Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Porträtt och reportage

Språkstudier öppnade dörrar för två systrar

Deras gemensamma språkintresse är en del av vardagen.

Psykiatriska läkemedel till unga kan ge hjärtrubbningar

ADHD-läkemedel är testade på barn och unga, men inte i kombination med andra läkemedel.

Glatt och högt tempo på svenskakurs för utländska forskare

Frågor och skratt duggar tätt när internationellt rekryterade forskare möts för intensivkurs i svenska.

Högintensiv intervallträning kan ge personer med KOL bättre liv

Andre Nyberg vill se om högintensiv kortvarig intervallträning ger goda hälsoeffekter för personer med KOL.

Väjer inte för de svåra frågorna

Claudia Lampic undersöker psykologiska efterverkningar av fysiska tillstånd som cancer eller infertilitet.

Häxan från Grubbe – ett historiskt rättegångsspel

Som en del av Umeås 400-årsjubileum arrangerade Juridiska institutionen en rättshistorisk afton på hovrätten.

Fördjupande reportage och porträtt är ett sätt att lyfta fram Umeå universitets medarbetare, forskning och utbildning. Det finns också porträtt och reportage om personer som besökt universitetet eller har studerat här tidigare.

Alla porträtt och reportage

Guidar studenter genom okänd terräng
Catherine Lions prisas för sin pedagogiska skicklighet och sitt brinnande engagemang i studentfrågor.
Publicerad: 03 jun, 2021
Drivkraften i labbet: Tålamod övervinner allt!
Möt Anette Berglund, laboratorieassistent vid kirurgens forskningslabb vid TRC som berättar om sitt arbete.
Publicerad: 03 jun, 2021
Utvecklar precisa statistiska metoder
För sitt arbete belönas Tetiana Gorbach med Handelshögskolans vetenskapliga pris i statistik 2021.
Publicerad: 03 jun, 2021
Drivs av lust och nyfikenhet
Oscar Stålnacke har tilldelats Handelshögskolans vetenskapliga pris i företagsekonomi år 2021.
Publicerad: 03 jun, 2021
Vill förstå klimatförändringarnas påverkan på infektionssjukdomar
Forskningssamordnare Junwen Guo forskar om klimatförändringarnas påverkan på infektionssjukdomars epidemiologi
Publicerad: 31 maj, 2021
Strategier för egenvård viktigt för personer med KOL
Karin Wadells forskargrupp har tagit fram och utvärderat e-hälsoverktyget KOLwebben.
Publicerad: 31 maj, 2021
Ger stöd för att skapa den bästa utbildningen
Ann-Louise Silfver jobbar för att underlätta för samhällsvetenskapliga fakultetens undervisande personal.
Publicerad: 20 maj, 2021
Samverkar för bättre kunskap om krisorganisation
För att lära inför framtida kriser deltar forskare från Umeå universitet i polisens aktiva stabsarbete.
Publicerad: 19 maj, 2021
Symposium om Covid-19 visade på komplexiteten av pandemin
Belyste vikten av ett tvärvetenskapligt grepp kring pandemier.
Publicerad: 12 maj, 2021
Fysisk aktivitet, stillasittande och relaterade hälsoeffekter
Frida Bergmans forskning fokuserar på hur vår hälsa påverkas av stillasittande och fysisk aktivitet.
Publicerad: 06 maj, 2021
Premiärtur på nyrenoverat forskningsfartyg
Reportage: Följ med på en expedition på det nyrenoverade forskningsfartyget KBV 181.
Publicerad: 05 maj, 2021
Att bygga en rondell i rusningstrafik
Forskare stödjer skolor och huvudmän att utveckla sin organisation, förändra sin kultur och nå måluppfyllelse.
Publicerad: 23 apr, 2021
Vill få forskare att förstå att de duger
Samhällsvetenskapliga fakultetens prodekan Greg Neely vill verka för ett hållbart arbetsklimat för forskare.
Publicerad: 16 apr, 2021
Tre studenter berättar om varför de valde Umeå universitet
För studenterna Almy, Moa och Simon var det ett spontant beslut att söka in till universitetet.
Publicerad: 12 apr, 2021
De vill hjälpa unga ut ur ofrivillig isolering
Forskaren Frida Jonsson och Umeå kommun samarbetar för att hitta sätt att stötta hemmasittande ungdomar.
Publicerad: 31 mar, 2021