Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Amyloidoscentrum

Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som orsakas av inlagring av proteintrådar (amyloid) i kroppens organ. Amyloiden bildas av onormalt transtyretin som främst produceras i levern. Sjukdomen kan vara förvärvad (åldersrelaterad) eller nedärvd (Skelleftesjukan). Amyloidoscentrum ansvarar för behandling av patienter med transtyretinamyloidos och bedriver preklinisk och klinisk forskning kring patogenes, diagnostik och behandling av sjukdomen i båda dess former.

Forskningsprojekt

Patogenes, diagnostik och behandling av transtyretinamyloidos
Läs mer om forskningsprojektet här

Forskningsledare

Intissar Anan
Läkare, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Bedömer hjärtfunktion med bildgivande tekniker
Bedömer hjärtfunktion med bildgivande tekniker

Per Lindqvist, professor i klinisk fysiologi, forskar om bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar.