Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Amyloidoscentrum

Forskningsgrupp Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som orsakas av inlagring av proteintrådar (amyloid) i kroppens organ. Amyloiden bildas av onormalt transtyretin som främst produceras i levern. Sjukdomen kan vara förvärvad (åldersrelaterad) eller nedärvd (Skelleftesjukan). Amyloidoscentrum ansvarar för behandling av patienter med transtyretinamyloidos och bedriver preklinisk och klinisk forskning kring patogenes, diagnostik och behandling av sjukdomen i båda dess former.

Forskningsprojekt

Patogenes, diagnostik och behandling av transtyretinamyloidos
Läs mer om forskningsprojektet här

Forskningsledare

Intissar Anan
Läkare, övrig/annan befattning
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Bedömer hjärtfunktion med bildgivande tekniker
Bedömer hjärtfunktion med bildgivande tekniker

Per Lindqvist, professor i klinisk fysiologi, forskar om bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar.