Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Adress

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel: 090-786 50 00 (vxl)

Anställda medarbetare

Abrak Saati, forskare
Telefon
090-786 61 74

Abrak Saati är forskare på statsvetenskapliga institutionen. 

 

 

Anders Lidström, professor

Anders Lidström är professor i statsvetenskap. Han forskar om lokal, regional och urban politik och förvaltning, både i Sverige och i ett jämförande perspektiv.

Anderz Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 50 13
Anna Palmgren Vahlroos, studievägledare (tjänstledig)
Telefon
090-786 51 77

Studie - och programvägledare på Statsvetenskapliga institutionen. Mottagning tisdagar kl. 13-15, i övrigt tidsbokning.

Anna Rantala, universitetslektor
Telefon
090-786 74 96
Anna Zachrisson, universitetslektor
Telefon
090-786 61 85

Anna Zachrisson är docent och forskar om naturresurs- och miljöförvaltning och -politik, främst kopplat till gles- och landsbygdsområden.

Björn Ahlström, universitetslektor
Telefon
090-786 55 41
Christina Boström, administratör
Telefon
090-786 73 26

Christina Boström är facklig förtroendeman och inte längre verksam vid statsvetenskapliga institutionen.

David Feltenius, universitetslektor
Telefon
090-786 50 28

Antagen som docent vid fakulteten, meriterad lärare samt ansvarig för Politices kandidatprogrammet. Läs mer om mina forskningsområden på min presentationssida.

Dzenan Sahovic, universitetslektor
Telefon
090-786 57 74

Dzenan Sahovic är docent i statsvetenskap som forskar om fred och säkerhet och ansvarar för institutionens Mastersprogram i krishantering och fredsbyggande.

Elin Stark, universitetslektor, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 69 50

Fil.dr. i Statsvetenskap med forskning inriktad mot det utbildningsvetenskapliga området. Undervisar om politik och förvaltning på flera professionsutbildningar.

Elisabeth Olivius, universitetslektor
Telefon
090-786 51 64

Elisabeth Olivius är universitetslektor i freds och konfliktstudier. Hennes forskning undersöker hur könade maktrelationer produceras och omformas under konflikter, migration och fredsbyggande.

Elsa Reimerson, universitetslektor
Telefon
090-786 61 78

Lärare och forskare i statsvetenskap med särskild inriktning mot miljöpolitik, naturskydd och urfolksfrågor. Koordinator för ämneslärarprogrammet samhällskunskap. 

Eva Leffler, universitetslektor
Telefon
090-786 64 41

Jag är universitetslektor, docent i pedagogik med inriktning ledarskap, lärande och skolutveckling. Jag är dessutom biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning, samverkan och tekniskt stöd.

Eva Sundström, universitetslektor
Telefon
090-786 58 99
Ewa Morén, ekonomiadministratör

Administratör, ekonomi & utbildning

Frida Grimm, doktorand
Telefon
090-786 55 35

Jag är doktorand inom Pedagogik vid Pedagogiska institutionen och knuten till Centrum för skolledarutveckling. I min forskning utforskar jag förstelärares ledarskap för lärande.

Gudrun Svedberg, universitetslektor
Telefon
090-786 96 75

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Helene Ärlestig, professor

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap och docent i pedagogik. Hon är föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling och biträdande prefekt på Statsvetenskapliga institutionen.

Irina Mancheva, första forskningsassistent
Telefon
090-786 65 87

Intresserad av styrning, miljöpolitik och naturresursförvaltning.

Jennie Brandén, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-786 69 75

Doktorand i Statsvetenskap

Jessika Wide, universitetslektor
Telefon
090-786 95 42

Jessika Wide är universitetslektor och meriterad lärare i statsvetenskap. Hennes forskningsintressen rör kön och politik, brukarinflytande samt äldreomsorg och marknadisering.

Johan Hellström, universitetslektor
Telefon
090-786 78 91

Johan Hellström är docent i statsvetenskap och forskar främst om politiska partier och regeringar i Europa.

Johanna Frank, studieadministratör
Telefon
090-786 93 45
Katarina Eckerberg, professor
Telefon
070-255 62 36

Katarina Eckerberg är professor i statsvetenskap, särskilt offentlig förvaltning, och forskar om miljö-, klimat- och naturresurspolitik på global, nationell och lokal nivå.

Telefon
090-786 88 51

Doktorand i statsvetenskap sedan september 2017. Syftet med min avhandling är att analysera partnerskap som en form för styrning av det konfliktfyllda ämnet klövviltsförvaltning i Sverige.

Katarina Norberg, universitetslektor

Katarina Norberg är docent i pedagogik vid Centrum för Skolledarutveckling.

Katarina Roos, universitetslektor
Telefon
090-786 95 43
Lars Norqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 93 31

Universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen

Lena Wennberg, universitetslektor
Telefon
090-786 99 37
Lina Sidenhag, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 62 88
Linn Antonsson, administratör, utbildning
Telefon
090-786 71 30
Linnéa Eriksson Östberg, administratör
Telefon
090-786 51 52

Arbetar med studieadministration vid Statsvetenskapliga institutionen. 

Magnus Blomgren, universitetslektor
Telefon
090-786 61 71

Magnus Blomgren är docent i statsvetenskap, samt prefekt för statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. 

Magnus Larsson, universitetslektor
Telefon
090-786 80 14
Malin Nygren, studievägledare
Telefon
090-786 63 09
Malin Österlind, universitetslektor
Telefon
090-786 58 53
Malin E Wimelius, universitetslektor
Telefon
090-786 52 32
Maria Wester, universitetslektor

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Marie Karling, adjungerad universitetsadjunkt
Marie Olsson, hr-samordnare
Telefon
090-786 55 32

Personalsamordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och Umeå Centrum för genusstudier (UCGS)

Niklas Eklund, universitetslektor
Telefon
090-786 61 72
Patrik Johansson, universitetslektor
Telefon
090-786 99 77

Patrik Johansson är lärare och forskare i freds- och konfliktstudier och samordnare för programmet för internationell kris- och konflikthantering.

Peter Högstadius, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 76 61
Petronella Sirkka, adjungerad universitetsadjunkt
Pär Poromaa Isling, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
090-786 98 23
Rasmus Karlsson, universitetslektor
Telefon
090-786 60 01

Docent i statsvetenskap och excellent lärare. Forskar i huvudsak om klimatpolitik utifrån ett ekomodernistiskt perspektiv.

Rolf Hugoson, universitetslektor
Telefon
090-786 71 34

Två teoretiska teman präglar min forskning: policyanalys och retorisk teori. Ur empirisk synvinkel finns tre ämnesområden: (1) kulturpolitik, (2) diplomati och konflikt, (3) stadshistoria.

Sara Lyrenäs, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 61 69
Sezen Atik Gumuscu, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 64 77
Staffan Ingmanson, universitetslektor
Telefon
090-786 65 49

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktining mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Susanne Nilsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 90 96
Therese Bjärstig, forskare
Telefon
070-216 12 68

Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap, vars forskning fokuserar på samverkan och naturresursförvaltning i vid bemärkelse. Se presentation och publikationer för närmare detaljer.

Ulf Leo, universitetslektor
Telefon
090-786 51 15

Ulf Leo är biträdande utbildningschef vid Centrum för skolledarutveckling och ansvarig för skolledarskapskursen. Ulf är docent i rättssociologi med inriktning på utbildningsledarskap. 

Veronica Strandh, forskare
Telefon
090-786 50 72

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen med särskild inriktning mot krishanteringsforskning och freds- och konfliktforskning.

Viveca Stenkula Dahl, adjungerad universitetsadjunkt