"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Intelligent Robotics

Forskargrupp Forskargruppen Intelligent Robotics räknar ut hur robotar kan utformas för att interagera på bästa sätt med människor, andra robotar och miljön.

Vårt huvudsakliga forskningsspår är Human-Robot Interaction, och vi samordnar/koordinerar flera EU-projekt inom det området:

  • INTRO (FP7) om allmän HRI
  • SOKRATES (H2020) - med fokus på robotik för äldre vuxna

Våra forskningsbidrag i dessa projekt är inom områdena sensoriskt-motoriskt lärande [1], lärande av demonstration [1] [2] [3], beteende/avsiktigenkänning [1] [2]. Ett nytt verksamhetsområde gäller förståelse inom robotik [1], det vill säga hur robotar ska kommunicera innehållet i sina artificiella sinnen till interagerande människor. I detta arbete kombinerar vi naturlig språkförståelse, dialoghantering, avsiktsigenkänning och uppgiftsplanering.

Under många år arbetade vi intensivt inom området Robotik, med forskning om automation inom skogsbruket. I synnerhet utvecklade vi tekniker för autonoma skogsmaskiner, med generöst ekonomiskt stöd från Kempe Foundations. I FP7-projektet CROPS utvecklade vi robotar för skörd och sprutning av frukt- och grönsaksgrödor, och fortsatte i H2020-projektet SWEEPER, där konsortiet med gemensamma ansträngningar lyckades utveckla den första skördroboten som demonstrerats i växthusmiljöer.

När vi har möjlighet, bidrar vi också till den offentliga debatten om robotetik och AI i samhället [1] [2] [3].

 

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Forskningsprojekt

Bias-free chatbots
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 2 september 2019 till 28 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
PRECISION
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 23 april 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
SOCRATES
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 november 2016 till 30 oktober 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
SWEEPER
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent rullator
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
CROPS
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 oktober 2010 till 30 september 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
INTRO
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligenta skogsmaskiner
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2002 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt

Senaste publikationer

Advances in agri-food robotics, Cambridge: Burleigh Dodds Science Publishing 2024 : 103-134
Kurtser, Polina; Lowry, Stephanie; Ringdahl, Ola
AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence, Springer 2024, Vol. 39 : 811-813
Hellström, Thomas; Bensch, Suna
WARN workshop at the 32nd IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication, RO-MAN, Busan, Korea, August 28-31, 2023
Bensch, Suna; Sun, Jiangeng; Bandera Rubio, Juan Pedro; et al.
Neural Computing & Applications, Springer 2023, Vol. 35, (23) : 16781-16790
Persiani, Michele; Hellström, Thomas
Frontiers in Artificial Intelligence, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 6
Hellström, Thomas
2023 32nd IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), IEEE 2023 : 1731-1736
Edström, Filip; Hellström, Thomas; de Luna, Xavier
Proceedings of Cultu-Ro 2022, Workshop on Cultural Influences in Human-Robot Interaction: Today and Tomorrow: 31st IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (Ro-Man 22)
Bensch, Suna; Dignum, Frank; Hellström, Thomas
Explainable and transparent AI and multi-agent systems: 4th international workshop, EXTRAMAAS 2022, virtual event, may 9–10, 2022, revised selected papers, Springer Nature 2022 : 111-123
Persiani, Michele; Hellström, Thomas
Advances in practical applications of agents, multi-agent systems, and complex systems simulation: the PAAMS collection, Springer 2022 : 332-344
Persiani, Michele; Hellström, Thomas
Paladyn - Journal of Behavioral Robotics, De Gruyter Open 2021, Vol. 12, (1) : 238-255
Hellström, Thomas
Ska ge robotar ett "sunt förnuft"

Nytt AI-samarbete mellan datavetenskap och Handelshögskolan.

Masterstudent erhåller Women's STEM Award

Adna Bliek vid Umeå universitet får pris för sin masteruppsats i AI.

Senast uppdaterad: 2023-04-20