Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Enheten för ekonomisk historia

Anställda medarbetare

Hans Jörgensen, universitetslektor
Telefon
090-786 55 05
Helen Strömberg, universitetslektor
Telefon
090-786 76 54
Jonatan Svanlund, universitetslektor
Telefon
090-786 79 21
Magnus Bohman, universitetslektor
Telefon
090-786 53 00
Maria Lindström, studieadministratör
Telefon
090-786 53 85
Mattias Näsman, doktorand
Telefon
090-786 92 99

Näsman är doktorand i ekonomisk historia sedan Oktober 2016. I bred mening handlar hans avhandling om förhållandet mellan företagsverksamhet och hållbarhet i historiskt perspektiv.

Thomas Pettersson, universitetslektor
Telefon
090-786 62 34

Thomas Pettersson är anställd som universitetslektor och disputerade 1999 i ekonomisk historia. 2016 utnämndes han till docent.