"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Porträtt och reportage

Hur skapar vi förutsättningar för en rättvis omställning?

För sin forskning om klimat- och miljöpolitiska åtgärder tilldelas Camilla Sandström en Unescoprofessur.

Forskningsvistelse i Sydney gav skjuts åt doktorandprojektet

Ulrika Andersson åkte på en predoc-vistelse till Sydney inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Minoritetsspråk viktigt för hållbar utveckling

Lieuwe Jan Hettema är doktorand i samiska studier och anknuten till den arktiska forskarskolan.

Så får man bäst tag i bostad – ”Ställ dig i kö nu”

Helena Teglund från Bostaden svarar på frågor som många funderar på när det gäller bostad i Umeå.

Hur är det att plugga i Umeå? – studenter svarar på vanligaste frågorna

Studentambassadörer svarar på de vanligaste frågorna som blivande studenter brukar ha.

Fördjupande reportage och porträtt är ett sätt att lyfta fram Umeå universitets medarbetare, forskning och utbildning. Det finns också porträtt och reportage om personer som besökt universitetet eller har studerat här tidigare.

Alla porträtt och reportage

I samarbete kring ett ökat utbyte mellan akademi och praktik
Porträtt på Ida Knutsson som är projektsamordnare inom ett forskningsprojekt på Hållbar hälsa.
Publicerad: 2020-12-03
Hon forskar om de särskilt begåvade barnen
Malin Ekesryd Nordström vill synliggöra att särskilt begåvade barn behöver anpassad undervisning.
Publicerad: 2020-11-25
För att utveckla bra samarbeten så behöver vi mötas
Maria Nilsson är professor i folkhälsovetenskap och styrgruppsmedlem i det nya nätverket UTRI.
Publicerad: 2020-11-25
Hållbarhetsfrågor kräver ett tvärvetenskapligt förhållningssätt
Intervju med professor Jon Moen, styrgruppsledamot i Umeå Transformation Research Initiative.
Publicerad: 2020-11-20
Glaukom - en smygande syntjuv
Gauti Jóhannesson forskar för att hitta behandling som kan skydda synnerven från högt tryck vid glaukom.
Publicerad: 2020-11-16
Frågor om hållbarhet behöver belysas ut många olika perspektiv
Intervju med Erland Mårald som är med i styrgruppen för UTRI, Umeå Transformation Research Initiative.
Publicerad: 2020-11-12
Hundra terminer med döden som ledsagare
Döda kroppar är något som Anders Eriksson har vigt sitt yrkesliv åt. Nu har han genomfört sin 100:e termin.
Publicerad: 2020-11-11
Försöker döda cancerceller utan att röra normala celler
Nytt fält inom forskningen vill döda cancerceller - utan att röra kroppens normala celler.
Publicerad: 2020-11-10
Covid-19 orsakar överproduktion av sockerkedjan hyaluronan i lungorna med syrebrist som följd
Urban Hellmans forskning kring hyaluronan och dess påverkan på sjukdomsförloppet vid insjuknande i Covid-19
Publicerad: 2020-11-05
Att förändra beteenden är grunden för en hållbar omställning
Annika Nordlund är docent i psykologi och styrelseledamot i UTRI, Umeå Transformation Research Initiative.
Publicerad: 2020-11-04
Sömnapné och hypoxi efter kirurgi
Karl Franklins forskning handlar om förekomst av sömnapné bland patienter med cancer i tjock- och ändtarm.
Publicerad: 2020-10-15
Skulptering av cellens membran
Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.
Publicerad: 2020-10-15
Emmanuelle Charpentier: "Jag saknar verkligen klimatet på Umeå universitet"
Fina ord, minnen och skratt. Så firade Umeå universitet Nobelpriset med Emmanuelle Charpentier på länk.
Publicerad: 2020-10-14
Fokus på muskler hos friska och sjuka
Per Ståls forskning är fokuserad på att öka kunskapen om frisk och sjuk muskulatur.
Publicerad: 2020-10-14
Hälso- och sjukvårdens hantering av sociala problem
Isabel Goicolea, professor i folkhälsovetenskap, forskar om gender och hälsosystem.
Publicerad: 2020-10-14