"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mattias Lundberg

Mitt intresseområde är Arbets- & organisationspsykologi, särskilt urval & personbedömning. Jag tycker också populärvetenskaplig kommunikation är en viktig uppgift för universiteten

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi Roll: Studierektor
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, A-123 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Natur och kultur 2018
Kaiser, Niclas; Lundberg, Mattias; Nordin, Maria; et al.
Malmö: Liber 2012
Lundberg, Mattias; Wahlberg, Anders
Malmö: Liber 2011
Lundberg, Mattias; Wahlberg, Anders
Liber 2011
Lundberg, Mattias; Wahlberg, Anders
Malmö: Liber AB 2011
Lundberg, Mattias; Wahlberg, Anders
Scandinavian Journal of Psychology, Oxford: Wiley-Blackwell 2011, Vol. 52, (1) : 71-82
Sandström, Agneta; Peterson, Jonas; Sandström, Erik; et al.
Malmö: Liber 2010
Lundberg, Mattias; Wahlberg, Anders
Uppsala: Uppsala Publishing House 2009
Lundberg, Mattias; Wahlberg, Anders
Uppsala publishing house 2008
Lundberg, Mattias; Wahlberg, Anders
Biological Psychology, Elsevier 2005, Vol. 69, (3) : 271-279
Sandström, Agneta; Nyström Rhodin, Ingalill; Lundberg, Mattias; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem
Publicerad: 13 nov, 2018