"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Bild på bokomslag till boken Rektors förmågor i centrum
Publicerad: 2024-04-02

Rektors förmågor i centrum – att omsätta kunskap till handling

PORTRÄTT Centrum för skolledarutveckling har arbetat fram en antologi om rektorns mångfacetterade och ständigt föränderliga uppdrag.

Bild: Gleerup förlag
Bild på bokomslag till boken Rektors förmågor i centrum

Vad handlar antologin om?

Antologin handlar om olika förmågor rektorer kan behöva för att omsätta kunskap och ideal till handlingar som exempelvis att hantera och lösa problem och utveckla skolan i relation till målen. Boken problematiserar och vill visa på den bredd det behövs att leda en (för)skola.

Hur har arbetet gått till med att skriva antologin?

Den här bokidén föddes under ett samtal om vad det saknas för litteratur som kan stödja rektorer i deras roll och arbete. Trots att det redan idag finns mycket att läsa upplevde vi att det ibland är svårt att hitta litteratur som stimulerar ett kritiskt tänkande, samtidigt som den är praktiknära och kan ge exempel på handlingsteori och ledarhandlingar.

Bokprojektet har samtidigt varit ett kompetensutvecklingsprojekt. Så gott som alla som arbetar på Centrum har deltagit i att skriva och att ge varandra kommentarer på utkasten. Det innebär att vi alla lärt tillsammans om rektorer, deras uppdrag och vilka förmågor som kan behövas i deras roll.

Vilken betydelse har antologin för ämnet?

Boken ger en möjlighet för praktiserande skolledare att reflektera över sitt ledarskap och sina förmågor utifrån teori, tidigare forskning, policy och empiriska exempel. Vi hoppas att läsandet ska ge fler perspektiv för att förstå egna och andras förmågor att hantera olika händelser och processer.

Vilka kommer främst ha nytta av antologin?  

Rektorsutbildare, verksamma rektorer, biträdande rektorer, lärare och andra som är intresserade av förmågor i relation till styrning och ledning av skolor och förskolor.

Vilka erfarenheter tar ni med er från projektet?

Det har varit roligt och lärorikt att skriva en antologi med många olika perspektiv tillsammans med våra närmaste kollegor. Inte minst har våra regelbundna seminarier bidragit till ett gemensamt lärande och en högre förståelse för rektors komplexa uppdrag.

Antologin är utgiven på Gleerups förlag och går att beställa här

Redaktionen

Magnus Larsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 14
Anna Rantala
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 96