"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

EVIDENCE – EU-projekt för att främja utvecklingen av elevers förmågor att bemöta fake-news och kontroversiella frågor genom evidensbaserad naturvetenskaplig undervisning

Forskningsprojekt Ett övergripande syfte med forsknings- och utvecklingsprojektet EVIDENCE är att forskare vid Umeå universitet tillsammans med kollegor från andra europeiska länder utvecklar och studerar undervisningsstrategier och verktyg som stödjer elevers lärande om kontroversiella och socialt akuta vetenskapsrelaterade frågor och bidrar till deras medborgarbildning.

Den frekventa förekomsten av pseudovetenskaplig information, konspirationsteorier och "alternativa" fakta i media är en ny verklighet. EVIDENCE projektet syftar att utveckla en undervisningsmetodik och inlärningsmaterial som kommer att bidra till studenternas nyckelkompetenser för att bemöta kontroversiella och socialt akuta vetenskapsrelaterade frågor. Den didaktisk utvecklingen kommer att bedrivas i design-forskningsanda med återkommande utvärderingar. Det färdiga didaktiska materialet ska finnas tillgänglig på https://sisu.ut.ee/evidence.

Lokal koordinator

Oleg Popov
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 63

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-12-01 2023-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Mer information kan hittas på https://sisu.ut.ee/evidence

Senast uppdaterad: 2021-06-02