"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Sandra Einarsson

Sandra Einarsson

Lektor, leg dietist.

Forskar inom området kost- och nutritionsbehandling. Undervisar framförallt inom ämnet dietetik. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Medicine doktor inom Öron-, näs- och halssjukdomar. Disputerade 2013 med avhandlingen Impact of disease and treatment on body weight and eating in patients with head and neck cancer - experiences from a multicenter study (Faktorer som påverkar kroppsvikt och ätande hos patienter med huvud- och halscancer - erfarenheter från en multicenterstudie). Nuvarande forskning fokuserar primärt på nutritionsutredning vid malnutrition utifrån olika perspektiv.

Undervisning

Undervisar framför allt mot dietistprogrammets senare del inom ämnena dietetik och samtalsmetodik. Handleder och examinerar uppsatser på grund- och avancerad nivå. Utsedd till meriterad lärare 2018 utifrån Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell.

Uppdrag

Koordinatorsgruppen Svenska nätverket för interprofessionellt lärande och samverkan, SvIPnet (nuvarande)
Cancerrehabfondens vetenskapliga råd (nuvarande)
Programsamordnare för dietistprogrammet 2006 - 2021
Tidigare ledamot i Dietister inom onkologi (DiO), sektion inom Dietisternas riksförbund (DRF)

Övrigt

Tidigare arbetat som klinisk dietist inom sluten och öppenvård.

Dagens Medicin
Wengström, Yvonne; Ekstedt, Mirjam; Einarsson, Sandra; et al.
Clinical Nutrition ESPEN, Elsevier 2020, Vol. 40 : 149-155
Einarsson, Sandra; Karlsson, Hans-Emil; Björ, Ove; et al.
Clinical Nutrition ESPEN, Elsevier 2020, Vol. 37 : 100-106
Einarsson, Sandra; Laurell, Göran; Tiblom Ehrsson, Ylva
Nutrition and Cancer, Taylor & Francis 2020, Vol. 72, (7) : 1191-1199
Einarsson, Sandra; Laurell, Göran; Tiblom Ehrsson, Ylva
European Journal of Cancer Care, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (2)
Einarsson, Sandra; Laurell, Göran; Tiblom Ehrsson, Ylva
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 42-43
Einarsson, Sandra; Rapo, Sofia
Supportive Care in Cancer, Springer 2014, Vol. 22, (9) : 2361-2369
Ottosson, Sandra; Lindblom, Ulrika; Wahlberg, Peter; et al.
Radiation Oncology, Vol. 9 : 160-
Ottosson, Sandra; Söderström, Karin; Kjellén, Elisabeth; et al.
Journal of Clinical Nursing, Vol. 22, (7-8) : 1034-1043
Ottosson, Sandra; Laurell, Göran; Olsson, Cecilia
Acta Oncologica, London: Informa Healthcare 2013, Vol. 52, (4) : 711-718
Ottosson, Sandra; Zackrisson, Björn; Kjellén, Elisabeth; et al.
Abstracts of the 33rd ESPEN Congress, Elsevier 2011 : 146-146
Ottosson, Sandra; Laurell, Göran; Zackrisson, Björn; et al.

Undervisar framförallt mot dietistprogrammets senare del inom ämnena dietetik och samtalsmetodik. Handleder och examinerar uppsatser på grund- och avancerad nivå.