Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Per Boström

Per Boström

 Metaforforskare. Kärleksforskare. Lektor. Studierektor. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HE2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

I nuläget är jag involverad i flera forskningsprojekt:

I september 2018 disputerade jag på en avhandling i Nordiska språk med titeln ”Det här är ju dött tåg liksom…”: en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska där jag undersökte hur personer med svenska som modersmål samtalar om kärlek och relationer, med primärt fokus på vilka metaforer som förekommer och används. Resultaten visar att den romantiska kärleken metaforiceras på en mängd olika sätt, bland annat som ett objekt som man kan äga, som en behållare man befinner sig i, som en resa eller som en upplevd symbios och sammansmältning i en fysisk enhet.

Intresseområden: Kognitiv Lingvistik, metaforer, diskursanalys, kroppsförankrad kognition, skrivande, demokrati, barnspråk, sociolingvistik, politisk metafordiskurs, rättslingvistik, mm. 

Undervisning

Jag undervisar i sociolingvistik, barns språkutveckling, metaforteori och metaformetodik, vetenskapligt skrivande, textanalys, rättslingvistik. Jag handleder även uppsatser och examensarbeten inom lärarutbildningen, svenska/nordiska språk, svenska som andraspråk och engelska. Jag har även stor erfarenhet av granskning av lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU). 

Nätverk

CogLing Umeå

MetNet Scandinavia

SALC (The Scandinavian Association for Language & Cognition)

Medverkan i medier (i urval)

Så uttrycker vi kärlek! P4 Uppland

Så pratar vi om kärlek: "Vad tråkiga de unga är!". TV4:s Nyhetsmorgon

Språkforskaren: Så pratar vi om romantisk kärlek – Intervju för Umeå Tidning.

Har du lätt för att säga ”Jag älskar dig”? – Lättare för yngre att tala om känslor. Artikel för Svenska Yle.

Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 43-67
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Bildning, Natur och kultur 2021 : 101-115
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Språkbruk, Helsingfors: Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken 2019, (2)
Boström, Per

Forskargrupper

Kontaktpersoner
CogLing UmU
Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2021