Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Registrering på kurs

För att få läsa de kurser du är antagen till måste du registrera dig. Det gäller även för kurser inom program. Här kan du läsa om vad registreringen innebär och hur den går till.

För att få börja läsa på en utbildning ska du ha tagit dig genom följande steg:

  1. Anmäla dig
  2. Bli antagen
  3. Registrera dig

Registreringen innebär att du meddelar att du kommer att läsa utbildningen. Du måste vara registrerad i studiedokumentationssystemet Ladok för att få delta i undervisningen och för att kunna få dina resultat under kursen dokumenterade. Om du har ansökt om studiemedel från CSN så betalas de ut först efter att du blivit registrerad. Har du inte registrerat dig i tid enligt de instruktioner du får från institutionen eller programmet kan du förlora din plats.

Registreringen sker i samband med kursstart. För vissa utbildningar registrerar du dig själv via webben medan för andra sker registrering på plats. Vad som gäller för din utbildning ser du i ditt välkomstbrev.

Läs mer här om hur du ska göra ifall kursen du ska registrera dig på har självregistrering på studentwebben.

Om du blivit antagen med villkor

Det kan vara så att du inte ännu har fått slutbetyg eller motsvarande för utbildning (eller andra meriter som har bedömts ge motsvarande kunskaper) som utgör behörighetskrav för den utbildning du anmält dig till, vid tiden när antagningen sker. Då kan du bli antagen med villkor. Det ser du i sådant fall i ditt antagningsbesked.

Har du blivit antagen med sådant villkor så måste du visa för den kursgivande institutionen att du uppfyller behörighetskravet innan du kan bli registrerad på utbildningen.

Regler för registrering

Det finns regler vid Umeå universitet som handlar om registrering. Du hittar dem i Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå. Regeldokumentet finns på sidan Utbildning på grund- och avancerad nivå som du når via länken till Regelverket på den här sidan.