"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvärldsbevakning Kommunal IoT

Forskningsprojekt Projektet syftar till att ge en översiktlig bild av olika IoT projekt som pågår i kommuner och städer i och runtomkring Sverige, att bygga varumärket IoT Sverige, samt att utgöra en internationell jämförelse.

Målet med projektet är att ge IoT Sverige en bättre bild av hur svenska kommuner och IoT-leverantörer står sig internationellt samt skapa underlag för potentiella samarbeten och spridning av resultat.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-11-01 2018-12-31

Finansiering

Vinnova

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Projektbeskrivning

Förväntade effekter och resultat

Projektet levererar en fördjupad kartläggning av Sveriges grannländer såsom Norge, Danmark, Finland och Estland i syfte att få en förståelse för inom vilka områden och hur IoT skapar samhällsnytta i de enskilda kommunerna och hur sådana satsningar koordineras och organiseras inom de olika länderna. Denna projektdel kommer att koordineras med IoT Sveriges internationaliseringsstrategi och bidra till målsättningen om ett utökat nordiskt samarbete. Vidare kommer projektet leverera en internationell jämförelse och kartlägga smart city- satsningar och teknikplattformar.

Planerat upplägg och genomförande

En kartläggning av kommunal IoT-användning i Sveriges grannländer. En internationell utblick mot länder såsom USA, England och Nederländerna där vi identifierar nyckelpersoner och projekt i respektive land, i syfte att ge en internationell överblick av IoT-användning för samhällsnytta. Kartläggning av minst 10 smart city-satsningar och deras teknikplattformar för att få en tydlig bild av hur IoT skapat samhällsnytta, samt vilka möjligheter och utmaningar städerna ser med IoT. Resultat från projektet kommer kontinuerligt rapporteras till IoT Sveriges programkontor.

Externa länkar

Här laddas aktuella exempel på kommunal IoT-användning upp kontinuerligt.

 

Senast uppdaterad: 2019-09-18