Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Porträtt och reportage

Språkstudier öppnade dörrar för två systrar

Deras gemensamma språkintresse är en del av vardagen.

Psykiatriska läkemedel till unga kan ge hjärtrubbningar

ADHD-läkemedel är testade på barn och unga, men inte i kombination med andra läkemedel.

Glatt och högt tempo på svenskakurs för utländska forskare

Frågor och skratt duggar tätt när internationellt rekryterade forskare möts för intensivkurs i svenska.

Högintensiv intervallträning kan ge personer med KOL bättre liv

Andre Nyberg vill se om högintensiv kortvarig intervallträning ger goda hälsoeffekter för personer med KOL.

Väjer inte för de svåra frågorna

Claudia Lampic undersöker psykologiska efterverkningar av fysiska tillstånd som cancer eller infertilitet.

Häxan från Grubbe – ett historiskt rättegångsspel

Som en del av Umeås 400-årsjubileum arrangerade Juridiska institutionen en rättshistorisk afton på hovrätten.

Fördjupande reportage och porträtt är ett sätt att lyfta fram Umeå universitets medarbetare, forskning och utbildning. Det finns också porträtt och reportage om personer som besökt universitetet eller har studerat här tidigare.

Alla porträtt och reportage

"-Jag har haft en svettig resa fram till nu och tänker fortsätta i samma spår framöver!"
Möt Alexander Shayesteh, överläkare och biträdande lektor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Publicerad: 14 jan, 2021
Engagemang och kompetens – viktigast av allt
Idéhistorikern Jenny Eklöf, en av talarna vid Kunskapsnoden 2021, har tittat närmare på distansundervisning.
Publicerad: 15 jan, 2021
Patent på växter mer beständiga mot torka
Stefan Björklund och hans forskarlag har patent på växter som har visat sig bli mer beständiga mot torka.
Publicerad: 10 dec, 2020
Öppet klimat för banbrytande forskning
Många vittnar om att Umeå universitet har ett särskilt klimat.
Publicerad: 03 dec, 2020
I samarbete kring ett ökat utbyte mellan akademi och praktik
Porträtt på Ida Knutsson som är projektsamordnare inom ett forskningsprojekt på Hållbar hälsa.
Publicerad: 03 dec, 2020
Hon forskar om de särskilt begåvade barnen
Malin Ekesryd Nordström vill synliggöra att särskilt begåvade barn behöver anpassad undervisning.
Publicerad: 25 nov, 2020
För att utveckla bra samarbeten så behöver vi mötas
Maria Nilsson är professor i folkhälsovetenskap och styrgruppsmedlem i det nya nätverket UTRI.
Publicerad: 25 nov, 2020
Hållbarhetsfrågor kräver ett tvärvetenskapligt förhållningssätt
Intervju med professor Jon Moen, styrgruppsledamot i Umeå Transformation Research Initiative.
Publicerad: 20 nov, 2020
Glaukom - en smygande syntjuv
Gauti Jóhannesson forskar för att hitta behandling som kan skydda synnerven från högt tryck vid glaukom.
Publicerad: 16 nov, 2020
Hundra terminer med döden som ledsagare
Döda kroppar är något som Anders Eriksson har vigt sitt yrkesliv åt. Nu har han genomfört sin 100:e termin.
Publicerad: 11 nov, 2020
Försöker döda cancerceller utan att röra normala celler
Nytt fält inom forskningen vill döda cancerceller - utan att röra kroppens normala celler.
Publicerad: 10 nov, 2020
Frågor om hållbarhet behöver belysas ut många olika perspektiv
Intervju med Erland Mårald som är med i styrgruppen för UTRI, Umeå Transformation Research Initiative.
Publicerad: 12 nov, 2020
Covid-19 orsakar överproduktion av sockerkedjan hyaluronan i lungorna med syrebrist som följd
Urban Hellmans forskning kring hyaluronan och dess påverkan på sjukdomsförloppet vid insjuknande i Covid-19
Publicerad: 05 nov, 2020
Att förändra beteenden är grunden för en hållbar omställning
Annika Nordlund är docent i psykologi och styrelseledamot i UTRI, Umeå Transformation Research Initiative.
Publicerad: 04 nov, 2020
Sömnapné och hypoxi efter kirurgi
Karl Franklins forskning handlar om förekomst av sömnapné bland patienter med cancer i tjock- och ändtarm.
Publicerad: 15 okt, 2020