"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för ekonomisk historia

Anställda medarbetare

Anna Bergman
Telefon
090-786 51 46
Erik Bäckström
Telefon
090-786 71 58
Hans Jörgensen
Telefon
090-786 55 05
Hedvig Widmalm
Telefon
090-786 77 32
Helen Strömberg
Telefon
090-786 76 54
Jonatan Svanlund
Telefon
090-786 79 21
Karin Nilsson

Hr-samordnare på Institutionen för Geografi, CERUM och Ekonomisk historia

Sitter i SAM.C.315

Kelsey Marleen Mol
Telefon
090-786 97 87

Mina intressen rör genus och arbete under 1900-talen (hemarbete och lönearbete). Jag forskar om villkor och idéer om kvinnors arbete, hur arbetet dokumenterades och arbetet i ett livsloppsperspektiv.

Lars-Fredrik Andersson

Lars Fredrik är docent i ekonomisk historia och forskningar om ekonomisk tillväxt, strukturomvandling, finansiella marknader, välfärd, migration och hälsa utifrån ett historiskt perspektiv

Magnus Bohman
Telefon
090-786 53 00
Marcus Aronsson

Jag forskar om barns uppväxtvillkor och hur dessa påverkar hälsa och välbefinnande senare i livet med hjälp av longitudinella data. 

Maria Lindström
Telefon
090-786 53 85
Martin Eriksson
Telefon
090-786 62 32
Mattias Näsman
Telefon
090-786 92 99

Mattias Näsmans forskning undersöker hur historiska aktörer och processer ställt upp hinder eller möjliggjort omställningen av samhälle och ekonomi mot hållbarhet.

Mei Jiang
Telefon
090-786 56 37
Thomas Pettersson
Telefon
090-786 62 34

Thomas Pettersson är anställd som universitetslektor och disputerade 1999 i ekonomisk historia. 2016 utnämndes han till docent.