"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Centrum för transdisciplinär AI

Anställda medarbetare

Dimitri Coelho Mollo
Telefon
090-786 66 76

Jag är biträdande universitetslektor med inriktning mot den artificiella intelligensens filosofi. Mina övriga forskningsområden är vetenskapsfilosofi och kognitionsvetenskapens filosofi.

Eva Mårell-Olsson
Telefon
090-786 65 32

Jag forskar om användning av IT ur ett pedagogiskt perspektiv med tekniker som AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) och AI (Artificiell Intelligens).

Jonny Holmström
Telefon
090-786 97 66

Jonny Holmström är föreståndare för och grundare av Swedish Center for Digital Innovation. Hans forskningsintressen är digital innovation, digital transformation samt digitalt entreprenörskap.

Loïs Vanhée
Telefon
090-786 57 83

Undervisning och forskning inom etisk och ansvarsfull AI, ångestkänslig planering, samhällssimulering i krissituation samt ansvarsfull designpedagogik.

Markus Hällgren
Telefon
090-786 58 85

Markus Hällgren är professor i företagsekonomi med inriktning mot management, samt forskningsansvarig för institutionen för företagsekonomi

Telefon
090-786 59 09

Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

Niclas Kaiser
Telefon
090-786 64 06
Paolo Medini
Telefon
090-786 62 09
Thomas Hellström
Telefon
090-786 77 59

Jag forskar om robotar och artificiell intelligens vid Umeå universitet. 

 

Veronica Pålsson