Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Glesbygdsskolepedagogik

Forskningsprojekt Projektets innehåll är baserat på uttryckta behov från glesbygdsskolor. Den samverkande praktiknära forskningen tar avstamp i skolaktörernas utvecklingsbehov t ex nätverk, didaktiska undervisningsfrågor, specialpedagogiska insatser, likvärdighet och fjärrundervisning.

Syftet är att bilda ett glesbygdsskolenätverk vars mötesplats utgörs av digitala och fysiska möten och genom nätverket och utifrån lärares behov av utveckling och lärande bidra till kollegialt lärande och kompetensutbyten inom och mellan glesbygdsskolor.

Projektansvarig

Gerd Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 02

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2021-12-31

Finansiering

Lärarhögskolan, Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt genom det nationellt initierade ULF-projektet

ULF betyder Utveckling, Lärande och Forskning och är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Detta innebär att ansökan till Lärarhögskolan om bildandet av ett glesbygdsskolenätverk är en del i ULF-projektet vid Pedagogiska institutionen.

Föreliggande delprojekts innehåll, baserad på uttryckta behov från glesbygdsskolor, kan nu realiseras med hjälp av ULF-medel. Den samverkande praktiknära forskningen tar avstamp i skolaktörernas utvecklingsbehov t ex nätverk, didaktiska undervisningsfrågor, specialpedagogiska insatser, likvärdighet och  fjärrundervisning.

Det preliminära syftet är tudelat; a) att bilda ett glesbygdsskolenätverk vars mötesplats utgörs av digitala och fysiska möten och b) genom nätverket och utifrån lärares behov av utveckling och lärande bidra till kollegialt lärande och kompetensutbyten inom och mellan glesbygdsskolor.