Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Internet of Things

I vår omvärld kopplas allt fler saker upp och sensorer bäddas in produkter för att i realtid samla data. Denna utveckling går under olika benämningar såsom Internet of Things (IoT), industriella Internet, Industri 4.0, maskin-till-maskin kommunikation, Internet of Everything och sakernas Internet. Prognoser från bland annat Ericsson har pekat på att antalet uppkopplade produkter i världen kommer att passera 50 miljarder år 2020.

Med uppkopplade produkter skapas förutsättningar för att samla in detaljerade data om exempelvis status på utrustningen, dess användning, position, identitet, historik mm, men även att skicka ut data till produkterna vilket exempelvis underlättar programuppdateringar. Därmed kan tillverkaren leverera mer innehåll och fler tjänster i sina lösningar där till exempel affärsåtagandet kan vara att leverantören får betalt efter uppnådda produktionsmål eller tillgänglighet i stället för traditionella affärsåtaganden kopplad till produktleveranser.

Vid institutionen har vi mångårig erfarenhet av att studera IoT och dess effekter för organisering, affärsmodeller och interaktion. Vi bedriver både forskningsprojekt och doktorandprojekt inom detta område och vi samarbetar med privata såväl som offentliga organisationer. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att veta mer om vår forskning eller samarbeta med oss.

Omvärldsbevakning Kommunal IoT
Tid 1 november 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Värdeskapande med Internet of Things (IoT)
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 oktober 2017 till 1 oktober 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Smarta fastighetstjänster med IoT
Tid 1 september 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobile Remote Presence i Sakernas Internet - Utmaningar och lösningar för interaktionsdesign
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt