"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

”Kunden i fokus!” – Om den kommunala hemtjänstens presentation av verksamheten i en marknadiserad äldreomsorg

Nordisk Administrativt Tidsskrift, ISSN: 2246-1310, Vol. 99, nr 3, 2023

Författarna: David Feltenius & Jessika Wide

Vad handlar artikeln om?

Drygt hälften av Sveriges kommunerna har infört valfrihet inom hemtjänst, baserat på lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att medborgarna kan välja mellan olika hemtjänstutförare och att kommunens egen hemtjänst konkurrerar med privata utförare. I konkurrensen förväntas den kommunala utföraren eftersträva att framstå som ett så attraktivt val som möjligt. I vår artikel undersöker vi hur den kommunala hemtjänsten presenterar sin verksamhet för medborgarna. Försöker den kommunala hemtjänsten efterlikna ett privat företag i sin presentation (”konvergens”) eller för den i stället fram skillnader (”divergens”)?

Hur har ni gått tillväga?

Vi har genomfört en innehållsanalys av den kommunala hemtjänstens presentation av sin verksamhet på kommunens hemsida. Totalt är det 106 LOV-kommuner som presenterar den kommunala hemtjänsten på hemsidan och som ingår i undersökningen.

Vad är det nya ni har kommit fram till?

Vi visar att den kommunala hemtjänstens tillvägagångssätt främst handlar om ”divergens”, kryddat med inslag av ”konvergens”. Det innebär att kommunerna för fram det som särskiljer den kommunala hemtjänsten. I hemsidepresentationerna betonas det kommunala ägandet samt kommunernas långa erfarenhet av att bedriva hemtjänst. Samtidigt förekommer det också mer företagsinspirerade inslag, som användandet av begreppet ”kund” och korta utrop som ”Vi kan hemtjänst!”, ”Kunden i fokus!” och ”Vi finns för dig!”. Ett annat exempel är att hemtjänstens mål både beskrivs utifrån socialtjänstlagens skrivningar, samtidigt som det betonas att den äldre personen ska vara i fokus och bli nöjd.

Ingår det i en större undersökning?

Artikeln är en del i projektet ”Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg”, som finansieras av FORTE.

Vilka kommer främst ha nytta av resultaten?

Studien bidrar till diskussionen om hur offentliga utförare utvecklas i en kontext av marknadisering och valfrihet. Om den offentliga utföraren i hög grad närmar sig det privata företaget kan poängen med valfrihet gå förlorad, eftersom skillnaderna mellan olika utförare suddas ut. Att offentlig verksamhet efterliknar privata företag kan också utmana viktiga värden i offentlig förvaltning, som öppenhet, saklighet, universalism och följsamhet till den demokratiska styrningskedjan. Vår undersökning visar dock att den kommunala hemtjänsten åtminstone i presentationen av verksamheten behåller sina särdrag som offentlig utförare.

Länk till artikeln

Kontaktinformation

David Feltenius
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 28
Jessika Wide
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 42
Senast uppdaterad: 2023-02-01