Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 28 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Urban Hellman

Urban Hellman

Mitt forskningsintresse är hyaluronans metabolism vid inflammation och tillväxt.

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsingenjör vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin
Plats
Byggnad 6M, 3tr (M 31), Norrlands universitetssjukhus, rum 5030

Jag disputerade 2010 på hyaluronan vid hjärthypertrofi. Jag forskar på ärftliga hjärtsjukdomar, reumatiska sjukdomar och metabola sjukdomar och handleder studenter på lab. Jag jobbar även på Norrlands universitetssjukhus på Hjärtcentrum och Centrum för kardiovaskulär genetik som vårdutvecklare.

Mitt forskningsintresse är extracellulära matrix betydelse vid tillväxt och inflammation i patologisk och frisk vävnad. Glukosaminoglykanen hyaluronans metabolism och dess koppling till energimetabolism och glukos har utvecklats till mitt forskningsfokus.

Under åren har jag i olika samarbeten forskat på hyaluronans metabolism vid hypertrofisk kardiomyopati, psoriasis artrit, pankreascancer, ankyloserande spondylit, systemisk lupus erythematosus, keloid, sklerodermi, respiratoriskt papillom och utvecklat nya metoder för analys av hyaluronan.

Tillsammans med Göran Larsson utvecklar vi nu en metod för att skydda hyaluronan mot nedbrytning och hämma uppkomsten av bioaktiva fragment, som är en del i den inflammatoriska processen. 

Under 2018 forskade jag på institutionen för Biomedical Engineering, Tandon School of Engineering, New York University, New York, USA. Vi utvecklade en metod för koncentrations och storleksbestämning av hyaluronan.
Vid Matrix Biology Institute, New Jersey, studerade jag hur förhöjd koncentration av hyaluronan runt odlade kardiomyocyter påverkar deras kontraktionsförmåga negativt och därigenom orsakar en potentiell arytmirisk.

Jag hjälper också Andreas Josefsson, WCMM, med hyaluronan i hans projekt om prostatacancer och cirkulerande tumörceller. Hyaluronans interaktion med transthyretin i hjärtat vid amyloidos är ett gemensamt intresse med Intissar Anan, WCMM/Medicin, Malin Olsson på avdelningen för Medicin och Anders Olofsson, medicinsk kemi och biofysik.

2020
Journal of Biological Chemistry
Hellman, Urban; Karlsson, Mats G.; Engström-Laurent, Anna; et al.
2019
Journal of Pathology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 5, (2) : 130-141
Franklin, Oskar; Billing, Ola; Öhlund, Daniel; et al.
2019
Scandinavian Journal of Rheumatology, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 48, (4) : 284-293
Hellman, Urban; Engström-Laurent, Anna; Larsson, Anders; et al.
2019
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Taylor & Francis 2019, Vol. 79, (6) : 372-376
Hellman, Urban; Lång, Kenneth; Ihse, Elisabet; et al.
2019
Medicine (Baltimore, Md.), Wolters Kluwer 2019, Vol. 98, (15)
Hellman, Urban; Mörner, Stellan; Henein, Michael
2019
Cells, MDPI 2019, Vol. 8, (2)
Lorén, Christina; Dahl, Christen P.; Do, Lan; et al.
2018
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis 2018, Vol. 138, (11) : 1020-1027
Holm, Anna; Hellman, Urban; Laurent, Claude; et al.
2018
Clinical and Experimental Rheumatology, CLINICAL & EXPER RHEUMATOLOGY 2018, Vol. 36, (4) : 716-716
Kumar, A.; Do, Lan; Hellman, Urban; et al.
2018
Clinical and Experimental Rheumatology, Vol. 36, (4) : 716-716
Kumar, Anjani; Do, Lan; Hellman, Urban; et al.
2016
Connective Tissue Research, Taylor & Francis 2016, Vol. 57, (5) : 337-346
Kerje, Susanne; Hellman, Urban; Do, Lan; et al.
2016
Journal of Voice, Vol. 30, (3) : 255-262
Opheim, Leif Runar; Hellman, Urban; Engström-Laurent, Anna; et al.
2016
PLoS ONE, Public Libray Science 2016, Vol. 11, (7)
Svennerholm, Kristina; Rodsand, Pouria; Hellman, Urban; et al.
2015
European Journal of Medical Genetics, Vol. 58, (4) : 211-215
Hellman, Urban; Lundgren, Hans-Erik; Westermark, Per; et al.
2015
International Journal of Cardiology Heart and Vasculature, Elsevier 2015, Vol. 8 : 62-67
Svennerholm, Kristina; Rodsand, Pouria; Hellman, Urban; et al.
2014
International Cardiovascular Forum Journal, Barcaray International Publishing 2014, Vol. 1, (5) : 226-229
Hellman, Urban
2013
Journal of Extracellular Vesicles, Co-action publishing 2013, Vol. 2
Gennebäck, Nina; Hellman, Urban; Malm, Linus; et al.
2012
Cardiogenetics, Vol. 2, (1)
Gennebäck, Nina; Wikström, Gerhard; Hellman, Urban; et al.
2012
Amyloid: Journal of Protein Folding Disorders, Vol. 19, (S1) : 53-54
Hellman, Urban; Suhr, Ole B
2012
Glycobiology, Oxford: Oxford University Press 2012, Vol. 22, (1) : 7-11
Malm, Linus; Hellman, Urban; Larsson, Göran
2012
PLoS ONE, Public Library of Science 2012, Vol. 7, (4) : e34653-
Waldenström, Anders; Gennebäck, Nina; Hellman, Urban; et al.
2010
European Journal of Human Genetics
Bonaïti, Bernard; Olsson, Malin; Hellman, Urban; et al.
2010
PLoS ONE, Vol. 5, (12) : e14393-
Hellman, Urban; Malm, Linus; Ma, Li-Ping; et al.
2010
Genomics, Vol. 96, (2) : 73-81
Hellman, Urban; Mörner, Stellan; Engström-Laurent, Anna; et al.
2009
Clinical Genetics, Vol. 75, (2) : 163-168
Olsson, Malin; Hellman, Urban; Planté-Bordeneuve, V; et al.
2008
Amyloid : the international journal of experimental and clinical investigation : the official journal of the International Society of Amyloidosis, Vol. 15, (3) : 181-6
Hellman, Urban; Alarcon, Flora; Lundgren, Hans-Erik; et al.
2008
Cell and Tissue Research, Vol. 332, (1) : 49-56
Hellman, Urban; Hellström, Martin; Mörner, Stellan; et al.
2008
Annals of Human Genetics, Vol. 72, (Pt 4) : 478-84
Zaros, C; Genin, E; Hellman, Urban; et al.
2006
Acta Odontologica Scandinavica, Vol. 64, (2) : 111-114
Gu, Xiaolian; Bäckman, Birgitta; Coates, Philip J; et al.
2005
Amyloid, Vol. 12, (3) : 184-8
Holmgren, Gösta; Hellman, Urban; Anan, Intissar; et al.
2005
Amyloid, Vol. 12, (3) : 189-92
Holmgren, Gösta; Hellman, Urban; Jonasson, Jenni; et al.
2005
Journal of Medical Genetics, Vol. 42, (12) : 953-6
Holmgren, Gösta; Hellman, Urban; Lundgren, Hans-Erik; et al.
2005
Journal of Internal Medicine, Vol. 258, (3) : 225-230
Mörner, Stellan; Hellman, Urban; Suhr, Ole B; et al.
2003
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, Vol. 35, (7) : 841-849
Mörner, Stellan; Richard, Pascale; Kazzam, Elsadig; et al.
2002
Neurology, Lippincott Williams & Wilkins 2002, Vol. 59, (11) : 1804-1807
Carlsson, Anna; Forsgren, Lars; Nylander, P-O; et al.
Hellman, Urban; Ronquist, Gunnar; Waldenström, Anders

Forskargrupper

Gruppmedlem