"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Expertlista inom statsvetenskap och utbildningsledarskap

Listan över institutionens experter är ordnad efter ämnesområde. Använd bokstäverna för att hitta det område som du är intresserad av.

Klicka på personens namn för kontaktuppgifter.
Bilder på våra forskare finns i universitetets nyhetsrum på Mynewsdesk.

A

Arbetets automatisering: Kalle Eriksson
Arktisk säkerhetspolitik:
 Niklas Eklund

B

Balkan: Dzenan Sahovic
Baltikum: Péteris F Timofejevs
Beredskap: Niklas Eklund, Veronica Strandh
Biologisk mångfald: Camilla Sandström
Biståndspolitik: Péteris F Timofejevs
Brukarinflytande: David Feltenius, Jessika Wide

C

Civila samhället: David Feltenius, Veronica Strandh
Civilförsvar: Niklas Eklund
Common-pool resources: Anna Zachrisson

D

Deliberativ demokrati: Camilla Sandström, Anna Zachrisson
Deltagande processer: Therese Bjärstig, Camilla Sandström
Demokratisering: Abrak Saati
Digitalisering av skola: Lars Norqvist
Digitalisering inom utbildning: Lars Norqvist

E

EIP-Agri: Therese Bjärstig
EU - Europeiska unionen: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström, Péteris F Timofejevs
EU och medlemsstaterna: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren
EU och Sverige: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström
EU och utvidgningen: Dzenan Sahovic
Europas historia: Rolf Hugoson
European Capitals of Culture: Rolf Hugoson

F

Feminism: Elisabeth Olivius
Federalism: Niklas Eklund
FN - Förenta nationerna: Patrik Johansson, Elisabeth Olivius
Folkrätt: Patrik Johansson
Fransk politik: Rolf Hugoson
Fredsbyggande: Patrik Johansson, Elisabeth Olivius, Dzenan Sahovic
Fredsprocesser: Elisabeth Olivius, Malin Åkebo
Frivilligverksamhet vid kriser: Veronica Strandh
Författningspolitik: David Feltenius
Förstelärare: Frida Grimm
Förvaltningspolitik: Niklas Eklund, David Feltenius, Anders Lidström

G

Globala ekonomiska institutioner: Ann-Sofi Rönnbäck
Globalisering: Ann-Sofi Rönnbäck
Gruv- och mineralpolitik: Anna Zachrisson
Grön omställning: Therese Bjärstig, Camilla Sandström
Grön tillväxt: Elias Isaksson

H

Handelspolitik: Ann-Sofi Rönnbäck
Humanitärt bistånd: Elisabeth Olivius
Högerpopulistiska partier: Péteris F Timofejevs

I

Icke-formellt lärande: Lars Norqvist
Icke-formell utbildning:
Lars Norqvist
Idéanalys: Kalle Eriksson
Industripolitik:
 Rolf Hugoson
Internationell flyktingpolitik: Elisabeth Olivius
Internationell migration: Patrik Johansson, Elisabeth Olivius
Internationell politik: Elisabeth Olivius
Intresseorganisationer: David Feltenius
Italiensk politik: Rolf Hugoson

J

Jämförande förvaltning: Niklas Eklund, Anders Lidström
Jämställdhetspolitik: Elisabeth Olivius

K

Kampen om regeringsmakten: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Kandidatnominering: Magnus Blomgren, Jessika Wide
Klimatpolitik: Camilla Sandström
Kommunal demokrati: David Feltenius, Jessika Wide
Kommunalpolitiker: Magnus Blomgren, Jessika Wide
Kommunal översiktsplanering: Therese Bjärstig
Konstitutionell återuppbyggnad: Abrak Saati
Krig och fred: Patrik Johansson, Dzenan Sahovic
Krisberedskap: Dzenan Sahovic, Veronica Strandh
Krishantering: Veronica Strandh
Kulturarv i konflikter: Dzenan Sahovic
Kulturhuvudstäder: Rolf Hugoson
Kulturpolitik: Rolf Hugoson
Kvinnorepresentation: Jessika Wide
Kön och internationell politik: Elisabeth Olivius
Kön och politik: Jessika Wide
Könskvotering: Jessika Wide

L

Landsbygdsutveckling: Therese Bjärstig, Camilla Sandström
Landskapsplanering: Therese Bjärstig
Ledarskap: Olof Johansson
Lokal demokrati: Magnus Blomgren, Jessika Wide
Lokal och regional politik: Magnus Blomgren, Anders Lidström
Lärande och informations- och kommunikationsteknologier (IKTer): Lars Norqvist
Lärarledarskap: Frida Grimm

M

Mellanöstern: Patrik Johansson
Miljöpolitik: Elsa Reimerson, Camilla Sandström, Irina Mancheva
Myanmar/Burma: Elisabeth Olivius
Människors agerande i kriser: Veronica Strandh

N

Naturresurspolitik och förvaltning: Therese Bjärstig, Elsa Reimerson, Camilla Sandström, Anna Zachrisson
Naturvård: Therese Bjärstig, Elsa Reimerson, Camilla Sandström, Anna Zachrisson
New public management (NPM): David Feltenius
Nordisk politik: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren
Nyval: Johan Hellström

O

Offentligt ledarskap: Olof Johansson, Niklas Eklund
Organisation: Olof Johansson, Niklas Eklund

P

Palestinafrågan: Patrik Johansson
Partisystem: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström
Pedagogiskt ledarskap: Helene Ärlestig
Policyanalys: Olof Johansson, Camilla Sandström
Polisen: Niklas Eklund
Politisk ekonomi: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Politisk idéhistoria: Torbjörn Bergman
Politisk kultur: Dzenan Sahovic
Politisk representation och ansvarstagande: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Politisk teori: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Christine Hudson, Kalle Eriksson
Politiska ideologier: Torbjörn Bergman, Kalle Eriksson
Politiska institutioner och system: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström
Politiska partier: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström, Jessika Wide
Post-konflikt statsbyggande: Abrak Saati, Dzenan Sahovic
Privata utförare inom äldreomsorg: David Feltenius
Professionella normer i skolan: Ulf Leo

R

Regeringar: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Regeringsbildning: Torbjörn Bergman, Johan Hellström
Regeringsstabilitet: Johan Hellström
Regional politik: Anders Lidström
Regional utveckling: Rolf Hugoson
Representativ demokrati: Johan Hellström, Torbjörn Bergman
Retorik: Rolf Hugoson
Rysk och postsovjetisk politik: Niklas Eklund

S

Samhällsplanering: Elias Isaksson
Skogens sociala värden:
Therese Bjärstig
Skogspolitik: Therese Bjärstig, Camilla Sandström
Skolors kvalitetsarbete: Helene Ärlestig
Skolledarskap: Helene Ärlestig, Ulf Leo, Lars Norqvist
Skolutveckling: Ulf Leo
Social representativitet: Jessika Wide
Stadspolitik: Rolf Hugoson, Elias Isaksson
Styrning: Camilla Sandström, Elsa Reimerson
Säkerhetspolitik: Niklas Eklund

T

Tillväxt och hållbarhet: Elias Isaksson
Transportpolitik:
Elias Isaksson

U

Umeå 2014: Rolf Hugoson
Umeå stads historia: Rolf Hugoson
Urban politik: Niklas Eklund, Anders Lidström
Urban networks: Rolf Hugoson
Urfolk: Elsa Reimerson
Utbildningsledarskap: Lars Norqvist
Utbildningspolitik: Olof Johansson
Utvärdering: Therese Bjärstig

V

Val och valsystem: Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Johan Hellström
Valdeltagande: Jessika Wide
Vapenstilleståndsavtal: Malin Åkebo
Vilt och viltförvaltning: Camilla Sandström
Vind- och vattenkraft: Therese Bjärstig
Välfärdsstaten: David Feltenius

Ä-Ö

Äldreomsorg: David Feltenius Jessika Wide
Äldrepolitik: David Feltenius
Äldrerepresentation: Jessika Wide

Öppen fritidsverksamhet: Lars Norqvist
Östeuropa:
Péteris F Timofejevs

 

Senast uppdaterad: 2024-02-05