Hoppa direkt till innehållet
printicon

Speciallärarprogrammet

Den här sidan vänder sig till dig som är student på programmet.

 

Speciallärarprogrammet 90 hp

I cambro hittar du information för den kurs du ska läsa: www.umu.se/student

Klicka vidare till ansvarig institution för information om kursplan, litteratur, kursansvarig lärare och schema. Läs mer om kursernas innehåll i den kursplan som finns för varje kurs. Kursplanerna hittar du i kursplanesök genom att ange kurskoden.

Översikt träffar och kurser hösten 2018 (för antagna ht18)

STUDIEPLAN ANTAGNA HT 2018

Länk till kursplaner uppdateras allteftersom de är klara

Termin 1

Introduktion till det specialpedagogiska fältet
Kursplan: 6SP050
Pedagogiska institutionen

Speciallärarens och specialpedagogens yrkesfunktion
Kursplan: 6SP052
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer
Kursplan: 6SP051
Pedagogiska institutionen

Termin 2

Inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling

Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare
Kursplan: 6SD010 (finns ej att länka till ännu)
Institutionen för språkstudier

Inriktning mot matematikutveckling

Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv
Kursplan: 6PE198
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser
Kursplan: 6PE199
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser
Kursplan: 6PE200
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Inriktning mot utvecklingsstörning

Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning
Kursplan: 6SP054
Pedagogiska institutionen

Undervisning, kommunikation och kunskapsutveckling - Utvecklingsstörning
Kursplan: 6SP055
Pedagogiska institutionen

Termin 3

Inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling
Vetenskaplig metodkurs 7,5 hp
Examensarbete 15 hp
Breddningskurs 7,5 hp

Inriktning mot matematikutveckling
Vetenskaplig metodkurs 7,5 hp
Examensarbete 15 hp
Breddningskurs 7,5 hp

Inriktning mot utvecklingsstörning
Vetenskaplig metodkurs 7,5 hp
Examensarbete 15 hp
Breddningskurs 7,5 hp

STUDIEPLAN UTVECKLINGSSTÖRNING ANTAGNA HT17
Termin 1

Det specialpedagogiska fältet 15 hp
Kurskod: 6SP038
Pedagogiska institutionen

Professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor 7,5 hp
Kurskod: 6PE082
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Processer i praktiken inom det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Kurskod: 6SP039
Pedagogiska institutionen

Termin 2

Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning 15 hp
Kurskod: 6SP049
Pedagogiska institutionen

Undervisning, kommunikation och kunskapsutveckling - Utvecklingsstörning 15 hp
Kurskod: 6SP048
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Termin 3

Kurskod: 6SP047
Examensarbete speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning 30 hp
Pedagogiska institutionen

STUDIEPLAN MATEMATIKUTVECKLING ANTAGNA HT17
Termin 1

Det specialpedagogiska fältet 15 hp
Kurskod: 6SP038
Pedagogiska institutionen

Professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor 7,5 hp
Kurskod: 6PE082
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Processer i praktiken inom det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Kurskod: 6SP039
Pedagogiska institutionen

Termin 2

Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 8 hp
Kurskod: 6PE198
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 12 hp
Kurskod: 6PE199
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 10 hp
Kurskod: 6PE200
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Termin 3

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling 30 hp
Kurskod: 6PE204
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

STUDIEPLAN SPRÅK-, SKRIV- OCH LÄSUTVECKLING ANTAGNA HT17
Termin 1

Det specialpedagogiska fältet 15 hp
Kurskod: 6SP038
Pedagogiska institutionen

Professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor 7,5 hp
Kurskod: 6PE082
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Processer i praktiken inom det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Kurskod: 6SP039
Pedagogiska institutionen

Termin 2

Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare 30 hp
Kurskod: 6LI004
Institutionen för språkstudier

Termin 3

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 30 hp
Kurskod: 6LI008
Institutionen för språkstudier

VFU: Studentweb
VFU: Studentweb

På den här sidan hittar du som är student information om VFU och praktik

Studieplansverktyget
Studieplansverktyget

Studieplansverktyget kan du logga in på för att få information om studiegång och VFU.

Utlandsstudier
Utlandsstudier

Det finns möjligheter till utlandsstudier i kurser, verksamhetsförlagd utbildning och praktik.

Blanketter
Blanketter

Studieuppehåll, avbrott, reseersättningar mm

Examensarbete
Examensarbete

Läs mer om examensarbete och hitta de mallar du ska använda

Rösten ett viktigt verktyg
Rösten ett viktigt verktyg

Lärarutbildningen vid Umeå universitet erbjuder sina studerande en unik chans till röst- och talträning.