"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Per Boström

Studierektor. Skrivforskare. Metaforforskare. Kärleksforskare. Lektor.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik Roll: Studierektor
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.J.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Uppdrag

Jag har sedan 2021 uppdrag som Studierektor med ansvar för utbildningsfrågor. Jag ansvarar bland annat för institutionens kursutbud, kursplaner och disciplinärenden. Jag är också institutionens primära kontaktperson i utbildningsfrågor.

Forskning

I september 2018 disputerade jag på en avhandling i Nordiska språk med titeln ”Det här är ju dött tåg liksom…”: en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska där jag undersökte hur personer med svenska som modersmål samtalar om kärlek och relationer, med primärt fokus på vilka metaforer som förekommer och används. Resultaten visar att den romantiska kärleken metaforiceras på en mängd olika sätt, bland annat som ett objekt som man kan äga, som en behållare man befinner sig i, som en resa eller som en upplevd symbios och sammansmältning i en fysisk enhet.

Intresseområden: Kognitiv Lingvistik, metaforer, diskursanalys, kroppsförankrad kognition, skrivande, demokrati, barnspråk, sociolingvistik, politisk metafordiskurs, rättslingvistik, mm. 

I nuläget är jag involverad i ett ämesövergripande forskningsprojekt:

  • Ett VR-finansierat projekt med fokus på ”deltagande skrivande” kallat Writing as nutrition for democracies (VR 2018-03779). I projektet deltar även Eva Lindgren, Carina Hermansson, Peter Ström, Erika Sturk och Anna Nilsson (Lärare).

Undervisning

Jag undervisar i bland annat sociolingvistik, barns språkutveckling, metaforteori och metaformetodik, vetenskapligt skrivande, textanalys, rättslingvistik. Jag handleder även uppsatser och examensarbeten inom lärarutbildningen, svenska/nordiska språk, svenska som andraspråk och engelska. Jag har även erfarenhet av granskning av lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Handledning

Jag är biträdande handledare för Kajsa Törmä, som undersöker språklig representation av rymden ur ett kognitivt lingvistiskt perspektiv.

Jag är huvudhandledare för Janica Jokela, som undersöker nationell språkpolicy, planering och revitalisering gällande Meänkieli.

Nätverk

(W)rights

CogLing Umeå

MetNet Scandinavia

SALC (The Scandinavian Association for Language & Cognition)

Medverkan i medier (i urval)

  • Så uttrycker vi kärlek! P4 Uppland
  • Så pratar vi om kärlek: "Vad tråkiga de unga är!". TV4:s Nyhetsmorgon
  • Språkforskaren: Så pratar vi om romantisk kärlek – Intervju för Umeå Tidning.
  • Har du lätt för att säga ”Jag älskar dig”? – Lättare för yngre att tala om känslor. Artikel för Svenska Yle.
Sakprosa, Oslo: Universitetet i Oslo 2024, Vol. 16, (1) : 1-34
Ström, Peter; Lindgren, Eva; Boström, Per; et al.
Metaphor and the Social World, Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2022, Vol. 12, (2) : 354-360
Boström, Per
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 43-67
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Bildning, Natur och kultur 2021 : 101-115
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Språkbruk, Helsingfors: Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken 2019, (2)
Boström, Per

Forskargrupper

Kontaktpersoner
CogLing Umu
Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2021