"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sandra Einarsson

Leg dietist. Medicine doktor i Öron- näs- och halsjukdomar. Meriterad lärare.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Jag är medicine doktor inom Öron-, näs- och halssjukdomar och disputerade 2013 med avhandlingen ”Impact of disease and treatment on body weight and eating in patients with head and neck cancer - experiences from a multicenter study”. Sedan dess har jag intresserat mig för forskning som rör dietistens yrkesutövning, med specifikt fokus på nutritionsutredning av sjukdomsrelaterad undernäring utifrån olika perspektiv. Exempelvis studerar jag hur sjukdomsrelaterad undernäring kan påverka möjligheten att återhämta sig efter avslutad behandling för huvud- och halscancer. Jag har även intresserat mig för att förstå hur nutritionsscreening och nutritionsutredning kan utföras via Telenutrition dvs. när dietisten inte befinner sig i samma rum som patienten. Här samarbetar jag med en internationell grupp av dietister och läkare, the Global TeleNutrition Consortium, GTNC (https://globaltelenutrition.org/).

Forskarhandledning

Jag är i dagsläget handledare för en doktorand. I ett projekt med titeln ”Från forskning till klinisk praxis för dietisten: Bedömning av kroppssammansättning för att utreda och utvärdera sjukdomsrelaterad undernäring – hur går vi vidare?” är jag huvudhandledare för Mikaela Dietrichson som är doktorand på institutionen. Mikaela ingår i den nationella forskarskolan InSyNC (Integrating Sustainability in Nutrition Care, https://www.ikv.uu.se/education/phd-studies/insync/).

Undervisning

Jag undervisar för närvarande framför allt mot dietistprogrammets senare del inom ämnena dietetik och samtalsmetodik. Jag samarbetar även med andra institutioner, både inom fakulteten och med andra fakulteter, med fokus på interprofessionellt lärande. Detta samarbete initerades via ett Punktum-finansierat projekt: ”Teaming up! Interprofessional learning between healthcare students in a digital environment”. Handleder och examinerar uppsatser på grund- och avancerad nivå. Utsedd till meriterad lärare 2018 utifrån Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. Har tillsammans med min kollega Josefin Brodin utarbetat kunskapsprov för dietister med utländsk examen som institutionen ansvarar för att genomföra. Tidigare programsamordnare för dietistprogrammet mellan åren 2006 – 2021.

Prata gärna med mig om:

Undernäring vid kronisk sjukdom, specifikt cancersjukdom och nutritionens betydelse för möjligheten att återhämta sig efter avslutad behandling (cancerrehabilitering).

Bakgrund

Jag är legitimerad dietist. Innan min anställning vid institutionen arbetade jag som kliniskt verksam dietist inom öppen och slutenvård. Jag har under många år varit engagerad i Cancerrehabfonden via dess vetenskapliga råd (https://www.cancerrehabfonden.se/).

Dagens medicin, (2024-03-12)
Bergfeldt, Kjell; Einarsson, Sandra; Ekstedt, Mirjam; et al.
Clinical Nutrition Open Science, Elsevier 2024, Vol. 56 : 11-25
Einarsson, Sandra; Thoresen, Lene; Tobberup, Randi; et al.
Nordic Studies in Education, Cappelen Damm Akademisk 2023, Vol. 43, (3) : 225-240
Einarsson, Sandra; Johansson, Anna; Kautto, Ethel; et al.
Dagens Medicin
Wengström, Yvonne; Ekstedt, Mirjam; Einarsson, Sandra; et al.
Clinical Nutrition ESPEN, Elsevier 2020, Vol. 40 : 149-155
Einarsson, Sandra; Karlsson, Hans-Emil; Björ, Ove; et al.
Clinical Nutrition ESPEN, Elsevier 2020, Vol. 37 : 100-106
Einarsson, Sandra; Laurell, Göran; Tiblom Ehrsson, Ylva
Nutrition and Cancer, Taylor & Francis 2020, Vol. 72, (7) : 1191-1199
Einarsson, Sandra; Laurell, Göran; Tiblom Ehrsson, Ylva
European Journal of Cancer Care, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (2)
Einarsson, Sandra; Laurell, Göran; Tiblom Ehrsson, Ylva
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 42-43
Einarsson, Sandra; Rapo, Sofia
Supportive Care in Cancer, Springer 2014, Vol. 22, (9) : 2361-2369
Ottosson, Sandra; Lindblom, Ulrika; Wahlberg, Peter; et al.
Radiation Oncology, Vol. 9 : 160-
Ottosson, Sandra; Söderström, Karin; Kjellén, Elisabeth; et al.
Journal of Clinical Nursing, Vol. 22, (7-8) : 1034-1043
Ottosson, Sandra; Laurell, Göran; Olsson, Cecilia
Acta Oncologica, London: Informa Healthcare 2013, Vol. 52, (4) : 711-718
Ottosson, Sandra; Zackrisson, Björn; Kjellén, Elisabeth; et al.
Abstracts of the 33rd ESPEN Congress, Elsevier 2011 : 146-146
Ottosson, Sandra; Laurell, Göran; Zackrisson, Björn; et al.