"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magnus Larsson

Kontakt

E-post
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling
NERA Conference 2023; Digitalization and Technologies in Education – Opportunities and Challenges, Oslo, Norway, March 15-17, 2023
Larsson, Magnus; Ahlström, Björn; Rantala, Anna; et al.
ECER 2023 Programme
Larsson, Magnus; Rantala, Anna; Leo, Ulf; et al.
ECER 2023 Programme
Rantala, Anna; Ahlström, Björn; Leo, Ulf; et al.
Scandinavian Journal of Public Administration, Göteborgs universitet 2021, Vol. 25, (3/4) : 63-83
Benerdal, Malin; Larsson, Magnus
Evaluation, Sage Publications 2021, Vol. 27, (4) : 453-472
Larsson, Magnus
Stockholm: Umeå universitet 2020
Larsson, Magnus
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 80
Larsson, Magnus
Environmental Politics, Vol. 25, (4) : 761-763
Eckerberg, Katarina; Larsson, Magnus; Miljand, Matilda
Journal of Integrative Environmental Sciences, Taylor & Francis 2015, Vol. 12, (2) : 85-105
Magnus, Larsson; Hanberger, Anders

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 31 december 2023