Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Staffan Ingmanson

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
2019
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 41
2017
Festskrift till Ann Numhauser-Henning, Lund: Juristförlaget, Lund 2017 : 177-198
Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan
2017
IFAU Rapporter, 2017:2
Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan; Mannelqvist, Ruth
2017
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 169-182
Ingmanson, Staffan
2015
Stockholm: Liber 2015
Derlén, Mattias; Ingmanson, Staffan; Lindholm, Johan
2014
Festskrift till Catharina Calleman: i rätttens utkanter, Uppsala: Iustus förlag 2014 : 173-187
Ingmanson, Staffan
2014
IFAU:s publikationsserier, 2014:18
Ingmanson, Staffan
2014
Europarättslig tidskrift, Visby: eddy.se ab 2014, (1) : 117-125
Ingmanson, Staffan
2013
Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris: Europaperspektiv 2013, London: Santérus Förlag 2013 : 179-206
Ingmanson, Staffan
2012
Festskrift till Pär Hallström, Uppsala: Iustus förlag 2012 : 213-232
Ingmanson, Staffan
2012
Nedslag i den nyar arbetsrätten, Malmö: Liber 2012 : 61-76
Ingmanson, Staffan
2011
Europarättslig tidskrift, Stockholm: eddy 2011, Vol. 14, (2) : 229-246
Ingmanson, Staffan
2011
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: Förvaltningsrättslig tidskrift 2011, Vol. 74, (2) : 391-395
Ingmanson, Staffan
2010
Malmö: Liber 2010
Lindholm, Johan; Derlén, Mattias; Ingmanson, Staffan
2009
Brussels: EU Commission 2009
Ingmanson, Staffan
2009
Europarättslig tidskrift, Stockholm: eddy 2009, (2) : 209-230
Ingmanson, Staffan
2008
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Eddy 2008, (1) : 113-148
Ingmanson, Staffan
2007
Europarättslig Tidskrift : 241-274
Ingmanson, Staffan
2007
Svensk rätt i EU: en antologi, Uppsala: Iustus 2007 : 199-224
Ingmanson, Staffan
2005
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 11/2005
Ingmanson, Staffan
2002
Europarättslig Tidskrift : 758-765
Ingmanson, Staffan
2002
Europarättslig Tidskrift : 219-237
Ingmanson, Staffan

Forskargrupper

Gruppmedlem