"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skadligt bruk och beroende av alkohol och andra droger

Detta forskningsområde utforskar olika aspekter av det skadliga bruket och beroendet av alkohol och andra droger. Skadligt bruk och beroende av olika substanser har en direkt påverkan på individers hälsa, deras sociala relationer och ekonomiska situation, samt en bredare effekt på samhällsnivå, en effekt som förstärks av ökad tillgänglighet av alkohol och andra droger. I ett internationellt perspektiv varierar synen på olika droger, vilket påverkar hur droganvändning hanteras. Under senare år har flera länder antagit en mindre repressiv hållning till narkotika och till personer som använder narkotika. Flera länder har till exempel avkriminaliserat eget bruk, medan andra har gått så långt att de legaliserat användning av framför allt cannabis. I ett internationellt västerländskt perspektiv fortsätter Sverige att utmärka sig med sin repressiva hållning i narkotikafrågan. På nationell nivå sker dock förändringar i hanteringen av insatser för personer med skadligt bruk och beroende, exempelvis genom det förslag att regionerna ensamma ska ta över huvudansvaret för dessa frågor. Trots förändringar kvarstår emellertid flertalet utmaningar kopplade till lagstiftning, stigma och resursbrist inom området skadligt bruk och beroende. 
 
Forskningen som bedrivs vid institutionen inom detta område täcker flera målgrupper och perspektiv. Huvudfokus ligger på skadligt bruk av alkohol och andra droger, samt de insatser som erbjuds av socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Forskningen utgår från att skadligt bruk och beroende av alkohol och andra droger kan betraktas som ett biopsykosocialt ohälsotillstånd. Huvudsakligen har projekten ett kvantitativt fokus, vilket innebär statistisk analys av bland annat enkätdata och storskaliga registeruppgifter från kommunala, regionala och statliga verksamheter. Parallellt med den kvantitativa forskningen bedrivs även kvalitativ forskning inom missbruksområdet, där metoder såsom dokumentanalys och intervjuer används. Vid institutionen genomförs ett forskningsprogram, ESTR (Effektivisering av socialtjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning, utbildning och tekniskt stöd). Inom ramen för ESTR fokuseras det på insatsplanering, evidensbaserade metoder samt utveckling av kunskap och metoder i relation till skadligt bruk och beroende. Programmet inkluderar även yrkesverksamma som arbetar med klienter inom detta område. Forskningsarbetet involverar forskare från flera lärosäten, både nationella och internationella, och sker i samarbete med nationella organisationer och privata aktörer. Andra projekt relaterade till området skadligt bruk och beroende fokuserar på professionella och organisatoriska aspekter med fokus på yrkesverksamma inom detta fält. 
 
Inom forskningsområdet samarbetar forskare inom flera svenska och internationella nätverk. Som exempel kan nämnas Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD) och Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR).   
 

Länksamling

Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD)

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) 
 

Kontaktpersoner

Robert Grahn
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 86
Marcus Blom Nilsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 64

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete
Senast uppdaterad: 2023-12-12