"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medicinsk teknik

Forskargrupp Medicinsk avbildning, fysiologiska tryck- och flödesmätningar, biomedicinsk signalanalys.

På institutionen bedriver vi forskning och utbildning inom medicinsk teknik. Detta område omfattar vetenskap som bygger på fysik, matematik och ingenjörsvetenskap för att förstå och karakterisera fysiologiska system i hälsa och sjukdom. Ett särskilt fokus ägnas åt att utveckla metoder för att studera, diagnostisera och/eller behandla medicinska tillstånd.

Nyckelforskningsområden innefattar (i) att utveckla metoder för att studera blod- och likvorflödet med hjälp av magnetisk resonanstomografi, (ii) avancerad analys av ultraljudsbilder för att identifiera, till exempel, muskulära subenheter samt vaskulär hälsa, (iii) analyser av kroppsrörelser, (iv) sensorer för tryckmätningar och karakterisering av vävnadsmaterialegenskaper samt (v) biomedicinsk bildanalys.

Forskningen bedrivs via Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) som fungerar som en trippelhelix nod som kopplar samman forskning på de tekniska och medicinska fakulteterna vid Umeå universitet med Luleå tekniska universitet såväl som med sjukvården i norra Sverige och industrin. CMTF har en symbiotisk relation med MT-FoU, en forskningsinfrastruktur vid Universitetssjukhuset i Region Västerbottens, där mycket av forskningen definieras och genomförs.

Forskningsledare

Anders Wåhlin
Övrig/annan befattning, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 11

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Fysik, Medicinsk teknik
Senast uppdaterad: 2023-11-22