Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Mattias Hjertstedt

Mattias Hjertstedt

Min undervisning och forskning behandlar framför allt processrätt i allmänhet och tvångsmedel i synnerhet.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet
Plats
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3 Umeå universitet, 907 36 Umeå

Utbildning

– Juris doktorsexamen (2012)

– Juris kandidatexamen, Umeå universitet (2003)

– Filosofie kandidatexamen med historia som huvudämne, Umeå universitet (2001)

– Politices kandidatexamen med statsvetenskap som huvudämne, Umeå universitet (2000)

Arbetslivserfarenhet

– Universitetslektor (2012–)

– Universitetsadjunkt, Juridiska institutionen, Umeå universitet (2011–2012)

– Doktorand, Juridiska institutionen, Umeå universitet (2006–2011)

– Beredningsjurist, Umeå tingsrätt (2006)

– Tingsnotarie, Umeå tingsrätt (2003–2005)

– Universitetsadjunkt, Juridiska institutionen, Umeå universitet (2003)

 

Undervisning
Under läsåret 2017–2018 undervisar jag framför allt på juristprogrammet (termin 5), polisutbildningen (termin 3), fördjupningskursen straffprocessrätt samt vissa vidareutbildningskurser för brottsutredare.

Forskning
Jag forskar mestadels inom området straffprocessrätt. Jag disputerade den 13 januari 2012 på en avhandling med titeln Tillgången till handlingar för brottsutredare: En rättsvetenskaplig studie av beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnadeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt. Därefter har jag arbetat med ett forskningsprojekt med arbetstiteln Kroppsvisitation och kroppsbesiktning: Rättsliga aspekter av polisens användning av två kroppsliga tvångsmedel.

Övrigt

Uppdrag

– Arbetsmiljöombud (suppleant) (2011–14)

–Suppleant forskningsutskottet (2017–)

2019
Skoljuridik, Stockholm: Liber 2019 : 301-329
Boström, Viola; Hjertstedt, Mattias
2019
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 165-173
Hjertstedt, Mattias
2019
Umeå: Juridiska föreningen, Umeå universitet 2019
Hjertstedt, Mattias
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 314-330
Hjertstedt, Mattias
2017
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 119-132
Hjertstedt, Mattias; Hilberts, Gabriella
2016
Skoljuridik, Stockholm: Liber 2016 : 303-329
Boström, Viola; Hjertstedt, Mattias
2015
Förvaltningsrättslig Tidskrift, (1) : 41-59
Hjertstedt, Mattias
2015
Umeå: Juridiska föreningen, Umeå universitet 2015
Hjertstedt, Mattias
2014
Festskrift till Christian Diesen, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2014 : 305-326
Hjertstedt, Mattias
2013
Polisen - verksamhet och arbete, Malmö: Liber 2013 : 294-308
Hjertstedt, Mattias
2013
Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013 : 49-63
Hjertstedt, Mattias; Stening, Anders
2012
Skoljuridik, Malmö: Liber 2012 : 293-318
Boström, Viola; Hjertstedt, Mattias
2011
Skoljuridik, Malmö: Liber 2011 : 285-310
Boström, Viola; Hjertstedt, Mattias
2009
Skoljuridik, Malmö: Liber 2009 : 243-266
Boström, Viola; Hjertstedt, Mattias
2009
Rapporter och texter från Juridiska institutionen, Umeå universitet, 5
2009
Umeå: Juridiska föreningen vid Umeå universitet 2009
Hjertstedt, Mattias
2008
Policing in Scandinavia: Proceedings from the Conference on Police Research in Växjö August 2007, Växjö: Växjö Universitet, Polisutbildningen 2008 : 181-195
Hjertstedt, Mattias
2008
Rätten, välfärden och marknaden: Rapport från 2008 års forskningsinternat, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2008 : 57-66
Hjertstedt, Mattias
2003
Umeå: Juridiska föreningen, Umeå universitet, Umeå, 2003
Hjertstedt, Mattias; Norberg, Joakim
2002
Juridiska föreningen, Umeå universitet, Umeå och Stening & Dyrssen juristkonsult 2002
Hjertstedt, Mattias
2001
Juridiska föreningen, Umeå universitet, Umeå 2001
Hjertstedt, Mattias; Norberg, Joakim