"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Oleg Popov

Oleg Popov är docent i fysikdidaktik vid Umeå universitet. Hans forskning har särskilt berört hur undervisning och lärande i fysik påverkas av olika kontexter och kulturella sammanhang.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har gått femårig gymnasielärarutbildning med specialisering i Fysik och Matematik i Ryssland. Efter avslutad lärarutbildning 1981, med betyget "utmärkt", gick jag min doktorandutbildning i fysik i Moskva där jag disputerade 1986.

Redan under min grundutbildning blev jag också intresserad av interkulturella och tvärvetenskapliga frågor i undervisningen. Jag sökte en tjänst som universitetslektor i vid Pedagogiska Universitetet i Maputo Moçambique i 1989. Där fick jag också leda en internationell grupp av lärare och forskare som arbetade med utveckling av nationella kursplaner och undervisningsmaterial i fysik för grundskolan vid det nationella institutet för utbildningsutveckling (INDE).

Sedan 1994 bor och arbetar jag i Sverige. Till 1998 hade jag projektanställningar på Lärarhögskolan i Stockholm (under ledningen av Göran Linde) och Uppsala Universitet (under ledningen av Donald Broady). Från 1998 är jag tillsvidareanställd som universitetslektor på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) i Umeå Universitet.

Innan jag började arbeta i Umeå (1998) hade jag redan omfattande undervisningserfarenhet på högskolenivå. Jag hade undervisat olika kurser i fysik (kvantmekanik, teoretisk mekanik, termodynamik, optik, atomfysik) på universitet i Ryssland och Moçambique under mer än tio år och genomfört många fortbildningskurser för verksamma lärare på skolor och yrkesutbildningar. Under åren på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik har jag fortsatt att utvecklat min pedagogiska kompetens och anpassat den till svenska utbildningstraditioner. Jag har undervisat i ett tiotal olika kurser i teknik, fysik, nv-didaktik och forskningsmetodik på svenska och engelska.

Min forskning har särskilt berört hur undervisning och lärande i fysik påverkas av olika kontexter och kulturella sammanhang. Jag har haft flera forskningsrelaterade expertuppdrag inom lärarutbildning och läroplansutveckling i olika länder, bl a i Etiopien, Ginnéa Bissau, Kambodja, Öst Timor, Kosovo, Moçambique, Namibia och Laos för Sida och UNICEF.

Tillsammans med kollegor på vår institution har jag bedrivit flera studier om studenternas inlärningssvårigheter i fysik och om barns lärande och kommunikation i nv- och teknikämnen i olika kulturella kontexter. Resultaten har presenterats vid internationella konferenser och publicerats i peer-reviewed tidskrifter. Jag var inbjuden som föreläsare på flera internationella konferenser bl. a. på Gordon Research Conference i USA och Japanese Science Education Association konferens.

I min forskning använder jag ofta de teoretiska perspektiv som har rötter i Vygotskys verk som kultur-historisk verksamhetsteori och socio-kulturell teori.

Mina generella yrkesintresse är kontextens och kulturens påverkan på lärande och undervisning i naturvetenskap där inkluderas specifikt våra arktiska miljöer.

GIREP-EPEC 2023 Conference, Košice, Slovakia, July 3-7, 2023
Popov, Oleg
ATEE 2022, Teaching and Learning for an Inclusive, Interconnected World, Sestri Levante, Italy, April 20-22, 2022
Popov, Oleg
Eridob 2022: Abstracts : 90-90
Popov, Oleg; Vaino, Katrin; Astapova, Anastasiya; et al.
Физика: фундаментальные и прикладные исследования, образование., Blagoveshchensk: Амурский государственный университет 2021 : 144-147
Milinsky, Alexey; Baryshnikov, Sergey; Popov, Oleg
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå universitet, 19-20 augusti, 2019, Umeå: Umeå University 2021 : 53-64
Popov, Oleg
LMNT-nytt, Föreningen för lärarna i matematik, naturvetenskap och teknik (LMNT) 2021, (2) : 34-36
Popov, Oleg; Baryshnikov, Sergey; Milinskiy, Alexey
Физика: фундаментальные и прикладные исследования, образование, Blagoveshchensk: Амурский государственный университет 2021 : 150-153
Popov, Oleg; Baryshnikov, Sergey; Milinskiy, Alexey
Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, NordFo 2021, Vol. 28, (2) : 140-148
Stoor, Markus; Popov, Oleg
ESERA 2021, the 14th Conference of the European Science Education Research Association, Online, via the University of Minho - Braga, Portugal, August 30 - September 3, 2021
Vaino, Katrin; Korfriatis, Konstantinos; Karise, Merit; et al.
Linking education and research: the results of an international Summer School, Stockholm: The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) 2019 : 11-33
Berglund, Per; Dannetun, Per; Chan, Wai Lee; et al.
Den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete. Umeå universitet, 19–20 augusti, 2019
Popov, Oleg
Educating the Educators III International Conference on Approaches to Scaling-up Professional Development in Maths and Science Education. The University of Education Freiburg, Freiburg, Germany. 7-8 October 2019
Popov, Oleg
Stockholm: 2018
Popov, Oleg
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Norrköping, Sweden, March 13-14, 2018
Popov, Oleg
International Journal of Lifelong Education, Routledge 2017, Vol. 36, (3) : 324-338
Manuel, Alzira; Van der Linden, Josje; Popov, Oleg
Gode børneliv for flygtninge i Danmark. Köpenhamn, Danmark, 18 maj 2017.
Popov, Oleg
Conexão ciência, Vol. 12 : 125-130
Popov, Oleg; Jan, Höper
Pedagogiska Magasinet, Lärarförbundet 2017, (4) : 76-78
Popov, Oleg; Sjöberg, Gunnar
Problems of Education in the 21st Century, Vol. 71, (71) : 53-61
Manuel, Alzira; Popov, Oleg
Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education, Belgrade: University of Belgrade 2016 : 225-237
Manuel, Alzira; Popov, Oleg
Stockholm: Skolverket 2016
Popov, Oleg
Från forskning till fysikundervisning: Bidrag från konferensen i Malmö, Linköping: Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik 2016 : 47-52
Popov, Oleg
Flensburg: Europa-Universität Flensburg 2016
Popov, Oleg
LMNT-nytt, Malmö: 2016, (2) : 17-19
Popov, Oleg
Stockholm: Skolverket 2016
Popov, Oleg
Stockholm: Skolverket 2016
Popov, Oleg
Västerbottens-Kuriren
Popov, Oleg; Engh, Rolf
Studentlitteratur AB 2016
Popov, Oleg; Engh, Rolf
XVII IOSTE Symposium: Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World, Braga, Portugal, 11-16 July, 2016
Popov, Oleg; Höper, Jan
Literacy and Numeracy Studies: An international journal in the education and training of adults, Vol. 24, (1) : 23-42
Popov, Oleg; Manuel, Alzira
International Symposium on STEM Education (ISSE) 2016 Lahti, Finland, June 6th to 8th, 2016
Popov, Oleg; Ottander, Christina; Ottander, Katarina
Physics Education, Vol. 50, (4) : 462-467
Bogdanov, Sergey; Oversby, John; Popov, Oleg; et al.
Problems of Education in the 21st Century, PEC 2015, Vol. 67 : 61-71
Manuel, Alzira; Popov, Oleg; Buque, Domingos
Educating the educators: international approaches to scaling-up professional development in mathematics and science education, Münster: WTM – Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien 2015 : 234-239
Popov, Oleg
Contemporary approaches to activity theory: interdisciplinary perspectives on human behavior, hershey, pa: IGI Global 2015 : 128-142
Popov, Oleg
Problems of Education in the 21st Century, PEC 2015, Vol. 64 : 66-74
Popov, Oleg; Erik, Sturesson
A Nordic perspective: on the cultural and the activity approach in theory and practice, Kristianstad: Kristianstad University Press 2014 : 65-73
Mendonça, Marta; Popov, Oleg
Comprehensive Journal of Educational Research, Knowledgebase Publishers 2014, Vol. 2, (5) : 60-69
Mendonça, Marta; Popov, Oleg
Umeå: Umeå universitet 2014
Popov, Oleg
Interenational Conference of the Outdoor learning environment
Popov, Oleg; Engh, Rolf
Stockholm: Skolverket 2013
Popov, Oleg; Ödmark, Krister
Popov, Oleg; Ödmark, Krister
Umeå: Umeå universitet 2013
Popov, Oleg; Ödmark, Krister
Physics in Higher Education, The Moscow Physical Society 2013, Vol. 19, (2) : 36-47
Teteleva, Ekaterina; Bogdanov, Sergey; Popov, Oleg
Education Inquiry, Umeå: Umeå Universitet 2012, Vol. 3, (1) : 37-48
Mendonça, Marta; Popov, Oleg; Frånberg, Gun-Marie; et al.