"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digitala kompanjoner som sociala aktörer: socialt intelligenta system för att hantera stress och förbättra emotionellt välmående

Forskningsprojekt Syftet med detta projekt är att öka förståelsen för hur intelligenta digitala kompanjoner som sociala aktörer kan påverka mänsklig aktivitet.

Vi kommer särskilt att undersöka hur digitala kompanjoner ger effekt på målmedveten aktivitet, social ordning och roller, motivation, egenmakt samt emotionellt välbefinnande och hållbara beteendeförändringar i vardagen i syfte att förbättra hälsan. Vårt fokus ligger på digitala följeslagare som hanterar stressrelaterad utmattning i dagliga aktiviteter, vilket är ett snabbt växande område i samhället.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap, Institutionen för informatik, Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Datavetenskap

Externa finansiärer

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Projektbeskrivning

Projektet är en del av WASP-HS, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanity and Society.

Problemen som kommer att hanteras faller inom komplementära forskningsområden och kräver därför en tvärvetenskaplig strategi. De viktigaste forskningsfrågorna är

i) hur kan systemteorier om mänskligt beteende och motivation informera och främja kunskapsmodeller och automatiserat lärande för den digitala följeslagaren?

ii) vilka effekter får individen av att delta i verbala och icke-verbala dialoger med en socialt intelligent digital kompanjon som anpassar sig till individen och den aktuella situationen?

iii) vilken betydelse har samarbete med den digitala följeslagaren för individen och hur man balanserar initiativ, autonomi, ansvar och motstridiga mål?

De förväntade resultaten inkluderar ökad förståelse för hur socialt intelligenta digitala kamrater kan påverka människans känslomässiga välbefinnande och följeslagarens potentiella roll för att hantera motstridiga mål och motiv relaterade till stress i dagliga aktiviteter.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-10-13