"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Registrering på kurs

För att få läsa de kurser du är antagen till måste du registrera dig. Det gäller även för kurser inom program. Här kan du läsa om vad registreringen innebär och hur den går till.

För att få börja läsa på en utbildning ska du ha tagit dig genom följande steg:

  1. Anmäla dig
  2. Bli antagen
  3. Registrera dig

Registrera dig i tid och behåll din plats

När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på din utbildning i samband med kursstart. För vissa utbildningar registrerar du dig själv via webben eller en lärplattform medan för andra sker registrering vid introduktionstillfället.

I ditt välkomstbrev beskrivs vad som gäller kring registrering för din utbildning.

Registreringen innebär att du meddelar att du kommer att läsa utbildningen. Du måste vara registrerad i studiedokumentationssystemet Ladok för att få delta i undervisningen och för att kunna få dina resultat under kursen dokumenterade. Har du inte registrerat dig i tid enligt de instruktioner du får från institutionen eller programmet kan du förlora din plats. Och har ansökt om studiemedel från CSN så betalas de ut först efter att du blivit registrerad. 

Läs mer här om hur du ska göra ifall kursen du ska registrera dig på har självregistrering på studentwebben.

Om du blivit antagen med villkor

Om du inte ännu har fått slutbetyg eller motsvarande för utbildning vid tiden när antagningen sker (eller andra meriter som har bedömts ge motsvarande kunskaper) som utgör behörighetskrav för den utbildning du anmält dig till kan du blivit antagen med villkor. Det ser du i sådant fall i ditt antagningsbesked.

Har du blivit antagen med sådant villkor så måste du visa att du uppfyller behörighetskravet för den institution som ger utbildningen, innan du kan bli registrerad på utbildningen.

Regler för registrering

Det finns regler vid Umeå universitet som handlar om registrering. Du hittar dem i Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå. Regeldokumentet finns på sidan Utbildning på grund- och avancerad nivå som du når via länken till Regelverket på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2022-11-25