Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Studera utomlands, steg för steg

På denna sida kan du hitta en allmän steg för steg-översikt över processen för nominering, ansökan och studier utomlands. Beskrivningen gäller de organiserade utbytena, det vill säga genom utbytesprogram och bilaterala avtal.

Steg 1. Planering

Börja planera ditt utbyte i god tid. Ju tidigare du kontrollerar dina möjligheter desto bättre förberedd kommer du att vara för urvalsprocessen och kan vidta dina åtgärder för att öka dina chanser att bli nominerad. Avtalsdatabasen innehåller information om partneruniversiteten på alla nivåer.

När du tittar på möjliga destinationer bör du ta hänsyn till alla akademiska och praktiska aspekter på utbytet. Det rekommenderas starkt (och i vissa fall är det en stor fördel) att ha en tydlig bild av vilka kurser du vill studera. Observera att det kan vara svårt att hitta ett lämpligt kursblock. Försäkra dig om att de kurser du väljer ger dig poäng som kan inkluderas i din slutexamen. Exempel på kurser som inte kan inkluderas är 100 kurser i USA, som inte är på universitetsnivå trots att de ges vid universiteten.

Du kan ta en titt på webbsidan med studentrapporter, som ger dig möjlighet att läsa berättelser från studenter som har kommit tillbaka från sitt utbyte och beskriver sina erfarenheter. Vidare anordnar International Office vid Umeå universitet regionsspecifika möten där du personligen kan träffa studenter som har varit där en tid.

Steg 2. Ansök om nominering

För att utnyttja något av avtalen måste du nomineras av Umeå universitet. Du kan inte utnyttja de befintliga avtalen utan det. Varje avtalsägare har sina egna tidsfrister och urvalskriterier. 

Centrala avtal och fakultetsavtal (hanteras av Internationella kontoret)

Alla platser tillkännages på hösten (oktober, ansökningsfrist ofta till mitten av november). Platserna avser det kommande läsåret. Om du vill gå vårterminen 2021/2022 måste du därför ansöka redan under höstterminen 2020/2021.

Urvalskriterier:

·         ECTS-poäng vid ansökan (max 3 poäng)

·         Studietakt (max 3 poäng)

·         Val av kurser vid värduniversitetet (1 poäng)

·         Buddyprogram (max 2 poäng)

·         Skicka in fullständig ansökan (1 poäng)

Mer information om centrala platser hittar du här.

Handelshögskolans avtal

Vissa platser genom Handelshögskolan är också öppna för IE-studenter och det kan vara värt ett försök. Tidsfristen efter International Office tidsfrist och efter att urvalsförfarandena har slutförts. Förra årets platser meddelades den 1 februari, tidsfrist 1 mars.

För att gå höst- eller vårterminen 2020/2021 måste du därför ansöka under vårterminen 2019/2020.

Urvalskriterier:

·         ECTS-poäng vid ansökan

·         Studieresultat

·         Motivation (motivationsbrev förväntas)

·         Andra meriter

·         Språkkunskaper (om det är relevant)

Mer information om utbytesprogram på Handelshögskolan finns på deras hemsida.

Avtal för Institutionen för matematik och matematisk statistik

Som student vid Institutionen för matematik och matematisk statistik kan du också utnyttja Erasmus+ och bilaterala avtal som vår institution har ingått. Du kan ansöka två gånger om året för kommande termin: 

Om du vill gå höstterminen 2020/2021 måste du skicka in din ansökan senast den 1 mars 2020/2021.


Om du vill gå vårterminen 2020/2021 måste du skicka in din ansökan senast den 20 september 2020/2021.

Notera att du bara behöver ansöka om nominering några månader i förväg, i motsats till Handelshögskolans avtal och centrala avtal. Med start från ansökningar för läsåret 2017/2018 antar institutionen de centrala avtalens urvalskriterier.

Ansökningsblanketten finns här.

Andra institutioners avtal

I vissa fall är det möjligt att utnyttja avtal som har ingåtts av andra institutioner om de har lediga platser och deras partnerinstitution är villig att ta emot studenten. Det finns inget gemensamt förfarande eller gemensamma tidsfrister bland institutionerna, så du måste kontakta institutionen i god tid för att kontrollera möjligheter och formaliteter för att nomineras för utbyte.

Steg 3. Ansökan

Om du har blivit nominerad att delta i utbytet måste du efter urvalsprocessen lämna in en formell ansökan om utbytesstudier vid värdinstitutionen. Denna del varierar mycket beroende på destinationen och typen av avtal. En av de gemensamma delarna är dock behovet av att framställa ett formellt utbildningsavtal, som är det dokument som beskriver de kurser du planerar att ta när du är utomlands. Detta dokument måste godkännas av den avsändande institutionen, värdinstitutionen och studenten.

Steg 4 Stipendieansökan

Om du vill ha ett utbyte inom särskilda utbytesprogram är du sannolikt berättigad till ett stipendium som täcker vissa extra kostnader utomlands. Avtalsägarna bör förse dig med nödvändig information om ansökningsprocessen.

Notera att du kan ansöka om viss extern finansiering även om du inte ingår i ett utbytesprogram. Mer information finns på denna webbsida.

Steg 5. Förberedelser inför utbytet

Efter att ha nominerats och accepterats av värdinstitutionen måste du ordna flera praktiska arrangemang. Det kan innefatta, men är inte begränsat till, resor, visum, CSN, boende och försäkring. Beroende på det specifika avtalet kan du få mer eller mindre hjälp från värdinstitutionen. Börja förbereda dig i god tid för att inte riskera att hamna på flygplatsen utan visum.

Steg 6. Förändringar i utbildningsavtalet

I sällsynta fall måste eleverna anpassa sitt utbildningsavtal efter ankomsten till värdinstitutionen. Det kan bero på oförutsedda schemakollisioner, ändrade eller inställda kurser. Så snart en sådan situation uppstår måste en ändring av avtalet göras och undertecknas av alla de tre parterna igen. Om ej godkända ändringar görs av studierna utomlands kan det leda till att utbytesperioden inte godkänns som en del av utbildningen vid hemuniversitetet.

Steg 7. Betygsöverföring

När du återvänder till Umeå måste du ta med dig dina utdrag ur betygsregistret (dokument från värdinstitutionen som anger vilka kurser du har läst och vilka betyg du har fått) som ligger till grund för dina studier, som ska godkännas av Umeå universitet. De flesta institutioner ger eleverna dessa dokument i pappersform vid avresan och vissa tillhandahåller dem elektroniskt. Mer information om betygsöverföring finns här.