Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Registrering på kurs

För att få läsa de kurser du är antagen till måste du registrera dig. Det gäller även för kurser inom program. Här kan du läsa om vad registreringen innebär och hur den går till.

Registreringen innebär att du meddelar att du kommer att läsa utbildningen. Du måste vara registrerad i studiedokumentationssystemet Ladok för att få delta i undervisningen och för att kunna få dina resultat under kursen dokumenterade. Utan en registrering kan du inte heller få ut dina studiemedel. Har du inte registrerat dig i tid enligt de instruktioner du får från institutionen eller programmet kan du förlora din plats.

Registreringen sker i samband med kursstart. För vissa utbildningar registrerar du dig själv via webben medan för andra sker registrering på plats. Vad som gäller för din utbildning ser du i ditt välkomstbrev.

Läs mer här om hur du ska göra ifall kursen du ska registrera dig på har självregistrering på studentwebben.

Regler för registrering

Det finns regler vid Umeå universitet som handlar om registrering. Du hittar dem i Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå. Regeldokumentet finns på sidan Utbildning på grund- och avancerad nivå som du når via länken till Regelverket på den här sidan.