Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Adress

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel: 090-786 50 00 (vxl)

Anställda medarbetare

Abrak Saati, forskare
Telefon
090-786 61 74

Abrak Saati är forskare på statsvetenskapliga institutionen. 

 

 

Anders Lidström, professor

Anders Lidström är professor i statsvetenskap. Han forskar om lokal, regional och urban politik och förvaltning, både i Sverige och i ett jämförande perspektiv.

Anderz Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 50 13
Anna Jarstad, professor
Telefon
090-786 63 42

Anna Jarstad är professor i freds-och konfliktstudier vid statsvetenskapliga institutionen. Hon leder det åttaåriga forskningsprogrammet Varieties of peace som finansieras av Riksbankens jubileumsfond med 43,2 miljoner kronor (2017–2024).

Anna Palmgren Vahlroos, studievägledare
Telefon
090-786 51 77

Studie - och programvägledare på Statsvetenskapliga institutionen. Mottagning tisdagar kl. 13-15, i övrigt tidsbokning.

Anna Rantala, universitetslektor
Telefon
090-786 74 96
Anna Zachrisson, universitetslektor
Telefon
090-786 61 85
Björn Ahlström, universitetslektor
Telefon
090-786 55 41
Christina Boström, administratör, institution
Telefon
090-786 61 82

Arbetar med administration för utbildning på forskarnivå.

För frågor om utbildning på grund och avancerad nivå: se institutionens information på studentwebben.

Christine Hudson, professor, senior
Telefon
090-786 61 73
David Feltenius, universitetslektor
Telefon
090-786 50 28

Antagen som docent vid fakulteten, meriterad lärare samt ansvarig för Politices kandidatprogrammet. Läs mer om mina forskningsområden på min presentationssida.

Dzenan Sahovic, universitetslektor
Telefon
090-786 57 74

Dzenan Sahovic är docent i statsvetenskap som forskar om fred och säkerhet och ansvarar för institutionens Mastersprogram i krishantering och fredsbyggande.

Elin Andersson, övrig/annan befattning

Kommunikatör vid kansliet för samhällsvetenskap.

Elisabeth Olivius, universitetslektor
Telefon
090-786 51 64

Elisabeth Olivius är universitetslektor i freds och konfliktstudier. Hennes forskning undersöker hur könade maktrelationer produceras och omformas under konflikter, migration och fredsbyggande.

Elsa Reimerson, universitetslektor
Telefon
090-786 61 78

Lärare och forskare i statsvetenskap med särskild inriktning mot miljöpolitik, naturskydd och urfolksfrågor. Koordinator för ämneslärarprogrammet samhällskunskap. 

Eva Leffler, universitetslektor
Telefon
090-786 64 41

Jag är universitetslektor och docent i pedagogik. Jag undervisar och forskar främst inom skolutveckling med inriktning mot entreprenöriellt lärande  inom grund- och gymnasieskolan.

Eva Sundström, universitetslektor
Telefon
090-786 58 99
Ewa Morén, ekonomiadministratör

Administratör, ekonomi & utbildning

Frida Grimm, doktorand
Telefon
090-786 55 35

Jag är sedan augusti 2018 doktorand i Pedagogik vid Centrum för skolledarutveckling. Mitt forskningsintresse rör det mellanledarskap som skapats genom karriärreformen för lärare. 

Gudrun Svedberg, universitetslektor
Telefon
090-786 96 75

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Helene Ärlestig, professor

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap och docent i pedagogik. Hon är föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling och biträdande prefekt på Statsvetenskapliga institutionen.

Indika Perera, projektassistent
Jennie Brandén, doktorand
Telefon
090-786 69 75

Doktorand i Statsvetenskap

Jenny Hedström, forskningsassistent, förste
Jessika Wide, universitetslektor
Telefon
090-786 95 42

Meriterad lärare samt forskare i statsvetenskap med särskild inriktning mot förvaltning, kommunpolitik och lokal demokrati. Koordinator för statsvetenskaps kurser på vårdadministrativa programmet. Ledamot i samhällsvetarprogrammets och socionomprogrammets programråd.

Johan Hellström, universitetslektor
Telefon
090-786 78 91

Johan Hellström är docent i statsvetenskap och forskar främst om politiska partier och regeringar i Europa.

Johanna Frank, studieadministratör (tjänstledig)
Telefon
090-786 93 45
Jonas Lindahl, projektassistent
Katarina Eckerberg, professor
Telefon
070-255 62 36

Katarina Eckerberg är professor i statsvetenskap, särskilt offentlig förvaltning, och forskar om miljö-, klimat- och naturresurspolitik på global, nationell och lokal nivå.

Katarina Norberg, universitetslektor

Katarina Norberg är docent i pedagogik och biträdande föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling.

Katarina Roos, universitetslektor
Telefon
090-786 95 43
Kristina Ödmark, universitetsadjunkt, adjungerad
Lars Norqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 93 31

Universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen

Lena Wennberg, universitetslektor
Telefon
090-786 99 37
Lina Sidenhag, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 62 88
Linn Antonsson, administratör, utbildning
Telefon
090-786 71 30

Administrerar: Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer och Rekryteringsutbildning för utbildningsledarskap.

Magnus Blomgren, universitetslektor
Telefon
090-786 61 71

Magnus Blomgren är docent i statsvetenskap, samt prefekt för statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. 

Malin Benerdal, övrig/annan befattning
Malin Åkebo, forskare (tjänstledig)
Telefon
090-786 57 50
Malin Österlind, universitetslektor
Telefon
090-786 58 53
Malin E Wimelius, universitetslektor
Telefon
090-786 52 32
Maria Wester, universitetslektor
Telefon
090-786 78 75

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Marie Karling, universitetsadjunkt, adjungerad
Marie Olsson, samordnare, HR
Telefon
090-786 55 32

Personalsamordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och Umeå Centrum för genusstudier (UCGS)

Mattias Källström, administratör, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 56 83
Niklas Eklund, universitetslektor
Telefon
090-786 61 72
Patrik Johansson, universitetslektor
Telefon
090-786 99 77

Studierektor Patrik Johansson arbetar med bemanning, utbildningsadministration och pedagogisk utveckling, och undervisar och forskar inom freds- och konfliktstudier.

Peter Högstadius, universitetsadjunkt, senior
Telefon
090-786 76 61
Petronella Sirkka, universitetsadjunkt, adjungerad
Pär Poromaa Isling, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
090-786 98 23
Rasmus Karlsson, universitetslektor
Telefon
090-786 60 01

Docent i statsvetenskap och meriterad lärare. Forskar i huvudsak om klimatpolitik utifrån ett ekomodernistiskt perspektiv.

Rolf Hugoson, universitetslektor
Telefon
090-786 71 34
Sara Lyrenäs, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 61 69
Sezen Atik Gumuscu, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 64 77
Staffan Ingmanson, universitetslektor
Telefon
090-786 65 49

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktining mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Susanne Nilsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 90 96
Therese Bjärstig, forskare
Telefon
070-216 12 68

Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap, vars forskning fokuserar på naturresursförvaltning. Se presentationen nedan för detaljer.

Ulf Leo, universitetslektor
Telefon
090-786 51 15

Ulf Leo är biträdande utbildningschef vid Centrum för skolledarutveckling och ansvarig för skolledarskapskursen. Ulf är docent i rättssociologi med inriktning på utbildningsledarskap. 

Veronica Strandh, forskare (tjänstledig)
Telefon
090-786 50 72

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen med särskild inriktning mot krishanteringsforskning och freds- och konfliktforskning.

Viveca Stenkula Dahl, universitetsadjunkt, adjungerad