Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Maxim Vlasov

Maxim Vlasov

Universitetslektor i entreprenörskap med forskningsintresse för hållbarhet, nerväxt och inre omställning. Forskningsinriktning: organisering i/för en värld bortom tillväxt.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Företagsekonomi, Entreprenörskap
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, B30301 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Maxim har nyligen disputerat i företagekonomi på en avhandling om ekologiskt entreprenörskap inom ”den nya gröna vågen” i Sverige. Hans avhandling börjar med premissen att vi för att möta de ekologiska kriserna, inklusive klimathotet, behöver förstå krisernas psykologiska och kulturella rötter som återfinns i separationen mellan moderna samhällen och naturen. Avhandlingen utvecklar en processteori av ekologisk inbäddning, genom vilken en ekoprenör förstärker sin relation, och återanknyter till jorden, platsen oh det icke-mänskliga som ger de ekologiska förutsättningarna för liv och ekonomisk verksamhet. Huvudbidraget är att använda röster av gröna vågare för att presentera vardagliga erfarenheter och kritisk kunskap om ekologisk inbäddning och övergång till ett samhälle som lever inom planetens gränser.

Maxims forskningsintressen är hållbar omställning, degrowth, organisationsteori, ekoprenörskap, gräsrotsrörelser, ekofilosofi, samt kvalitativa metoder. Han är forskningsledare för Research Institute for Sustainability and Ethics in Business (RiseB) och medlem i Sustainable Change Research Network (SUCH). 

Maxim är även lärare och facilitator med erfarenhet från universitet och civilsamhället, med ett stort intresse för kreativa medskapande processer, transformativt lärande, och omställning till regenerativa lokalsamhällen bortom ekonomisk tillväxt.

Organization
Vlasov, Maxim; Heikkurinen, Pasi; Bonnedahl, Karl Johan
Studier i företagsekonomi. Serie B
Vlasov, Maxim
Sustainability, Ethics, Entrepreneurship (SEE) Conference 2018, Washington DC, March 1 - 4
Vlasov, Maxim
Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Emerald Group Publishing Limited 2018, Vol. 12, (3) : 374-394
Vlasov, Maxim; Bonnedahl, Karl Johan; Vincze, Zsuzsanna
Strongly sustainable societies: organising human activities on a hot and full Earth, Routledge 2018 : 249-268
Vlasov, Maxim; Vincze, Zsuzsanna
4th Nordic Conference onConsumer Research: Book of Abstracts
Vlasov, Maxim; Mark-Herbert, Cecilia

Entreprenörskap, socialt entreprenörskap, hållbarhet