Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Intelligent Robotics

Forskargrupp Forskargruppen Intelligent Robotics räknar ut hur robotar kan utformas för att interagera på bästa sätt med människor, andra robotar och miljön.

Vårt huvudsakliga forskningsspår är Human-Robot Interaction, och vi samordnar/koordinerar flera EU-projekt inom det området:

  • INTRO (FP7) om allmän HRI
  • SOKRATES (H2020) - med fokus på robotik för äldre vuxna

Våra forskningsbidrag i dessa projekt är inom områdena sensoriskt-motoriskt lärande [1], lärande av demonstration [1] [2] [3], beteende/avsiktigenkänning [1] [2]. Ett nytt verksamhetsområde gäller förståelse inom robotik [1], det vill säga hur robotar ska kommunicera innehållet i sina artificiella sinnen till interagerande människor. I detta arbete kombinerar vi naturligt språkförståelse, dialoghantering, avsiktigenkänning och uppgiftsplanering.

Under många år arbetade vi intensivt inom området Robotik, med forskning om automation inom skogsbruket. I synnerhet utvecklade vi tekniker för autonoma skogsmaskiner, med generöst ekonomiskt stöd från Kempe Foundations. I FP7-projektet CROPS utvecklade vi robotar för skörd och sprutning av frukt- och grönsaksgrödor, och fortsatte i H2020-projektet SWEEPER, där konsortiet med gemensamma ansträngningar lyckades utveckla den första skördroboten som demonstrerats i växthusmiljöer.

När vi har möjlighet, bidrar vi också till den offentliga debatten om roboetik och AI i samhället [1] [2] [3].

 

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Forskningsprojekt

Bias-free chatbots
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 2 september 2019 till 28 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
PRECISION
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 23 april 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
SOCRATES
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 november 2016 till 30 oktober 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
SWEEPER
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent rullator
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
CROPS
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 oktober 2010 till 30 september 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
INTRO
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligenta skogsmaskiner
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2002 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt

Senaste publikationer

Paladyn - Journal of Behavioral Robotics, De Gruyter Open 2021, Vol. 12, (1) : 47-57
Singh, Avinash; Baranwal, Neha; Richter, Kai-Florian; et al.
Paladyn - Journal of Behavioral Robotics, De Gruyter Open 2021, Vol. 12, (1) : 238-255
Hellström, Thomas
Acta Informatica, Springer 2021, Vol. 58 : 243-261
Ostovar, Ahmad; Bensch, Suna; Hellström, Thomas
Frontiers in Robotics and AI, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 8
Rietz, Finn; Sutherland, Alexander; Bensch, Suna; et al.
Advances in Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Social Good. The PAAMS Collection, Springer Science+Business Media B.V. 2021 : 188-200
Persiani, Michele; Hellström, Thomas
IEEE Robotics and Automation Letters, IEEE 2020, Vol. 5, (2) : 2031-2038
Kurtser, Polina; Ringdahl, Ola; Rotstein, Nati; et al.
NeHuAI 2020 : First International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI: Proceedings of the First International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI (NeHuAI) co-located with 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2020), RWTH Aachen University 2020 : 3-10
Hellström, Thomas; Dignum, Virginia; Bensch, Suna
2020 29th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), IEEE 2020 : 96-103
Bliek, Adna; Bensch, Suna; Hellström, Thomas
Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2020 : 660-671
Sutherland, Alexander; Bensch, Suna; Hellström, Thomas; et al.
Proceedings of the Northern Lights Deep Learning Workshop, Septentrio Academic Publishing 2020 : 1-6
Kurtser, Polina; Ringdahl, Ola; Rotstein, Nati; et al.
Masterstudent erhåller Women's STEM Award

Adna Bliek vid Umeå universitet får pris för sin masteruppsats i AI.