"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kansliet för teknik och naturvetenskap

Anställda medarbetare

Anders Lundin

Jag arbetar som seniorkonsult vid fakultetskansliet, vilket bland annat innebär chefsstöd och utredningsarbete. Jag arbetar 30 % och är för övrigt glad pensionär.

Anna Tellne

Jag arbetar med ekonomi- och resursfördelningsfrågor samt ekonomiuppföljning på fakultetsnivå. Jag fungerar som ledningens och institutionernas/enheternas stöd i budget- och ekonomifrågor.

Anna-Lena Lindskog

Jag arbetar med utbildningskommunikation på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Berit Bengtson
Telefon
090-786 67 33

Jag jobbar som universitetslektor i matematik och jag är programansvarig för Kandidatprogrammet i matematik.

Carolina Näslund
Telefon
090-786 50 48
Catarina Rudälv
Telefon
090-786 51 31

Jag är programansvarig för basåret samt programrådsordföranden för Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 

Cecilia Rydberg
Telefon
090-786 56 91

Studieadministratör/studievägledare på basåret samt arkivsamordnare på institutionen för matematik och matematisk statistik

Eric Ågren
Telefon
090-786 99 97

Jag arbetar med webben, program- och kurstillfällen i Selma, sköter om fakultetens kalendarium och övrig administration på kansliet. Är IT-ansvarig och katalogansvarig.

Frankie Ekerholm

Jag är samordnare för forskarutbildningsfrågor vid fakulteten.

Lena Lundin
Telefon
090-786 51 85

Jag handlägger lärarrekryteringsärenden och är också sekreterare i Anställningskommittén vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Mikael Elofsson
Telefon
090-786 93 28

Dekan Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Norea Åhlin
Telefon
090-786 67 18

Jag jobbar med tentamensadministration och schemaläggning på Teknisk-naturvetenskapligt basår, är redaktör för institutionens webbsidor och LinkedIn-sida samt jobbar med ekonomiadministration.

Ola Berglund
Telefon
090-786 89 25
Olow Sande
Telefon
090-786 67 23
Robert Johansson
Telefon
090-786 93 65

Jag är universitetslektor i matematik, excellent lärare och arbetar 50 procent som forskningssamordnare på Teknisk naturvetenskaplig fakultet.

 

Sara Filppa
Telefon
090-786 88 35
Sara-Lena Brännström

Kommunikatör med inriktning mot forskning på teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Susanne Vikström
Telefon
090-786 94 71

Jag är utbildningsledare och ställföreträdande kanslichef vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Jag är handläggare i fakultetsnämnden och fakultetens utbildningskommitté.

Ulrika Olofsson

Jag arbetar med personalfrågor vid fakulteten och är ett stöd till dekanen och fakultetens prefekter i anställnings- och lönefrågor.