"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Devolving power from the state: local initiatives for nature protection and recreation in Sweden

Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Vol. 25, nr 6, s. 433-446

Vad handlar artikeln om?

Artikeln sammanfattar resultat från en serie utvärderingar av svenska regeringens satsning på lokal naturvård och friluftsliv (LONA) i över ett decennium, i syfte att bredda och involvera fler i naturvårdsarbetet.

Varför är det viktigt att studera detta?

Det är alltid viktigt att kritiskt granska hur statens budgetmedel används. I detta fall är stödet mycket lyckat och fyller ett viktigt behov för medborgarna att få ökad tillgång till lokala natur- och friluftsområden. Inte minst har det visat sig nu i Coronatider hur uppskattat det är att kunna träffas och njuta av nära natur.

Hur har ni samlat in datamaterial?

Analysen baseras på enkäter med 20 länsstyrelser och 191 kommuner. Vi har även studerat kommunikationskanaler mellan Naturvårdsverket och LONA-samordnare, och intervjuat 20 nyckelpersoner.

Vad innebär resultaten?

Våra studier visar på betydelsen av att göra naturen tillgänglig för många i vardagen. Fler har engagerats och kunskapen ökat om hur viktigt det är att få möjlighet att uppleva natur på nära håll. Det kan leda både till ökat miljömedvetenhet och förbättrad folkhälsa.

Är det något i resultaten som förvånar er?

Vi var lite förvånade över att det var så många glesbygdskommuner som också tog del av LONA-stödet trots sin pressade ekonomiska situation och att det krävdes medfinansiering. Det faktum att ideellt arbete också kan räknas som medfinansiering har troligen bidragit till detta.

Vilka kommer att främst nytta av resultaten?

Naturvårdsverket har redan kunnat nyttja våra forskningsresultat i tidigare utvärderingar för att argumentera för att stödet ska fortsätta. Och kommunerna får inspiration till förnyade insatser för naturvård och friluftsliv. Det är särskilt tillfredsställande att veta att vårt arbete har lett direkt till att stödet nu finns permanent och att det kommer till så stor nytta för så många människor i vardagen.

Direktlänk till Diva

Senast uppdaterad: 2023-12-08