Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med våra forskare

Forskare och lärare vid vår institution samverkar regelbundet med det omgivande samhället via forskningsprojekt, föredrag, workshops, utvärderingar, omvärldsanalyser. Syftet är antingen att generera nya kunskap tillsammans med företag, myndigheter eller organisation eller att förmedla forskningsresultat till det omgivande samhället.

Forskning
Forskning

Läs mer om Statsvetenskapliga institutionens fem profilområden inom forskning.

Expertområden
Expertområden

Översikt över inom ett flertal statsvetenskapliga områden.

Personal
Personal

Hitta kontaktuppgifter till institutionens personal.

Som en del i förmedlingen av forskningsresultat deltar våra forskare och lärare ofta i den aktuella samhällsdebatten och medverkar som kommentatorer eller experter i media, inte minst i samband med valrörelser.

Är du intresserad av att komma i kontakt med forskare för att lösa specifika problem, göra utvärderingar eller andra typer av uppdrag? Du hittar kontaktvägar till forskare högre upp på denna sida!

Uppdragsforskning

Uppdragsforskning syftar till att producera nya forskningsresultat genom samarbete mellan akademin, näringsliv och offentlig sektor. Beställaren av uppdragsforskning ges möjlighet att få en problemställning vetenskapligt granskad, analyserad och utvecklad av våra forskare och lärare. Det kan också handla om medverkan i offentliga utredningar eller i kortare specifika uppdrag inom våra ämnen.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är en samarbetsform för företag eller organisationer som önskar kompetensutveckla sin personal. Utbildningens innehåll utformas gemensamt mellan uppdragsgivaren och våra forskare och lärare och kan ske i form av kortare kurser, eller seminarier.

Expertkunskap

Den expertis som våra forskare och lärare besitter används ofta för att lösa specifika frågeställningar eller mer avgränsade problem på uppdrag av organisationer. Det kan till exempel handla om rådgivning eller utvecklingsuppdrag. Till skillnad mot uppdragsforskning skiljer sig expertkonsultation genom att den i första hand utnyttjar befintlig kunskap och inte har som syfte att producera nya forskningsresultat.

Forskningsprojekt

Nedan finns några exempel på projekt som sker i nära samverkan med avnämare: