"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Behörighet är dina förkunskaper

För att få läsa på universitetet eller högskolan måste du vara behörig. Det betyder att du måste ha vissa förkunskaper för att klara av utbildningen. För alla utbildningar måste du ha grundläggande behörighet och till många utbildningar behöver du även särskild behörighet. Vilka kraven är beror på utbildning och utbildningsnivå.

Vad är behörighet?

Du måste du ha vissa förkunskaper för att läsa på universitetet eller högskola. Studievägledare Richard Hartvik förklarar hur det fungerar.

Behörighet på grundnivå

För program och kurser på grundnivå delas behörigheterna in i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har du om du har fullständigt betyg från

  • gymnasieskola
  • komvux
  • folkhögskola
    eller
  • är behörig på annat sätt genom dokumenterad arbetslivserfarenhet eller färdighetsprov.

Beroende på vilket år du fick ditt betyg kan du även behöva ha läst vissa specifika kurser för att ha grundläggande behörighet. På Antagning.se beskrivs hur dina betyg funkar när du ska söka en högskoleutbildning.

Särskild behörighet

För många utbildningar måste du även ha särskild behörighet. Det betyder i de flesta fall att du måste ha läst vissa gymnasiekurser – till exempel naturvetenskapliga kurser för en civilingenjörsutbildning eller extra matematik för ekonomutbildningar. Det kan också innebära krav på att du har läst vissa högskolekurser, att du har arbetat tidigare eller skickar in arbetsprover. I vissa fall kan du även bli behörig genom dokumenterad arbetslivserfarenhet eller färdighetsprov.

Behörig på avancerad nivå

För att få börja läsa ett program på avancerad nivå (master eller magister) måste du ha en examen om minst tre år på grundnivå. Du kan också vara behörig om du har motsvarande utländsk examen, eller motsvarande kvalifikationer.

För att läsa fristående kurser på avancerad nivå krävs att du har läst utbildning på grundnivå. Det finns alltså inget examenskrav.

Andra vägar till behörighet

Om du inte har de förkunskaper du behöver kan du komplettera din tidigare utbildning. Hur du kan komplettera beror på vilken typ av behörighet du saknar.

  • Om du saknar grundläggande och/eller särskild behörighet kan du läsa kurser på gymnasieskola, komvux eller folkhögskola.
  • Saknar du särskild behörighet i naturvetenskapliga ämnen kan du läsa en förutbildning som tekniskt-naturvetenskapligt basår. Särskild behörighet i naturvetenskapliga ämnen krävs till exempel för civilingenjörsutbildningar.
  • Du som saknar formell behörighet men anser att du skaffat relevanta färdigheter på annat sätt kan få din reella kompetens prövad.
  • Du som har gymnasial eller akademisk utbildning, eller motsvarande kunskaper, från ett annat land än Sverige kan söka universitetsstudier på Umeå universitet. Det här gäller för dig som har utländsk utbildning.
Högskoleprovet

Öka dina chanser att komma in på den utbildning du vill gå.

Allmän studievägledning

Osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Prata med oss!

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2023-03-21