"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kansliet för samhällsvetenskap

Anställda medarbetare

Ann-Louise Silfver
Telefon
090-786 52 97

Jag är universitetslektor i pedagogik och för närvarande vicedekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Anna Sundström
Telefon
090-786 74 94

Jag är docent i psykologi och mitt forskningsområde berör framför allt livsstils- och socioekonomiska faktorers relation till kognitivt åldrande och demenssjukdom.

Anton Forsberg
Telefon
090-786 72 53

HR-specialist med särskilt rekryteringsansvar vid Kansliet för samhällsvetenskap.

Charlotte Ståhl
Telefon
090-786 74 89
Edward Hansskog
Telefon
090-786 67 07
Elisabet Torstensson
Telefon
090-786 56 99

Jag är controller vid Kansliet för samhällsvetenskap, Umeå centrum för genusstudier och Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet.

Eva Stoianov
Telefon
090-786 62 28
Gregory Neely
Telefon
090-786 97 52

Jag är professor i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi och för närvarande prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Jenny Nilsson
Telefon
090-786 50 65

Utbildningssamordnare vid Kansliet för samhällsvetenskap.

Karin Nilsson

Hr-samordnare på Institutionen för Geografi, CERUM och Ekonomisk historia

Sitter i SAM.C.315

Marie Olsson
Telefon
090-786 55 32

Arbetar som HR-samordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och UCGS.

Mathias Haglund
Mona Westman
Telefon
090-786 64 57
Ruth Mannelqvist
Telefon
090-786 74 17

Professor i rättsvetenskap

Dekan vid samhällsvetenskaplig fakultet

Sara Franke-Wikberg
Telefon
090-786 92 84
Thomas Pettersson
Telefon
090-786 62 34

Thomas Pettersson är anställd som universitetslektor och disputerade 1999 i ekonomisk historia. 2016 utnämndes han till docent.

Åsa Persson Isaksson
Telefon
090-786 68 63