"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Irina Mancheva

Irina Mancheva

Intresserad av offentlig förvaltning, styrning, implementering av politiska mål, miljöpolitik och naturresursförvaltning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 02 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är främst intresserad av styrningsfrågor och miljoresursförvaltning samt implementeringen av politiska mål. Jag arbetar som postdok i VR-finansierade projektet "Samverkansstyrning av Europeiska unionens vatten: en jämförelse mellan två medlemsländer". I detta tvärvetenskapliga projektet studerar jag  samverkansstyrning inom vattenförvaltningen och hur dess kopplingar till andra sektorer som skog, energi och naturskydd kan främja en hållbar användning av naturresurser. Studien består av två delar: en bredare institutionell analys av hur EU arbetar för att främja samverkansstyrning av vatten, samt en jämförande analys av Finland och Sverige, två EU-medlemsstater med liknande miljöförutsättningar men med olika institutionella kontexter. Projektet vägleds av tre forskningsfrågor: 1) Hur främjar EU:s regelverk för vatten samverkansstyrning och vilka tillvägagångssätt har Finland och Sverige valt i sitt genomförande av regelverket?; 2) Vilka former av kunskap (t.ex. expert; förvaltnings-; eller erfarenhetsbaserad) används i sektorövergripande samarbetsprocesser i Finland och Sverige?; 3) Hur kan samverkan utformas och kunskap användas för att bättre uppnå EU:s mål för vattenförvaltningen?

I min doktorsavhandling fokuserade jag på den tvärsektoriella förvaltningen av skogens vatten. Mitt avhandlingsarbete ingick i ett tvärvetenskapligt projekt mellan Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU som hette Friskt vatten: samverkan för att minska skogsbrukets negativa inverkan på vattenkvalitet. Projektets mål var att analysera hur framgångsrik samverkan inom vattenförvaltningen är i sitt försök att minska den negativa påverkan som skogsbruket har på vattnet inom skogen.

West European Politics
Mancheva, Irina; Pihlajamäki, Mia; Keskinen, Marko
Energy Research & Social Science, Elsevier 2022, Vol. 83
Bjärstig, Therese; Mancheva, Irina; Zachrisson, Anna; et al.
Naturvårdsverket; Energimyndigheten 2021
Bjärstig, Therese; Mancheva, Irina; Zachrisson, Anna; et al.
Forest Ecology and Management, Elsevier 2021, Vol. 493
Hasselquist, Eliza Maher; Kuglerová, Lenka; Sjögren, Jörgen; et al.
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Routledge 2020, Vol. 25, (6) : 433-446
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
Ambio, Springer 2020, Vol. 49, (7) : 1341-1351
Mahler Hasselquist, Eliza; Mancheva, Irina; Eckerberg, Katarina; et al.
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2020:1
Mancheva, Irina
Forest Policy and Economics, Elsevier 2018, Vol. 91 : 54-63
Mancheva, Irina
Naturvårdsverket Rapport, 6748
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag har tidigare ansvarat för kurserna Environmental Governance, 7,5 hp och Förvaltning 7.5 hp samt undervisat i Miljö och samhälle, 15 hp. Jag har även undervisat i kurserna i Politik i Sverige och EU, 7.5. ECTS och Förvaltning i Sverige och EU 7,5 hp (vid Högskolan i Dalarna); Samhällsvetenskap 10 hp och har handlett och examinerat kandidatuppsatser.