"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mette Harder

Jag arbetar som Universitetsadjunkt på Arkitekthögskolan och undervisar bland annat i undervisningsstudio 11 för år 4-5 på Arkitektprogrammet / år 1-2 på Masterprogrammet i Arkitektur & stadsbyggnad.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
International Archives of Occupational and Environmental Health
Wahlström, Viktoria; Öhrn, Maria; Harder, Mette; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (14)
Öhrn, Maria; Wahlström, Viktoria; Harder, Mette S.; et al.
Applied Ergonomics, Elsevier 2020, Vol. 83
Chafi, Maral Babapour; Harder, Mette; Danielsson, Christina Bodin
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (1)
Wahlström, Viktoria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Harder, Mette; et al.