Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Irina Mancheva

Irina Mancheva

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 02 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag började som doktorand i statsvetenskap, och mer specifikt – naturresursförvaltning, inom ett tvärvetenskapligt projekt mellan Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU. Projektets mål är att analysera hur framgångsrik samverkan inom vattenförvaltningen är i sitt försök att minska den negativa påverkan som skogsbruket har på vattnet inom skogen. I min avhandling fokuserar jag på skogsvattenförvaltning från ett statsvetenskapligt perspektiv. Jag är intresserad av dynamiken mellan de olika aktörerna på de olika politiska nivåerna. Mer information om projektet:

http://www.pol.umu.se/forskning/forskningsprojekt/samverkan-i-skogsbrukets-vattenforvaltning/

Undervisning:

Jag är kursansvarig för kursen Förvaltning 7,5hp som är en del av Miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Jag undervisar också i Miljö och samhälle, 7,5hp. Samtliga kurser är vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

2019
Ambio
Mahler Hasselquist, Eliza; Mancheva, Irina; Eckerberg, Katarina; et al.
2018
Forest Policy and Economics, Elsevier 2018, Vol. 91 : 54-63
Mancheva, Irina
2017
Naturvårdsverket Rapport, 6748
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem