Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Irina Mancheva

Irina Mancheva

Intresserad av styrning, miljöpolitik och naturresursförvaltning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsassistent vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 02 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är främst intresserad av miljöpolitik och miljöresursförvaltning. I min avhandling fokuserade jag på den tvärsektoriella förvaltningen av skogens vatten. Mitt avhandlingsarbete ingick i ett tvärvetenskapligt projekt mellan Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU som hette Friskt vatten: samverkan för att minska skogsbrukets negativa inverkan på vattenkvalitet. Projektets mål var att analysera hur framgångsrik samverkan inom vattenförvaltningen är i sitt försök att minska den negativa påverkan som skogsbruket har på vattnet inom skogen.

2020
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Routledge 2020, Vol. 25, (6) : 433-446
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
2020
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2020:1
Mancheva, Irina
2019
Ambio
Mahler Hasselquist, Eliza; Mancheva, Irina; Eckerberg, Katarina; et al.
2018
Forest Policy and Economics, Elsevier 2018, Vol. 91 : 54-63
Mancheva, Irina
2017
Naturvårdsverket Rapport, 6748
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag har varit kursansvarig för kursen Förvaltning 7,5hp som är en del av Miljö- och hälsoskyddsprogrammet och undervisat i Miljö och samhälle, 15hp. Båda kurser är vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet. Jag har även undervisat i kurserna Environmental Governance, 7,5hp, Samhällsvetenskap 10hp och handlett och examinerat uppsatser på kandidatnivå i Vårdadministrativa programmet.