"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avtal om arbetsuppgifter och arbetstid för lärare och arbetstidsberoende ersättningar för lärare 

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr 301-887-99
Giltig: 1999-07-01-
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 1999-05-06