Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Porträtt och reportage

Fördjupande reportage och porträtt är ett sätt att lyfta fram Umeå universitets medarbetare, forskning och utbildning. Det finns också porträtt och reportage om personer som besökt universitetet eller har studerat här tidigare.

Sömnapné och hypoxi efter kirurgi
Sömnapné och hypoxi efter kirurgi

Karl Franklins forskning handlar om förekomst av sömnapné bland patienter med cancer i tjock- och ändtarm.

Skulptering av cellens membran
Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Historiskt firande på Umeå universitet
Historiskt firande på Umeå universitet

Fina ord, minnen och skratt. Så firade Umeå universitet Nobelpriset med Emmanuelle Charpentier på länk.

Fokus på muskler hos friska och sjuka
Fokus på muskler hos friska och sjuka

Per Ståls forskning är fokuserad på att öka kunskapen om frisk och sjuk muskulatur.

Hälso- och sjukvårdens hantering av sociala problem
Hälso- och sjukvårdens hantering av sociala problem

Isabel Goicolea, professor i folkhälsovetenskap, forskar om gender och hälsosystem.

Kan den fria viljan opereras bort?
Kan den fria viljan opereras bort?

SMA , den supplementära motorarean i hjärnan, verkar snarare vara den fria viljans redskap än dess regissör.

Alla porträtt och reportage

Det bästa med Företagsforskarskolan är blandningen av discipliner
Alumn Johan Iraeus forskar om att förhindra och mildra skador i fordonskollisioner på Chalmers.
Publicerad: 08 sep, 2020
Rutinerad pedagog får terminens ros
Pontus Karling är en uppskattad lärare på kursen Klinisk förberedelse inom Läkarprogrammet.
Publicerad: 03 sep, 2020
Giftalg rustad för framtiden
Dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldii är tyvärr väl rustad att möta klimatförändringarna.
Publicerad: 14 aug, 2020
Gäddor – överlevare i en föränderlig miljö?
Gäddans förmåga att anpassa sig till en varierande miljö kan vara dess nyckel till överlevnad.
Publicerad: 14 aug, 2020
Dödlig vitaminbrist i havet
Lax, ejder, gråtrut. Varför drabbas de av brist på vitamin B1, tiamin?
Publicerad: 13 aug, 2020
Kunskapstörstande havs- och vattenförvaltning
Det krävs samarbete mellan forskning och miljöförvaltning för att uppnå en god havsmiljö.
Publicerad: 13 aug, 2020
EcoChange – för havets och vår skull
Det krävs kraftfull och kontinuerlig forskning kring hav och klimat, säger professor Agneta Andersson.
Publicerad: 12 aug, 2020
Fiskembryon visar på cocktaileffekter
Hur giftiga är bottensedimenten i Bottniska viken. Embryon av zebrafiskar ger svar.
Publicerad: 12 aug, 2020
Gamla synder ger problem
Dioxiner i strömming minskar inte som förväntat. Tidigare klorfenolanvändning kan vara en del av förklaringen.
Publicerad: 12 aug, 2020
EcoChange stödjer havsförvaltningen
Havsförvaltningen behöver resultaten från EcoChange, säger Elisabeth Sahlsten på Havs- och vattenmyndigheten.
Publicerad: 03 jul, 2020
Dyrt att förbise bakterieandning
Om bakterieandningen förbises riskerar man att kasta pengarna för dyra näringsreducerande åtgärder i sjön.
Publicerad: 02 jul, 2020
Universum – en utvidgande historia
Universum fyller 50 år. En gång Norrlands ledande nöjesetablissemang. Idag mest universitetsverksamheter.
Publicerad: 26 jun, 2020
Tankar om forskning i Coronatider
Eva Rönmarks reflektioner kring de nya förutsättningar som forskningen står inför p.g.a. Coronapandemin.
Publicerad: 17 jun, 2020
Ekologi och epidemiologi i samspel
Henrik Sjödin hjälper till att fördjupa tvärvetenskapliga analyser av folkhälsoproblem.
Publicerad: 17 jun, 2020
”Smart att hjälpas åt i skogen – och studenterna verkar nöjda”
Det är klokt att vara flera lärare ute samtidigt när fältexkursioner ska hållas på distans.
Publicerad: 09 jun, 2020