"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Anknutna

Anders Hanberger
Telefon
090-786 65 98
Erika Ögren
Gavin Brown
Johanna Jonsson
Telefon
090-786 88 61

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktining mot förskolan. Mitt doktorandprojekt handlar om hur undervisning icensätts och synliggörs i förskolan. 

Maria Viksten
Michael Lindblad

Forskare och lärare på Studie- och yrkesvägledarutbildningen. Forskar med inriktning på ungas övergångar och karriärutveckling. Aktuella forskningsprojekt - se nedan.