor and Symbol. 2020-

Ordförande (tillsammans med Linda Greve, The Science Museums, Århus universitet) för det skandinaviska nätverket för metaforforskning MetNet Scandinvania. Följ oss på Twitter, Följ oss på Instagram. 2018-

Styrelsemedlem (ordförande) i Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC)/ Skandinaviska sällskapet för språk och kognition (SSSK). 2017-2019
Styrelsemedlem (kassör) i Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC)/ Skandinaviska sällskapet för språk och kognition (SSSK) 2013-2017.
Styrelsemedlem (sekreterare) i Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC)/ Skandinaviska sällskapet för språk och kognition (SSSK) 2011-2013.
Associerad redaktör för Bibliography of Metaphor and Metonymy (Metbib). Amsterdam: John Benjamins, 2012-2014.

Associerad redaktör för Public Journal of Semiotics. 2015-2017.

Medlem i forskningsnätverket Cogling Umu. 2017-

Akademiforskartjänst vid Umeå universitet 2010.

Följ min forskning på Twitter.

Handbook of cognitive semantics: volume 3, Leiden: Brill Academic Publishers 2023 : 289-311
Johansson Falck, Marlene
Metaphor and Symbol, Routledge 2023, Vol. 38, (1) : 1-22
Johansson Falck, Marlene; Okonski, Lacey
Nordic Journal of English Studies, Umeå: Umeå University 2022, Vol. 21, (2) : 138-165
Glotova, Elena; Johansson Falck, Marlene
Cognitive Semantics, Amsterdam: Brill Academic Publishers 2022, Vol. 8, (2) : 294-322
Johansson Falck, Marlene; Okonski, Lacey
Cognitive Semiotics, Berlin/Boston: Mouton de Gruyter 2022, Vol. 15, (2) : 223-248
Larsson, Andreas; Stolpe, Karin; Johansson Falck, Marlene
Cognitive Semantics, Umeå: Brill Academic Publishers 2020, Vol. 6, (1) : 29-55
Johansson Falck, Marlene; Lundmark, Carita
Proceedings of the 15th SweCog Conference, Skövde: University of Skövde 2019 : 29-31
Björklund, Johanna; Johansson Falck, Marlene
MetNetScandinavia 2019
Johansson Falck, Marlene
LMS : Lingua, Språklärarnas riksförbund 2019, (4) : 20-23
Johansson Falck, Marlene
Metaphor identification in multiple languages: MIPVU around the world, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2019 : 137-158
Nacey, Susan Lee; Greve, Linda; Johansson Falck, Marlene
Metaphor and Symbol, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 33, (2) : 61-84
Johansson Falck, Marlene
What is applied cognitive linguistics?: Answers from current SLA research, Berlin: Mouton de Gruyter 2018 : 287-304
Johansson Falck, Marlene
Constructing families of constructions: analytical perspectives and theoretical challenges, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2017 : 53-76
Johansson Falck, Marlene
Språk och stil, Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 2017, Vol. NF 27 : 96-128
Waldmann, Christian; Johansson Falck, Marlene
International Journal of Corpus Linguistics, John Benjamins Publishing Company 2016, Vol. 21, (1) : 28-47
Johansson Falck, Marlene
Språkdidaktik: researching language teaching and learning, Umeå: Umeå Universitet 2015 : 61-73
Johansson Falck, Marlene
Cognitive science, New York: John Wiley & Sons 2015, Vol. 39, (6) : 1348-1368
Perlman, Marcus; Clark, Nathaniel; Johansson Falck, Marlene
Cognitive Linguistic Studies, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2014, Vol. 1, (2) : 271-288
Johansson Falck, Marlene
Language and the creative mind, Stanford: CSLI Publications 2013 : 393-410
Clark, Nathaniel; Perlman, Marcus; Johansson Falck, Marlene
The Construal of Spatial Meaning: Windows into Conceptual Space, Oxford: Oxford University Press 2013 : 214-235
Johansson Falck, Marlene
Cognitive linguistics: the quantitative turn : the essential reader, Berlin: Mouton de Gruyter 2013 : 81-102
Johansson Falck, Marlene; Gibbs Jr, Raymond W
Metaphor in use: Context, culture, and communication, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2012 : 109-134
Johansson Falck, Marlene
Space and Time in Languages and Cultures II: Language, Culture and Cognition, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2012 : 329-349
Johansson Falck, Marlene
Cognitive Linguistics, Berlin: Mouton de Gruyter 2012, Vol. 23, (2) : 251-272
Johansson Falck, Marlene; Gibbs W Jr, Raymond
Metaphor and Symbol, Vol. 25, (2) : 114-121
Johansson Falck, Marlene
Review of Cognitive Linguistics, Amsterdam: John Benjamins 2010, Vol. 8, (1) : 93-122
Johansson Falck, Marlene
Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2009
Zlatev, Jordan; Andrén, Mats; Johansson Falck, Marlene; et al.

Forskargrupper

Kontaktpersoner
CogLing Umu

Undervisning

Jag undervisar framförallt på de språkvetenskapliga kurserna och momenten (t.ex. kurserna Metaphor and Metonymy: A Cognitive Semantics Perspective och Applying Cognitive Linguistics to Second Language Teaching and Learning (båda magister/masternivå) och momenten Cognitive Linguistics (C-nivå) och Applied Linguistics (En III) och Metafor och metonymi i politisk diskurs (grundnivå). 

Jag är huvudhandledare för doktoranderna Leonardo Nazar och Kajsa Törmä och biträdande handledare för Quijun Zhang. Tidigare handledning: biträdande handledare för Per Boström (disputerade 2018-09-21) och Elena Glotova (disputerade 2021-06-11) och huvudhandledare för Daniel Kjellander (disputerade 2022-05-05).

Jag har även undervisat (på lingvistik- och grammatikkurser) och handlett uppsatser vid Luleå tekniska universitet (VT1998- VT 2003) och Stockholms universitet (VT 2006- HT 2007).

Jag är meriterad lärare vid Umeå universitet sedan 2020.